Slik bruker vi opplysninger om deg

Vi bruker opplysningene vi innhenter fra eller om deg, til å tilby deg tjenestene våre og til følgende formål:

 • Når det er nødvendig for oss å inngå en kontrakt med deg og tilby tjenester til deg så lenge kontrakten varer, inkludert
  • For å hjelpe deg med transaksjoner du ber om, for eksempel bestilling og leie av motorkjøretøy.
  • For å levere kundeservice knyttet til din samhandling med oss eller svare på forespørselen din.
  • For å melde deg inn i lojalitetsprogrammene våre og sende informasjon som ikke er reklame, i forbindelse med ditt medlemskap i disse programmene.
 • Når det er nødvendig for oss å overholde en juridisk forpliktelse, inkludert
  • For å dele informasjon om kjøretøyets plassering med nødetatene hvis du blir involvert i en ulykke.
  • For å dele informasjon med styrings- og tilsynsmyndigheter når loven krever det som svar på en juridisk prosess, forpliktelse eller forespørsel.
 • Når det er nødvendig for våre legitime interesser, som oppført nedenfor, og når våre interesser ikke overstyres av databeskyttelsesrettigheter, inkludert
  • Kommunikasjon av viktig informasjon om leieavtalen. Slik kommunikasjon, som av natur er transaksjoner, sendes til deg via e-post, SMS eller telefon. 
  • For å hjelpe oss med å levere bedre produkter og tjenester, for eksempel for å evaluere innsatsen til medarbeiderne våre, vurdere kvaliteten på produktene og tjenestene du har mottatt, og hjelpe oss med å forbedre nettstedene, lokalene og tjenestene våre.
  • For å samle statistikk og analyse om kundenes bruk av våre nettsteder, produkter og tjenester. Slik statistikk brukes bare til å tilby bedre kundeservice, produkter, funksjoner og tjenester til deg og andre kunder i fremtiden.
  • For å sette sammen en profil om deg og dine samhandlinger med oss, slik at vi kan tilby skreddersydde tilbud, muligheter og tjenester du kan være interessert i.
  • For å beskytte våre juridiske rettigheter og administrere sikkerheten i nettverkene og på eiendommene våre, inkludert beskyttelse for nettstedene våre mot søppelpost og misbruk. Vi bruker for eksempel overvåkingskameraer for å sørge for at lokalene våre er sikre, og vi fører svartelister over kunder som ikke betaler eller er en sikkerhetsrisiko.
  • For å dele opplysningene dine med tredjeparter for å forhindre svindel og beskytte våre forretningsinteresser og rettigheter, personvern, sikkerhet og eiendom, eller offentlighetens rettigheter. Vi gjør dette for å samle inn ubetalte regninger, for å unngå ansvar for gebyrer du pådrar deg (for eksempel trafikkbøter), og av hensyn til behandling av krav.
  • For å dele opplysningene dine med tredjeparter for å gjøre det mulig for oss å forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan bli utsatt for, og for å håndheve vilkårene i en leieavtale eller vilkårene på nettstedene våre. Vi legger også frem opplysningene dine til tredjeparter hvis rettighetene til en annen person kan være brutt.
  • For å legge til rette for at vi kan bruke systemer for kjøretøydata av årsaker oppført i delen om kjøretøydata ovenfor.
 • Når du har gitt ditt samtykke, inkludert
  • For å hjelpe oss med å tilby deg de best egnede kjøretøyene, for eksempel kjøretøy med tilpassede kjøreenheter. I enkelte tilfeller krever dette at vi deduserer eller eksplisitt innhenter informasjon om din fysiske eller psykiske helse.
  • For å sende deg enkelte meldinger om kampanjer eller målrettet markedsføring, muligheter og tjenester som du kan være interessert i. Dette omfatter invitasjoner til å bli med i lojalitetsprogrammer, kunngjøringer om oppgraderinger, elektroniske nyhetsbrev og kommunikasjon om et ufullstendig medlemskapsskjema eller bestillingsskjema på nettet. Enkelte av disse tilbudene mottas i reklame på nettsteder som ikke tilhører Enterprise, inkludert i sosiale medier.
  • For å sende deg tekstmeldinger med tidssensitiv kommunikasjon i forbindelse med transaksjonen din (for eksempel om forsinkelser på grunn av byggearbeid ved flyplassfilial), utvidede leiemuligheter, spørreundersøkelser om kundeopplevelser, markedsføringskampanjer som kuponger, rabatter, siste-liten-tilbud samt lojalitets- og bonusinformasjon.

Oppbevaring av dine personlige opplysninger

Vi oppbevarer de personlige opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle forretningsformålene, som angitt her:

 • Markedsføringsformål: Vi oppbevarer data koblet til informasjonskapsler og andre nettidentifikatorer i inntil tre år. Vi oppbevarer annen markedsføringsinformasjon, for eksempel e-postabonnementer og registreringsdata for lojalitetsprogrammer, i inntil sju år etter din siste samhandling med oss.
 • Leietransaksjoner: Vi oppbevarer data som er knyttet til leieavtalen din, i inntil sju år fra leiedatoen, i henhold til andre lokale juridiske krav. Vi oppbevarer arkiver over betalinger du har foretatt, i to år fra transaksjonsdatoen (avhengig av hvor utleien ble foretatt).
 • Forespørsler knyttet til kundeservice: Vi oppbevarer generelle forespørsler i tre år, med mindre du legger inn en klage. I så fall oppbevarer vi klagedataene i sju år.

Tvister og rettshåndhevelse: Hvis vi er involvert i en rettstvist eller myndighetsetterforskning, oppbevarer vi data i hele tvist- eller etterforskningsperioden og i fem år etter dette. Hvis et oppgjør innebærer at vi må oppbevare data lenger, oppbevarer vi dataene i perioden som kreves i henhold til oppgjøret. Hvis vi leverer data til politimyndigheter, oppbevarer vi et arkiv over dette i ett år etter slutten av etterforskningen.