Slik bruker vi opplysninger om deg

Vi bruker opplysningene vi innhenter fra eller om deg, til å tilby deg tjenestene våre og til følgende formål:

Der det er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt som styrer tjenestene vi tilbyr til deg, inkludert

 • hjelp med transaksjoner som du (eller noen på dine vegne) ber om, for eksempel reservering, leie, kjøp, leasing av motorkjøretøy, tjenester for administrasjon av bilparken eller levering av tjenester for ulykkesadministrasjon
 • med mindre samtykke kan være påkrevd etter gjeldende lovgivning, for å kommunisere viktig informasjon om reservasjon, leie, leasing eller kjøp av et kjøretøy;  slik kommunikasjon er transaksjonsbasert og sendes via e-post, SMS eller telefon
 • for å levere kundeservice knyttet til din samhandling med oss eller svare på forespørselen din
 • for å melde deg inn i lojalitetsprogrammene våre og sende informasjon vedrørende ditt medlemskap i disse programmene
 • for å registrere deg i vår CarShare og Car Club-virksomhet og for å sende informasjon om ditt løpende medlemskap i disse virksomhetene

Når det er nødvendig for oss å overholde en juridisk forpliktelse, herunder

 • for å bruke og dele informasjon om kjøretøyets plassering med nødetatene hvis du blir involvert i en ulykke
 • for å bruke og dele informasjon med offentlige myndigheter og tilsynsmyndigheter når det kreves av loven, trafikkregler eller som svar på en juridisk prosess, forpliktelse eller forespørsel, herunder kontroll mot aktuelle sanksjonslister eller for opprettholdelse av offentlig sikkerhet

Når det er nødvendig for våre berettigede interesser, jf. nedenfor, og når personvernrettigheter ikke veier tyngre enn våre interesser, herunder

 • for å kommunisere viktig informasjon om din leie og gi deg god service; slik kommunikasjon, som er transaksjonsbasert, sendes via e-post, SMS eller telefon
 • for å hjelpe oss med å levere bedre produkter og tjenester, for eksempel for å evaluere innsatsen til medarbeiderne våre, vurdere kvaliteten på produktene og tjenestene du har mottatt, og hjelpe oss med å forbedre nettstedene, lokalene og tjenestene våre  med mindre samtykke kan være påkrevd etter gjeldende lovgivning, kan tilbakemelding utbes via e-post, tekst eller telefonsamtale
 • for å samle statistikk og analyse om kundenes bruk av våre nettsteder, produkter og tjenester; slik statistikk brukes bare til å tilby bedre kundeservice, produkter, funksjoner og tjenester til deg og andre kunder i fremtiden
 • for å sette sammen en profil om deg og dine samhandlinger med oss, slik at vi kan tilby skreddersydde tilbud, muligheter og tjenester du kan være interessert i, når dette er tillatt for å forbedre annonseopplevelsen ved hjelp av sporing på tvers av enheter, som betyr at vi kan samle inn og kombinere data fra ulike enheter for å vise deg annonser som er relevant for dine interesser
 • for å beskytte våre juridiske rettigheter og administrere sikkerheten i nettverkene og på eiendommene våre, inkludert beskyttelse for nettstedene våre mot søppelpost og misbruk; vi vil for eksempel bruke kameraovervåking for å sikre vår lokaler
 • for å forebygge tap ved å føre et register over personer som tidligere har kommunisert med oss, og som angir at de kan utgjøre en risiko for manglende betaling eller sikkerhet
 • for å bruke og dele informasjonen med tredjeparter for å forhindre svindel og beskytte våre forretningsinteresser og rettigheter, personvern, sikkerhet og eiendom, eller tilsvarende for privatpersoner og det offentlige vi gjør dette som svar på myndighetsanmodninger, innhenting av ubetalte regninger, for å unngå ansvar for gebyrer du pådrar deg (f.eks. trafikkbøter) og for kravbehandlingsformål
 • for å forebygge svindel, for å verifisere ID og autentisere ID-relatert dokumentasjon samt ytterligere kontaktpunkter for leierelatert kommunikasjon gjennom personlige referanser
 • for å bruke og dele opplysninger med tredjeparter for å gjøre det mulig for oss å forfølge tilgjengelige beføyelser eller begrense skader vi kan bli utsatt for, og for å håndheve vilkårene i en leieavtale eller vilkårene på nettstedene våre
 • for å legge til rette for at vi kan bruke systemer for kjøretøydata av årsaker oppført i delen om kjøretøydata ovenfor, som hjelp til å finne en bil vi har grunn til å tro er stjålet eller forlatt, og for å legge til rette for prosessen for levering av bil (der ekstern levering er tilgjengelig) og fakturaformål
 • Med mindre samtykke kreves av gjeldende lovgivning, kan vi bruke personopplysninger i forbindelse med markedsføring og kampanjer for å vise deg annonse for produkter og/eller tjenester som er tilpasset dine interesser, på sosiale medier og andre nettsteder. 
 • for mottak og bruk av informasjonen din og for deling av den med tredjeparter for å forhindre, oppdage og rapportere svindel og beskytte våre forretningsinteresser og rettigheter, personvern, sikkerhet og eiendom, eller tilsvarende for privatpersoner og det offentlige Vi gjør dette som svar på myndighetsanmodninger, for innkreving av ubetalte regninger, for å unngå ansvar for gebyrer du pådrar deg (f.eks. trafikkbøter), og for kravbehandlingsformål.
 • for å overføre opplysninger som beskrevet i avsnittet «Global dataoverføring og -behandling»

 • for mottak og bruk av informasjonen din og for deling av den med tredjeparter for å forhindre, oppdage og rapportere svindel og beskytte våre forretningsinteresser og rettigheter, personvern, sikkerhet og eiendom, eller tilsvarende for privatpersoner og det offentlige Vi gjør dette som svar på myndighetsanmodninger, for innkreving av ubetalte regninger, for å unngå ansvar for gebyrer du pådrar deg (f.eks. trafikkbøter), og for kravbehandlingsformål.

Når du har gitt samtykke etter gjeldende lovgivning i ditt land, herunder

 • for å hjelpe oss med å tilby deg de best egnede kjøretøyene, for eksempel kjøretøy med tilpassede kjøreenheter; i enkelte tilfeller krever dette at vi deduserer eller eksplisitt innhenter informasjon om din fysiske eller psykiske helse
 • for å sende engangssikkerhetstoken via tekst
 • hvis det er relevant, for å be om tilbakemelding via e-post, tekst eller telefonsamtaler for å hjelpe oss med å tilby bedre produkter og tjenester, f.eks. for å evaluere innsatsen til medarbeiderne våre, vurdere kvaliteten på produktene og tjenestene du har mottatt, og hjelpe oss med å forbedre nettstedene, lokalene og tjenestene våre
 • hvis det er relevant, for å spørre om du vil motta kampanjerelatert eller målrettet markedsføringskommunikasjon, muligheter og tjenester som kan være av interesse for deg på e-post eller tekst, som vil omfatte invitasjoner til å delta i våre lojalitetsprogrammer, oppgraderingskunngjøringer, tilbud og rabatter, nettbasert kommunikasjon vedrørende et ikke utfylt nettbasert medlemskapskjema eller reservasjon og tilbud knyttet til andre tjenester og produkter vi tilbyr for å forbedre annonseopplevelsen ved bruk av sporing på tvers av enheter, for å vise deg annonser som er relevant for dine interesser, hvorav enkelte av disse tilbudene mottas i reklame på nettsteder som ikke tilhører Enterprise, inkludert i sosiale medier, eller andre digitale plattformer
 • hvis aktuelt – for bruk av bilopplysninger til å bidra til å administrere transaksjoner du har godtatt, og oppfylle forpliktelser i leieavtalen 
 • for når som helst å kunne velge å trekke samtykket, men slik tilbaketrekking påvirker ikke behandlingens lovlighet før du trakk samtykket

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle forretningsformålene, som angitt her:

Leietransaksjoner

Vi kan lagre opplysninger som er knyttet til leieavtalen din, i inntil sju år fra leiedatoen eller i henhold til forretningsbehovene våre, underlagt andre lokale juridiske krav. Vi lagrer betalinger du har foretatt, i to år fra transaksjonsdatoen (avhengig av hvor utleien skjedde). 

Kjøretøysalg

Vi lagrer opplysninger som er knyttet til salg av et kjøretøy i inntil ti år fra salgsdatoen, i henhold til andre lokale juridiske krav.

Krav

Vi lagrer opplysninger knyttet til krav som involverer våre leietakere eller andre personer i hele kravsperioden og i inntil ti år fra avsluttet forpliktelse med forbehold om andre lovkrav.

Forespørsler knyttet til kundeservice

Vi lagrer generelle forespørsler i tre år, med mindre du legger inn en klage. I så fall lagrer vi klageopplysningene i sju år.

Markedsførings- og analyseformål

Vi beholder opplysninger koblet til informasjonskapsler og andre nettidentifikatorer i inntil tre år. Vi oppbevarer annen markedsføringsinformasjon, f.eks. e-postabonnementer og registreringsdata for lojalitetsprogrammer, i inntil sju år etter din siste samhandling med oss.

Tvister og rettshåndhevelse

Hvis vi er involvert i en rettstvist eller myndighetsetterforskning, oppbevarer vi opplysninger i hele tvist- eller etterforskningsperioden og i fem år etter dette. Hvis et oppgjør innebærer at vi må oppbevare opplysninger lenger, oppbevarer vi dem i perioden som kreves i henhold til oppgjøret. Hvis vi leverer opplysninger til politimyndigheter, oppbevarer vi et arkiv over dette i ett år etter slutten av etterforskningen.