Hvem vi deler opplysninger med 

Som global leverandør av transportløsninger deler vi informasjonen på følgende måte for å levere en sømløs transaksjonsbasert opplevelse.  

Datterselskaper

Vi deler kontaktopplysninger, førerkvalifikasjon, transaksjonsopplysninger, lojalitets- og medlemskapsopplysninger, helseopplysninger, valgfri informasjon, kravsinformasjon, økonomisk og personlig informasjon i forbindelse med kjøretøysalg samt transaksjonsinformasjon i forbindelse med kjøretøysalg med våre datterselskaper for å levere transaksjonene du har anmodet om (med ditt samtykke og hvis det er relevant) for markedsføringsformål. Du finner en liste på siden Datterselskaper.  Listen kan endres fra tid til annen, og du bør se gjennom den regelmessig for å få med deg endringer. Medarbeidere fra datterselskaper i IT-virksomhet, markedsføring, drift og kundeservice bruker opplysningene dine slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis loven tillater det, omfatter dette å sende deg informasjon om produkter og tjenester samt svare på forespørslene dine.

Franchisetakere

Virksomhetens og operasjonenes art krever at vi deler kontaktopplysninger, og eventuelt førerkvalifikasjon, transaksjonsopplysninger, lojalitets- og medlemskapsopplysninger, og eventuelt helseopplysninger med våre franchisetakere («franchisetakere»).  Du finner en liste på siden Franchisetakere. Listen kan endres fra tid til annen, og du bør se gjennom den regelmessig for å få med deg endringer.  For disse transaksjonene er franchisetakeren en uavhengig behandlingsansvarlig eller tilsvarende i henhold til gjeldende lovgivning som har egen personvernerklæring i forbindelse med leieopplysningene du gir til franchisetakeren. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen til den aktuelle franchisetakeren for transaksjonen din.

For å identifisere hvem som er den behandlingsansvarlige eller tilsvarende etter gjeldende lovgivning med hensyn til personopplysninger, kan du se under Viktige fakta som følger med i leiereservasjonen, leievilkårene eller besøke siden Kontakt oss.

Tjenesteleverandør

Leietransaksjoner

I noen land kan vi bruke en tjenesteleverandør til å utføre leiebiltransaksjonen. Hvis du f.eks. reserverer et kjøretøy og fører i land som krever en fører, sender vi Kontaktopplysninger og Transaksjonsinformasjon til tjenesteleverandøren i disse landene. Der kjøretøy- og førertjenester er tilgjengelig for reservasjon, utføres disse tjenestene av selskapet som blir oppgitt på reservasjonstidspunktet. Selv om disse selskapene er tilgjengelige via merkenettstedene våre, er de uavhengige operatører, og du oppfordres til å sjekke selskapets retningslinjer for personvern som gjelder for transaksjonen din. Du finner en liste på siden Franchisetakere og tjenesteleverandører.

Transaksjoner for bilsalg

For å gi en verdiberegning for en innbyttekjøretøy bruker Car Sales kjøretøyidentifikasjonsnummeret (VIN) til å vise en kjøretøyhistorikk- og verdirapport for kjøretøyet ditt.  Etter at et kjøretøy er kjøpt fra et av våre kjøretøysalgssteder og på din anmodning gi flere kjøretøyalternativer (skinnseter, sotede vinduer osv.), vil vi dele kontaktopplysninger og eventuelt transaksjonsopplysninger i forbindelse med kjøretøysalg med selskapene som leverer disse produktene eller tjenester. For disse transaksjonene er tjenesteleverandøren en uavhengig behandlingsansvarlig eller tilsvarende i henhold til gjeldende lovgivning som har personvernerklæring i forbindelse med opplysningene du gir til leverandøren. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen til den aktuelle leverandøren for transaksjonen din.

Våre tjenesteleverandører og forretningspartnere

Vi vil dele

kontaktopplysninger, førerkvalifikasjon, transaksjonsopplysninger, kravsopplysninger, økonomisk og personlig informasjon i forbindelse med kjøretøysalg og transaksjonsinformasjon i forbindelse med kjøretøysalg

 • leverandører av betalings-, administrasjons- og supporttjenester
 • våre kunder eller partnere innen forsikringsbytte, bedriftsleie eller andre kunder eller partnere for å legge til rette for kjøretøyreparasjon, leietransaksjon og belønningsprogrammer med medlemmer av Enterprise Holdings-konsernet    
 • bilbergingsfirmaer
 • inkassobyråer
 • kredittrapporteringsbyråer
 • leverandører av ID- og adressekontroll
 • kravsbehandlere
 • kjøretøyprodusenter og deres leverandører av kjøretøyreparasjon og/eller leverandører av veihjelp
 • flåteleverandører
 • andre leverandører som brukes i forbindelse med bilreparasjon og skadevurdering

helseopplysninger

 • kravsbehandlere
 • leverandører av tilpasset utstyr

kontakt- og transaksjonsopplysninger

 • leverandører som behandler toll og bøter

kontakt-, transaksjons-, lojalitets- og medlemskapsopplysninger

 • kunder eller partnere innen forsikringsbytte, bedriftsleie eller andre kunder eller partnere for å legge til rette for leietransaksjon og belønningsprogrammer med medlemmer av Enterprise Holdings-konsernet
 • selskaper som utfører kundeforsknings- eller kundetilfredshetsundersøkelser på våre vegne
 • kommunikasjonsleverandører som sender e-post, tekst og annen markedsførings- og tjenesterelatert kommunikasjon til deg på våre vegne; i EU kan vår kommunikasjonsleverandør, Twilio, samle inn og behandle diverse informasjon fra deg som behandlingsansvarlig for å levere disse tjenestene   besøk Twilios personvernerklæring her for å lese mer om deres personvernpraksis
 • kundeserviceleverandører, f.eks. leverandøren av vår livechatfunksjon for å gi deg kundeservice
 • Partnere med bedriftskonto skal administrere kontoen sin hos oss, inkludert betaling av beløp utestående til Enterprise under leieavtalen eller annen avtale. Se deres retningslinjer for personvern for informasjon om deres personvernpraksis.

nett- og mobilinformasjon

 • analyse- og teknologileverandører for lokaliseringsbaserte tjenester og for å analysere, forbedre og administrere våre data for å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre
 • partnere som tilbyr mulighet til å avspille nett- og mobilappøkter på nytt, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og finne feil

anonymiserte og avidentifiserte opplysninger

 • våre reklame- og markedsføringspartnere og tredjepartsmedieegenskaper, herunder nettsteder for sosiale medier, som vi deler aggregerte eller avidentifiserte opplysninger om kundene våre med, slik at de kan sende målrettede reklamemeldinger på våre vegne (med forbehold om fortrolighetsavtaler hvis det er relevant)

Offentlige myndigheter

Dine personopplysninger kan også bli delt med offentlige myndigheter, som beskrevet ovenfor.

Salg, fusjon eller endring i kontrollerende interesser

Opplysningene dine kan også overføres til et annet selskap i forbindelse med en overføring, endring av eierskap, omorganisering eller overdragelse av hele eller deler av Enterprise Holdings' virksomheter eller aktiva. Dette vil skje hvis partene har inngått en avtale der innhenting, bruk eller viderebringing av opplysningene er begrenset til disse formålene i forretningstransaksjonen, inkludert en beslutning om hvorvidt du skal fortsette med forretningstransaksjonen. Hvis det er lovpålagt, blir du varslet via e-post eller et tydelig varsel på nettstedene våre ved en slik endring av eierskap eller kontroll over dine personopplysninger, eller slik loven ellers krever eller tillater det.

Anbefalinger

Vi kan legge ut kundeanbefalinger på nettstedene våre som kan inneholde dine kontaktopplysninger. Vi bruker en tredjepartsleverandør til å administrere denne prosessen. Denne leverandøren har ansvaret for å innhente ditt samtykke ved behov, fjerne innhold når du ber om det samt svare på eventuelle spørsmål fra deg.

Plattformer og nettverk for sosiale medier

Noen av nettstedene våre har funksjoner som plugin-moduler, miniprogrammer eller andre verktøy som er gjort tilgjengelig av tredjeparter, som kan føre til at informasjon samles inn eller deles mellom oss og tredjeparten. Tredjepartenes bruk av opplysningene dine er ikke underlagt disse retningslinjene for personvern. Du kan ha rett til å velge bort vår bruk av disse teknologiene, som ytterligere beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Hvis du bruker et av disse nettstedene for sosiale medier og ikke ønsker at de skal samle inn data gjennom nettstedet vårt og koble dem til dine medlemsdata, må du logge av brukerkontoen din før du går til nettstedet vårt samt slette relevante informasjonskapsler. Du kan også blokkere programtillegg for sosiale medier med nettlesertillegg. Se det sosiale mediets nettsted for deres instruksjoner for programtillegg, eller se retningslinjene våre for informasjonskapsler hvis du vil ha mer informasjon.