Global överföring och bearbetning av data

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan de uppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen. Enterprise har sitt globala informationssystem primärt i USA.  Om du lämnar eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter lagras utanför USA, inklusive när vi använder vissa tjänsteleverantörer, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer.  

Där så är tillämpligt använder Enterprise standardavtalsklausuler eller andra godkända förfaranden för gränsöverskridande överföringar.  

 

EU-U.S. Data Privacy Framework, UK-U.S. Data Privacy Framework och Swiss-U.S. Data Privacy Framework

Vi är anslutna till och certifierade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework, UK-U.S. Data Privacy Framework och Swiss-U.S. Data Privacy Framework (”ramverken”). Vi har förbundit oss att behandla alla personuppgifter som samlas in i EU-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz enligt de tillämpliga reglerna i respektive ramverk och tillämpliga principer. 

Om du vill ha mer information om EU-U.S. Data Privacy Framework, och för att se vår certifiering, besök USA:s handelsdepartements webbplats (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). När det gäller överföring eller insamling av information inom ramen för EU-U.S. Data Privacy Framework, omfattas vi av översyn från amerikanska U.S. Federal Trade Commission. I vissa situationer kan vi behöva röja personuppgifter till följd av en lagenlig begäran om detta från amerikanska myndigheter, samt i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller efterleva andra lagenliga krav.   

Inom ramverken är Enterprise Holdings ansvariga för behandlingen av personuppgifter som erhålls och överförs till tredje part som agerar å deras vägnar. Enterprise Holdings följer ramverkens tillämpliga bestämmelser för alla överföringar av personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part. 

Om du har ett ärende som gäller sekretess eller informationsanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) på  https://www.jamsadr.com/submit/. 

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på USA:s handelsdepartements webbplats (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts.  

Franchisetagare/tjänsteleverantörer/koncernägda platser

Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare eller tjänsteleverantör i ett annat land eller en koncernägd plats (t.ex. i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland och Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till vår franchisetagare, tjänsteleverantör eller det lokala dotterbolaget i det landet för att underlätta din begärda transaktion.

Besök sidan Kontakta oss om du vill veta vilken personuppgiftsansvarig som är tillämplig för din transaktion.