Global överföring och bearbetning av data

 

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan den information du ger till oss eller som vi samlar in från dig komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen, inklusive:

  • Franchisetagare/koncernägda platser: Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare i ett annat land eller en koncernägd plats (t ex i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland och Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till det landet för att underlätta din begärda transaktion.
  • Koncernens globala informationssystem baserat i USA: Koncernen har sitt globala informationssystem i USA. Om du ger oss eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA.

När vi överför dina personuppgifter och bearbetar dem i USA gör vi det i enlighet med ramen för Privacy Shield gällande transatlantiska dataflöden mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA samt standardavtalsklausuler som antagits av kommissionen. Om du vill veta mer om Privacy Shield-regelverket och vårt intyg kan du besöka amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield List. När det gäller överföring eller insamling av information inom ramen för transatlantiska dataflöden Enterprise Holdings omfattas vi av översyn från amerikanska handelskommissionen. I vissa situationer kan vi behöva röja personuppgifter till följd av en lagenlig begäran om detta från myndigheter, inklusive i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller efterleva andra lagenliga krav.

Inom ramen för varje Privacy Shield-regelverk är Enterprise Holdings ansvariga för behandlingen av den personliga information som erhålls och överförs till en tredje part som agerar för deras räkning. Enterprise Holdings följer Privacy Shield-principerna för alla överföringar av personlig information från EU och Schweiz, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts.

  • Utomstående tjänsteleverantörer: vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför de länder där vi har koncernägda platser, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer. När vi överför dina personuppgifter till våra utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EES använder vi standardavtalsklausuler som antagits av Europakommissionen.