Global överföring och bearbetning av data

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan den information du ger till oss eller som vi samlar in från dig komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen, inklusive:

  • Franchisetagare/koncernägda platser: Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare i ett annat land eller en koncernägd plats (t.ex. i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland eller Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till det landet för att underlätta din begärda transaktion.
  • Enterprises globala informationssystem baserat i USA: Enterprise har sitt globala informationssystem i USA.  Om du ger oss eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA.

När vi överför dina personuppgifter och bearbetar dem i USA gör vi det enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA, Privacy Shield-regelverket mellan Schweiz och USA (beskrivs nedan) samt standardavtalsklausuler som har antagits av Europakommissionen.

  • Utomstående tjänsteleverantörer: Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför de länder där vi har koncernägda platser, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer. När vi överför dina personuppgifter till våra utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EES använder vi standardavtalsklausuler som antagits av Europakommissionen.

Om du vill veta vilken registeransvarig som är tillämplig för din transaktion går du till sidan Kontakta oss.