Global överföring och bearbetning av data

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan den information du ger till oss eller som vi samlar in från dig komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen, inklusive:

Franchisetagare/tjänsteleverantörer/koncernägda platser

Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare eller tjänsteleverantör i ett annat land eller en koncernägd plats (t.ex. i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland och Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till vår franchisetagare, tjänsteleverantör eller det lokala dotterbolaget i det landet för att underlätta din begärda transaktion.

Enterprises globala informationssystem baserat i USA

Enterprise har sitt globala informationssystem i USA.  Om du ger oss eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA.

När vi överför din personliga information och behandlar den i USA gör vi det i enlighet med standardavtalsklausuler som har antagits av Europakommissionen (eller annan liknande standard som gäller i ditt land) och upprätthåller vår certifieringsstatus med USA:s Privacy Shield-regelverk (beskrivs nedan).

Utomstående tjänsteleverantörer

Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför de länder där vi har koncernägda platser, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer. När vi överför dina personuppgifter till våra utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) använder vi standardavtalsklausuler som antagits av Europakommissionen.

Om du vill veta vilken registeransvarig som är tillämplig för din transaktion går du till sidan Kontakta oss.