Global överföring och bearbetning av data

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan den information du ger till oss eller som vi samlar in från dig komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen, enligt beskrivning nedanför.

 

Franchisetagare/tjänsteleverantörer/koncernägda platser

Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare eller tjänsteleverantör i ett annat land eller en koncernägd plats (t.ex. i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland och Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till vår franchisetagare, tjänsteleverantör eller det lokala dotterbolaget i det landet för att underlätta din begärda transaktion.

 

Enterprises globala informationssystem baserat i USA

Enterprise har sitt globala informationssystem i USA.  Om du ger oss eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA.

 När vi överför personuppgifter och behandlar dem i USA för personer bosatta i Storbritannien, EES och Schweiz, gör vi det i enlighet med standardavtalsklausuler godkända av Storbritannien och Europeiska kommissionen.

 

Utomstående tjänsteleverantörer

Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför de länder där vi har koncernägda platser, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer. För dataöverföring från Storbritannien, EES och Schweiz använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av Storbritannien och Europeiska kommissionen.

Besök sidan Kontakta oss om du vill veta vilken personuppgiftsansvarig som är tillämplig för din transaktion.

 

Privacy Shield-regelverket Mellan EU och USA och Privacy Shield-regelverket mellan Schweiz och USA

Enterprise förlitar sig inte på Privacy Shield, men fortsätter att uppfylla de åtaganden som vi gjorde när vi certifierade oss för Privacy Shield. Enterprise Holdings, Inc. efterlever EU-U.S. Privacy Shield-regelverket och Swiss-U.S. Privacy Shield-regelverket som anges i U.S. Department of Commerce avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU och Schweiz till USA.  Enterprise Holdings, Inc. har certifierats enligt U.S. Department of Commerce och följer Privacy Shield-principerna.  Om det finns konflikter mellan villkoren i den här sekretesspolicyn och Privacy Shield-principerna gäller Privacy Shield-principerna.  Om du vill ha mer information om Privacy Shield-programmet och visa vårt intyg går du till https://www.privacyshield.gov/list.

Om du har ett ärende som gäller integritet eller informationsanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) på https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts.

När det gäller personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield Framework ansvarar Enterprise Holdings, Inc. för tredje part som agerar ombud åt dem, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part i Privacy Shield Principles, och omfattas av översyn från amerikanska handelskommissionen.