Vem vi delar information med

 

Dotterbolag

Vi kan vidarebefordra informationen som vi samlar in från och om dig till våra dotterbolag i syfte att tillhandahålla de transaktioner som du har begärt samt för marknadsföringsändamål (med ditt medgivande). Se sidan Dotterbolag för en lista.  Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. Våra dotterbolag och dotterbolagsanställda på våra IT-, marknadsförings-, drift- och kundtjänstavdelningar kan komma att använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive, om det krävs enligt tillämplig lag, skicka information till dig om produkter och tjänster eller svara på din fråga.

Franchisetagare

Typen av verksamhet kräver att vi delar din reserverings- och bokningsinformation med våra franchisetagare (”Franchisetagare”). Se sidan Franchisetagare för en lista. Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. För sådana transaktioner är Franchisetagaren enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som tillhandahålls Franchisetagare. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn hos den Franchisetagare som gäller för din transaktion.

Om du behöver identifiera vem som är personuppgiftsansvarig eller motsvarande enligt gällande lag avseende dina personuppgifter kan du gå till sidan Kontakta oss.

Våra tjänsteleverantörer och affärspartners

Vi kommer att dela din information med tredje parter, till exempel (1) leverantörer av betalningstjänster, administrativa tjänster och teknisk support eller kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta transaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen, (2) företag som genomför kundundersökningar eller belåtenhetsundersökningar för vår räkning, (3) kommunikationsleverantörer som skickar e-post och andra marknadsförings- och servicerelaterade meddelanden till dig för vår räkning, (4) kundsupportleverantörer, som t.ex. leverantören av vår livechattfunktion, i syfte att tillhandahålla kundservice åt dig, (5) inkassoföretag (6) skadereglerare samt (7) våra annonserings- och marknadsföringspartner, samt medieföretag från tredje part, inklusive webbplatser för sociala medier, med vilka vi delar sammanslagen eller avidentifierad information om våra kunder, för att tillåta dem att skicka riktade reklammeddelanden för vår räkning, analysera, förbättra och hantera våra data, genomföra mobilanalystjänster samt att underhålla och förbättra våra tjänster (som, i förekommande fall, omfattas av sekretessavtal).

Statliga myndigheter

Dina personuppgifter kan även komma att delas med statliga myndigheter enligt ovan.

Försäljning, sammanslagning eller ledarskapsändring

Din information kan också överföras till ett annat företag i händelse av överlåtelse, ägarbyte, omorganisation eller avträdande av hela eller delar av Enterprise Holdings bolag eller tillgångar. Detta görs om parterna har ingått avtal om att insamling, användning och vidarebefordran av informationen är begränsad till syften avseende affärstransaktionen, inklusive att fastställa om affärstransaktionen ska fortskrida. Du informeras via e-post eller en tydlig avisering på våra webbplatser trettio (30) dagar före en sådan ändring av ägarskap eller vem som har kontroll över din personliga information eller på annat sätt som kan krävas enligt lag.

Kundreferenser

Vi kan komma att publicera referenser från våra kunder på våra webbplatser, vilka kan innehålla personuppgifter. Vi använder en utomstående leverantör för hanteringen av denna process. Den här leverantören ansvarar för att inhämta ditt medgivande när så krävs, ta bort innehåll på din begäran samt besvara eventuella frågor som du har.