Vem vi delar information med

Som global leverantör av transportlösningar delar vi din information enligt följande för att tillhandahålla smidiga transaktioner.  

Dotterbolag

Vi delar kontaktuppgifter, förarkvalifikationer, information om transaktioner, information om lojalitets- och bonusprogram, hälsouppgifter, frivillig information, information om anspråk, information om privatekonomi och bakgrund vid bilförsäljning samt information om transaktioner vid bilförsäljning med våra dotterbolag för att tillhandahålla de transaktioner som du har begärt samt för marknadsföringsändamål (med ditt medgivande och där så är tillämpligt). Se sidan Dotterbolag för en lista.  Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. Våra dotterbolag och dotterbolagsanställda på våra IT-, marknadsförings-, drift- och kundtjänstavdelningar kan komma att använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive, om det krävs enligt tillämplig lag, skicka information till dig om produkter och tjänster eller svara på din fråga.

Franchisetagare

Vår typ av verksamhet kräver att vi delar dina kontaktuppgifter och där så är tillämpligt förarkvalifikationer, information om transaktioner, information om lojalitets- och bonusprogram och (om tillämpligt) hälsouppgifter med våra franchisetagare (”Franchisetagare”).  Se sidan Franchisetagare för en lista. Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar.  För sådana transaktioner är Franchisetagaren enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som tillhandahålls Franchisetagare. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn hos den Franchisetagare som gäller för din transaktion.

För att identifiera vem som är registeransvarig eller motsvarande enligt gällande lagstiftning med avseende på dina personuppgifter, se Viktiga fakta i din bokning, hyresvillkoren eller sidan Kontakta oss.

Tjänsteleverantörer

Hyrestransaktioner

I vissa länder kan vi använda tjänsteleverantörer för att utföra din hyrbilstransaktion. Om du till exempel bokar en bil med förare i länder där en förare krävs skickar vi din kontakt- och transaktionsinformation till tjänsteleverantören i de länderna. När du bokar tjänster med bil och förare utförs de tjänsterna av det företag som anges vid bokningen. Även om de här tjänsterna är tillgängliga via webbplatser med våra varumärken är de här företagen oberoende företag och du uppmanas att kontrollera sekretesspolicyn för det företag som hanterar din transaktion. Se sidan Franchisetagare och tjänsteleverantörer för en lista.

Bilförsäljningstransaktioner

För att kunna ge ett värderingsbelopp på ett inbytesfordon använder bilförsäljaren ditt VIN-nummer (Vehicle Identification Number) för att se fordonshistorik och värderapport på ditt fordon.  När du har köpt ett fordon från något av våra Car Sales-kontor, och på din begäran i syfte att underlätta val av ytterligare produktalternativ (skinnklädsel, tonade fönster osv.), delar vi dina kontaktuppgifter och (där så är tillämpligt) transaktionsuppgifter vid bilförsäljning med de företag som tillhandahåller sådana produkter och tjänster. För den typen av transaktioner är tjänsteleverantören enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende den information som du tillhandahåller till tjänsteleverantören. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn för den leverantör som är tillämplig för din transaktion.

Våra tjänsteleverantörer och affärspartner

Vi delar:

kontaktuppgifter, förarkvalifikationer, information om transaktioner, information om anspråk, information om privatekonomi och bakgrund vid bilförsäljning samt information om transaktioner vid bilförsäljning

 • Leverantörer av betalningstjänster, administrativa tjänster och teknisk support
 • Kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta fordonsreparationer och uthyrningstransaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen    
 • Bärgningsföretag
 • Inkassoföretag
 • Kreditupplysningsföretag
 • Leverantörer av identitets- och adressverifiering
 • Skadereglerare
 • Fordonstillverkare och deras leverantörer av fordonsreparationer och/eller vägassistans
 • Bilparksleverantörer
 • Andra leverantörer i fordonsreparations- och skadebedömningssyfte

Hälsouppgifter

 • Skadereglerare
 • Leverantörer av körhjälpmedel

Kontaktuppgifter och information om transaktioner

 • Bot- och väggtullsadministratörer

Kontaktuppgifter, information om transaktioner, information om lojalitets- och bonusprogram:

 • Kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta uthyrningstransaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen
 • Företag som genomför kundundersökningar eller belåtenhetsundersökningar för vår räkning.
 • Kommunikationsleverantörer som skickar e-post och andra marknadsförings- och servicerelaterade meddelanden till dig för vår räkning. Inom EU kan vår kommunikationsleverantör Twilio samla in och bearbeta viss information från dig i egenskap av registeransvarig för att tillhandahålla dessa tjänster.   Läs Twilios sekretessmeddelande här för att ta reda på mer om företagets rutiner för datahantering.
 • Kundsupportleverantörer, till exempel leverantören av vår livechattfunktion, i syfte att tillhandahålla kundservice åt dig.
 • Kommersiella kontopartners för att de ska kunna hantera sitt konto hos oss, inklusive betala belopp de är skyldiga Enterprise enligt hyresavtalet eller annat något annat avtal. Om du vill ha mer information om deras integritetsrutiner läser du i deras sekretesspolicy.

Webb- och mobilinformation

 • Analys- och teknikleverantörer för platsbaserade tjänster och för att analysera, förbättra och hantera våra data för att kunna tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.
 • Webb- och mobilapplikationspartner som gör det möjligt för att på nytt spela upp användarsessioner för att förbättra upplevelsen och felsöka.

Anonymiserad och avidentifierad information

 • Våra annonserings- och marknadsföringspartner, samt tredjepartsmedieföretag, inklusive webbplatser för sociala medier, med vilka vi delar sammanslagen eller avidentifierad information om våra kunder, för att tillåta dem att skicka riktade reklammeddelanden för vår räkning (som, i förekommande fall, omfattas av sekretessavtal).

Statliga myndigheter

Dina personuppgifter kan även komma att delas med statliga myndigheter enligt ovan.

Försäljning, sammanslagning eller ledarskapsändring

Din information kan också överföras till ett annat företag i händelse av överlåtelse, ägarbyte, omorganisation eller avträdande av hela eller delar av Enterprise Holdings bolag eller tillgångar. Detta görs om parterna har ingått avtal om att insamling, användning och vidarebefordran av informationen är begränsad till syften avseende affärstransaktionen, inklusive att fastställa om affärstransaktionen ska fortskrida. Om så krävs enligt lag, meddelas du via e-post eller ett tydligt meddelande på våra webbplatser om en sådan ändring av ägarskap eller kontroll av dina personuppgifter, eller på annat sätt om det krävs eller tillåts enligt lag.

Kundreferenser

Vi kan komma att publicera referenser från våra kunder på våra webbplatser, vilka kan innehålla kontaktuppgifter. Vi använder en utomstående leverantör för hanteringen av denna process. Den här leverantören ansvarar för att inhämta ditt medgivande när så krävs, ta bort innehåll på din begäran samt besvara eventuella frågor som du har.

Sociala media – plattformar och nätverk

Vissa av våra webbplatser har funktioner som insticksprogram, widgetar och andra verktyg som tillhandahålls av tredje part och som kan leda till att information samlas in eller delas mellan oss och tredje part. Den tredje partens användning av din information regleras inte av denna sekretesspolicy. Du kan ha rätt att välja bort vår användning av dessa tekniker, enligt beskrivningen i den här sekretesspolicyn.

Om du använder någon av de här webbplatserna för sociala medier och inte vill att de ska samla in data via vår webbplats och länka dem till dina medlemsdata måste du logga ut från ditt användarkonto innan du besöker vår webbplats och ta bort de relevanta cookiefilerna. Du kan också blockera sociala insticksprogram med hjälp av webbläsartillägg. Mer information finns på webbplatserna för de sociala medierna och i vår cookiepolicy.