Vem vi delar information med

Dotterbolag

Vi kan vidarebefordra informationen som vi samlar in från och om dig till våra dotterbolag i syfte att tillhandahålla de transaktioner som du har begärt samt för marknadsföringsändamål (med ditt medgivande). Se sidan Dotterbolag för en lista.  Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. Våra dotterbolag och dotterbolagsanställda på våra IT-, marknadsförings-, drift- och kundtjänstavdelningar kan komma att använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive, om det krävs enligt tillämplig lag, skicka information till dig om produkter och tjänster eller svara på din fråga.

Franchisetagare

Typen av verksamhet kräver att vi delar din reserverings- och bokningsinformation med våra franchisetagare (”Franchisetagare”).  Se sidan Franchisetagare för en lista. Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar.  För sådana transaktioner är Franchisetagaren enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som tillhandahålls Franchisetagare. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn hos den Franchisetagare som gäller för din transaktion.

Om du behöver identifiera vem som är personuppgiftsansvarig eller motsvarande enligt gällande lag avseende dina personuppgifter kan du gå till sidan Kontakta oss.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tjänsteleverantörer för att utföra din hyrbilstransaktion. Om du till exempel bokar en bil med förare i länder där en förare krävs skickar vi din bokningsinformation till tjänsteleverantören i de länderna. När du bokar tjänster med bil och förare utförs de tjänsterna av det företag som anges vid bokningen.  Även om de här tjänsterna är tillgängliga via webbplatser med våra varumärken är de här företagen oberoende företag.

För den typen av transaktioner är tjänsteleverantören enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som du tillhandahåller till tjänsteleverantören. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn för den leverantör som är tillämplig för din transaktion.

Våra tjänsteleverantörer och affärspartners

Vi delar din information med tredje part som (1) leverantörer av betalningstjänster, administrativa tjänster och teknisk support eller kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta transaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen, (2) företag som genomför kundundersökningar eller belåtenhetsundersökningar för vår räkning, (3) kommunikationsleverantörer som skickar e-post och andra marknadsförings- och servicerelaterade meddelanden till dig för vår räkning, (4) kundsupportleverantörer, som t.ex. leverantören av vår livechattfunktion, i syfte att tillhandahålla kundservice åt dig, (5) inkassoföretag, (6) skadereglerare, (7) analys- och teknikleverantörer för platsbaserade tjänster och för att analysera, förbättra och hantera våra data för att kunna tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, samt (8) våra annonserings- och marknadsföringspartner, samt tredjepartsmedieföretag, inklusive webbplatser för sociala medier, med vilka vi delar sammanslagen eller avidentifierad information om våra kunder, för att tillåta dem att skicka riktade reklammeddelanden för vår räkning, analysera, förbättra och hantera våra data, genomföra mobilanalystjänster samt att underhålla och förbättra våra tjänster (som, i förekommande fall, omfattas av sekretessavtal).

Statliga myndigheter

Dina personuppgifter kan även komma att delas med statliga myndigheter enligt ovan.

Försäljning, sammanslagning eller ledarskapsändring

Din information kan också överföras till ett annat företag i händelse av överlåtelse, ägarbyte, omorganisation eller avträdande av hela eller delar av Enterprise Holdings bolag eller tillgångar. Detta görs om parterna har ingått avtal om att insamling, användning och vidarebefordran av informationen är begränsad till syften avseende affärstransaktionen, inklusive att fastställa om affärstransaktionen ska fortskrida. Du informeras via e-post eller en tydlig avisering på våra webbplatser trettio (30) dagar före en sådan ändring av ägarskap eller vem som har kontroll över din personliga information eller på annat sätt som kan krävas enligt lag.

Kundreferenser

Vi kan komma att publicera referenser från våra kunder på våra webbplatser, vilka kan innehålla personuppgifter. Vi använder en utomstående leverantör för hanteringen av denna process. Den här leverantören ansvarar för att inhämta ditt medgivande när så krävs, ta bort innehåll på din begäran samt besvara eventuella frågor som du har.

 Widgetar för sociala medier 

Våra webbplatser kan innehålla funktioner för sociala medier, som Facebook-knappen. Funktionerna kan eventuellt användas till att samla in din IP-adress, de sidor du besöker på vår webbplats och eventuellt kan cookiefiler skapas för dem för att de ska fungera på rätt sätt. Funktioner och widgetar för sociala medier hanteras antingen av en tredje part eller direkt på vår webbplats. Sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller de här funktionerna gäller för dina interaktioner med dem. 

Om du använder någon av de här webbplatserna för sociala medier och inte vill att de ska samla in data via vår webbplats och länka dem till dina medlemsdata måste du logga ut från ditt användarkonto innan du besöker vår webbplats och ta bort de relevanta cookiefilerna. Du kan också blockera sociala insticksprogram med hjälp av webbläsartillägg. Mer information finns på webbplatserna för de sociala medierna och i vår cookiepolicy.