Vi respekterar din integritet

Välkommen till vårt nya globala sekretesspolicycenter. Vi har utvecklat det för att förbättra hur vi informerar dig om våra rutiner för insamling och användning av data. Våra rutiner har inte ändrats, men vi har uppdaterat den information vi ger så att den överensstämmer med den nya europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Sekretesspolicy

Läs om våra sekretessrutiner.

Läs om våra sekretessrutiner.

Den här policyn uppdaterades senast Maj 07, 2018.

Cookiepolicy

Läs mer om vår användning av cookies och liknande teknik på våra webbplatse...

Läs mer om vår användning av cookies och liknande teknik på våra webbplatser, i mobilappar och i e-postmeddelanden vi skickar till dig.

Den här policyn uppdaterades senast Maj 25, 2018.

 

Information om dig som samlas in

Du kan tillhandahålla oss viss information i samband med en transaktion eller genom dina interaktioner med våra webbplatser och på våra uthyrningsställen. Vi samlar in följande typer av personuppgifter från dig:

 • Namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, körkortsnummer och körkortets förfallodatum samt kontaktinformation vid nödsituation.
 • Biluthyrningsinformation, bland annat uthyrningsplats, datum, typ av hyrbil och dina preferenser.
 • Dina kreditkortsuppgifter, Enterprise-, Alamo- eller National-bonusinformation, information om onlineanvändarkonto, medlemskapsnummer/företags-id-nummer, passinformation samt lojalitets-/bonusprogram hos flygbolag eller resebyråer.
 • Information som du tillhandahåller vad gäller dina marknadsföringspreferenser eller när du deltar i undersökningar eller erbjudanden.
 • Foton på dig och ditt körkort som du tillhandahåller, eller foton på dina kvitton tagna med kamerafunktionen i/på vissa av våra mobilappar och webbplatser.
 • Information om relevanta hälsotillstånd du har som hjälper oss att tillhandahålla dig anpassade körningshjälpmedel och.
 • Ekonomisk information som kan krävas vid köp eller leasing av bil från ett Car Sales- eller Fleet Management-kontor.

Tredje parter tillhandahåller ytterligare information om dig, inklusive:

 • Hänvisningskällor, som till exempel tredje parts bokningswebbplatser (som ger oss allmän kontaktinformation och en bokningsbekräftelse för att underlätta uthyrningen), din arbetsgivare (allmän kontaktinformation) och ditt försäkringsbolag (allmän kontakt och information om försäkringen).
 • I förekommande fall, våra Rekommendera en vän-program.
 • Hotell, flygbolag och medlemskapsklubbar, som skickar oss din allmänna kontaktinformation och bokningsinformation.
 • Kreditupplysningsföretag, som i syfte att förhindra bedrägerier förser oss med identitetsrelaterad information.
 • Franchisetagare som ger oss information om dina uthyrningstransaktioner.
 • Tjänsteleverantörer, som till exempel kundsupport (kundtjänstrelaterad information och förfrågningar som gjorts av dig), kundundersökningsbyråer (dina svar på våra kundtjänstundersökningar) och marknadsföringsleverantörer (information som hjälper oss att bättre förmedla våra produkter och tjänster).

Med ditt medgivande kan vi komma åt platsbaserad information eller samla in platsmarkörer från din mobila enhet eller med hjälp av din IP-adress. Vi kommer att använda denna information för att skicka aviseringar till dig gällande våra platser, återlämningsinformation eller annan information som kan användas för att ge dig bättre tjänster. Den här informationen används inte specifikt för att hitta dig utan för att tillhandahålla tjänsten. Med ditt medgivande använder vår app kameran på din enhet. Om du tidigare har gett oss tillstånd att använda din platsinformation eller kameran på din enhet och vill återkalla detta tillstånd, måste du ändra inställningarna på enheten.

 

Fordonsanvändning och platsdata

Våra fordon kan vara utrustade med ett fordonstelematiksystem (”Telematiksystem”). Under uthyrningsperioden kan viss eller all telematiksystemsfunktionalitet vara aktiv. Telematiksystemen ger oss användning av, vidarebefordran av eller åtkomst till (1) platsinformation, (2) krockavisering och relaterad krockinformation, (3) funktionsduglighet, färdsträcka, diagnostisk rapportering och prestandarapportering av fordon samt (4) information om förarbeteende (”Telematikdata”) i den utsträckning lagen tillåter det.

Användningen av telematiksystemet omfattas av de villkor och den sekretesspolicy som publiceras av leverantören av tillämpliga telematiksystem och/eller fordonstillverkaren (för OnStar gäller att informationen finns tillgänglig på www.onstar.com) och som kan innefatta system- och tjänstbegränsningar, garantiundantag, ansvarsbegränsningar, villkor för leverantören av trådlösa tjänster, sekretessrutiner, användningsbeskrivningar och delning av information samt användaransvar. Se en lista över tillverkare som vi köper fordon från på sidan Fordonstillverkare

Vi ansvarar inte för eventuella uppgifter som finns kvar i fordonet som ett resultat av din användning. Vi kan inte garantera sekretess eller konfidentialitet för sådan information och du måste radera den innan du återlämnar fordonet till oss.

I Europeiska unionen måste våra fordon vara utrustade med eCall-teknik, som aktiveras om fordonet är inblandat i en olycka. eCall ringer automatiskt och ger information om olyckan till räddningstjänsten. Vi kommer också att använda, avslöja och ha tillgång till denna information.

Telematikdata delas med larmtjänstleverantörer, andra som kan hjälpa till vid en olycka, telematiktjänstoperatörer eller dem som vi har laglig eller kontraktsenlig förpliktelse att tillhandahålla sådana data.

 

Sekretess för barn

Våra webbplatser och vår onlinemarknadsföring är inte riktad till barn under 18 år, och Enterprise Holdings samlar inte heller medvetet in personuppgifter från barn under 18 år eller motsvarande myndighetsålder i ditt land. Om du tror att ditt barn har skickat sina personuppgifter till oss och du vill att vi raderar dem kan du kontakta oss med hjälp av länken högst upp på denna sida.

 

Vi använder den information vi samlar in från dig eller om dig för att tillhandahålla dig våra tjänster och för följande ändamål

 • Där det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal med dig och tillhandahålla dig tjänster under avtalets giltighetstid, inklusive
  • För att hjälpa till med transaktioner du begär, t.ex. att boka, köpa och hyra motorfordon.
  • För att tillhandahålla uppgifter till kundtjänst gällande dina interaktioner med oss eller för att svara på din fråga.
  • För att inkludera dig i våra lojalitetsprogram och skicka ej marknadsföringsrelaterad information som rör dina aktuella medlemskap i dessa program.
 • När så krävs så att vi kan uppfylla en lagstadgad skyldighet, inklusive
  • För att meddela information om fordonets position till räddningstjänsten ifall du är inblandad i en trafikolycka.
  • För att dela information med statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter när lagen så kräver eller vid en rättslig process, lagstadgad skyldighet eller begäran från domstol.
 • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen, som anges nedan, och då våra intressen inte övervägs av dina dataskyddsrättigheter, inklusive
  • Att kommunicera viktig information om din hyrestransaktion, t.ex. meddelanden om upphämtning och återlämnande. Sådana kommunikationer har med transaktionen att göra och skickas till dig per e-post eller SMS.
  • För att kunna tillhandahålla bättre produkter och tjänster; till exempel för att utvärdera vår personals arbete, bedöma kvaliteten på de produkter och tjänster du har tagit emot samt förbättra våra webbplatser, resurser och tjänster.
  • För att sammanställa statistik och analys om våra kunders användning av våra webbplatser, produkter och tjänster. Denna statistik används endast för att vi ska kunna tillhandahålla bättre kundtjänst, produkter och funktioner till dig och andra kunder i framtiden.
  • För att upprätta en profil av dig och din interaktion med oss så att vi kan tillhandahålla anpassade erbjudanden, möjligheter och tjänster som kan intressera dig.
  • För att skydda våra juridiska rättigheter och hantera säkerheten för våra nätverk och egendom. Vi använder till exempel övervakningskameror för att säkerställa säkerheten i våra lokaler och vi upprätthåller listor över kunder som vi inte kommer att hyra ut till på grund av risk för utebliven betalning eller någon säkerhetsrisk.
  • För att dela information med tredje part i syfte att förhindra bedrägeri och skydda våra eller allmänhetens intressen och rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom. Vi gör detta för att inkassera obetalda räkningar, för att undvika ansvar för böter du får (t.ex. parkeringsböter) och bearbetning av krav.
  • Dela information med tredje parter för att tillåta oss att rikta återkrav eller begränsa skada som vi kan ådra oss och för att upprätthålla villkoren i hyresavtal eller på våra webbplatser. Vi kan även komma att vidarebefordra dina uppgifter till andra tredje parter om en annan individs rättigheter kan kränkas.
  • För att vi ska kunna använda telematik (t.ex. för att spåra körsträcka och lokalisera i händelse av stöld samt meddela oss om telematiksystemen har tagits bort eller manipulerats).
 • När du har gett ditt samtycke, inklusive
  • För att hjälpa oss att förse dig med de mest lämpliga fordonen, t.ex. sådana med anpassade körningshjälpmedel. I vissa fall kan detta kräva att vi sluter oss till eller uttryckligen samlar in information om din hälsa eller fysiska tillstånd.
  • För att vi ska kunna skicka dig visst kampanjmaterial eller riktad marknadsföring, erbjudanden och tjänster som kan intressera dig. Dessa inkluderar inbjudningar att delta i vårt lojalitetsprogram, uppgraderingsmeddelanden, elektroniska nyhetsbrev och meddelanden om ett ofullständigt onlineformulär eller bokning. En del av dessa erbjudanden visas som reklam på webbplatser som inte tillhör företaget, inklusive i sociala medier.
  • Att skicka textmeddelanden för att tillhandahålla tidskänslig information gällande din transaktion (till exempel förseningar på grund av byggnadsarbete vid flygplatskontoret), utökade uthyrningsmöjligheter, undersökningar om kundupplevelsen, marknadsföringskampanjer, t.ex. kuponger, rabatter, sista minuten-erbjudanden eller information om lojalitet och bonus.

 

Sparande av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla våra affärssyften, enligt vad som anges nedan:

 • Marknadsföring: Vi sparar data länkade till cookies och andra online-identifierare under upp till tre år. Vi sparar annan marknadsföringsinformation, t.ex. e-postprenumeration och inskrivningsdata för lojalitetsprogram under upp till 7 år efter din senaste interaktion med oss.
 • Hyrestransaktioner: Vi behålla data länkade till hyresavtal under upp till 7 år från uthyrningsdatumet, såvida inte andra lokala lagstadgade krav gäller. Vi sparar register över betalningar som du har gjort under 2 år från datumet för transaktionen (beroende på var uthyrningen gjordes).
 • Kundtjänstrelaterade frågor: Vi sparar allmänna frågor under 3 år, men om du inlämnat ett klagomål sparar vi data om detta klagomål under 7 år.
 • Reklamationer och upprätthållande av lag: om vi är inblandade i en rättstvist eller är föremål för någon myndighets undersökning, då sparar vi data medan tvisten eller utredningen pågår och sedan i ytterligare 5 år efter det. Om en uppgörelse innebär att vi måste spara data under en längre tid kan vi spara data under den period som krävs enligt uppgörelsen. Om vi tillhandahåller data till brottsbekämpande myndigheter kommer vi att registrera det och spara under ytterligare ett år efter det att utredningen avslutats.


Dotterbolag

Vi kan vidarebefordra informationen som vi samlar in från och om dig till våra dotterbolag i syfte att tillhandahålla de transaktioner som du har begärt samt för marknadsföringsändamål (med ditt medgivande). Se sidan Dotterbolag för en lista.  Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. Våra dotterbolag och dotterbolagsanställda på våra IT-, marknadsförings-, drift- och kundtjänstavdelningar kan komma att använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive, om det krävs enligt tillämplig lag, skicka information till dig om produkter och tjänster eller svara på din fråga.

Franchisetagare

Typen av verksamhet kräver att vi delar din reserverings- och bokningsinformation med våra franchisetagare (”Franchisetagare”). Se sidan Franchisetagare för en lista. Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. För sådana transaktioner är Franchisetagaren enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som tillhandahålls Franchisetagare. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn hos den Franchisetagare som gäller för din transaktion.

Om du behöver identifiera vem som är personuppgiftsansvarig eller motsvarande enligt gällande lag avseende dina personuppgifter kan du gå till sidan Kontakta oss.

Våra tjänsteleverantörer och affärspartners

Vi kommer att dela din information med tredje parter, till exempel (1) leverantörer av betalningstjänster, administrativa tjänster och teknisk support eller kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta transaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen, (2) företag som genomför kundundersökningar eller belåtenhetsundersökningar för vår räkning, (3) kommunikationsleverantörer som skickar e-post och andra marknadsförings- och servicerelaterade meddelanden till dig för vår räkning, (4) kundsupportleverantörer, som t.ex. leverantören av vår livechattfunktion, i syfte att tillhandahålla kundservice åt dig, (5) inkassoföretag (6) skadereglerare samt (7) våra annonserings- och marknadsföringspartner, samt medieföretag från tredje part, inklusive webbplatser för sociala medier, med vilka vi delar sammanslagen eller avidentifierad information om våra kunder, för att tillåta dem att skicka riktade reklammeddelanden för vår räkning, analysera, förbättra och hantera våra data, genomföra mobilanalystjänster samt att underhålla och förbättra våra tjänster (som, i förekommande fall, omfattas av sekretessavtal).

Statliga myndigheter

Dina personuppgifter kan även komma att delas med statliga myndigheter enligt ovan.

Försäljning, sammanslagning eller ledarskapsändring

Din information kan också överföras till ett annat företag i händelse av överlåtelse, ägarbyte, omorganisation eller avträdande av hela eller delar av Enterprise Holdings bolag eller tillgångar. Detta görs om parterna har ingått avtal om att insamling, användning och vidarebefordran av informationen är begränsad till syften avseende affärstransaktionen, inklusive att fastställa om affärstransaktionen ska fortskrida. Du informeras via e-post eller en tydlig avisering på våra webbplatser trettio (30) dagar före en sådan ändring av ägarskap eller vem som har kontroll över din personliga information eller på annat sätt som kan krävas enligt lag.

Kundreferenser

Vi kan komma att publicera referenser från våra kunder på våra webbplatser, vilka kan innehålla personuppgifter. Vi använder en utomstående leverantör för hanteringen av denna process. Den här leverantören ansvarar för att inhämta ditt medgivande när så krävs, ta bort innehåll på din begäran samt besvara eventuella frågor som du har.

 

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan den information du ger till oss eller som vi samlar in från dig komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen, inklusive:

 • Franchisetagare/koncernägda platser: Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare i ett annat land eller en koncernägd plats (t ex i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland och Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till det landet för att underlätta din begärda transaktion.
 • Koncernens globala informationssystem baserat i USA: Koncernen har sitt globala informationssystem i USA. Om du ger oss eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA.

När vi överför dina personuppgifter och bearbetar dem i USA gör vi det i enlighet med ramen för Privacy Shield gällande transatlantiska dataflöden mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA samt standardavtalsklausuler som antagits av kommissionen. Om du vill veta mer om Privacy Shield-regelverket och vårt intyg kan du besöka amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield List. När det gäller överföring eller insamling av information inom ramen för transatlantiska dataflöden Enterprise Holdings omfattas vi av översyn från amerikanska handelskommissionen. I vissa situationer kan vi behöva röja personuppgifter till följd av en lagenlig begäran om detta från myndigheter, inklusive i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller efterleva andra lagenliga krav.

Inom ramen för varje Privacy Shield-regelverk är Enterprise Holdings ansvariga för behandlingen av den personliga information som erhålls och överförs till en tredje part som agerar för deras räkning. Enterprise Holdings följer Privacy Shield-principerna för alla överföringar av personlig information från EU och Schweiz, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts.

 • Utomstående tjänsteleverantörer: vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför de länder där vi har koncernägda platser, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer. När vi överför dina personuppgifter till våra utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EES använder vi standardavtalsklausuler som antagits av Europakommissionen.

 

Andra rättigheter som du kan ha inkluderar: 1) be om att få tillgång till en utskrift av dina personuppgifter, 2) att korrigera informationen, 3) att ta bort vissa kategorier eller typer av information, 4) att begränsa viss bearbetning, 5) att få den information som du tillhandahållit i ett strukturerat och maskinläsbart format samt 6) att överföra en del av denna information till andra organisationer.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra berättigade intressen. Då vi har bett om ditt samtycke till att behandla information har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att gå till vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar eller enligt lokal lagstiftning.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet gällande vår behandling av dina personuppgifter eller hur vi har svarat på eller hanterat ett problem som du har tagit upp med oss. Du kan även kontakta vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request eller i Kanada kan du kontakta den kanadensiska statens sekretessombud genom att gå till https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller på adressen Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Vi förbehåller oss rätten att inte tillåta åtkomst till din information eller att begränsa dina rättigheter (t.ex. om sådant utlämnande av information är förbjudet enligt lag eller kränker en annan persons rättigheter). I vissa fall kan det betyda att vi kan behålla dina personuppgifter även om du tar tillbaka ditt samtycke.

Marknadsföringspreferenser

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring samt profilering, i den mån denna är kopplad till direktmarknadsföring. Du kan välja att sluta ta emot direktmarknadsföringskommunikation från Enterprise Holdings och våra dotterbolag, koncernbolag och franchisetagare genom att följa anvisningarna i varje meddelande som du får. Du kan även kontakta oss direkt via länken längst upp på den här sidan.

Du kan välja att inte få se annonser på webbplatser som inte tillhör företaget genom att klicka på AdChoices-ikonen i annonsen eller via sekretessinställningarna för webbplatsen.

 

Vid behov kommer vi att uppdatera vår sekretesspolicy och policy för cookies för att återspegla ändringar i våra sekretessrutiner. Vid större ändringar meddelar vi dig via e-post (till den e-postadress du har angett i ditt konto), via anslag på den här webbplatsen eller på annat sätt som kan krävas eller är tillåtet enligt lag, innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka den här platsen och läsa den mest aktuella informationen om våra sekretessrutiner.