Vi respekterar din integritet

Välkommen till vårt nya globala sekretesspolicycenter. Vi har utvecklat det för att förbättra hur vi informerar dig om våra rutiner för insamling och användning av data. Våra rutiner har inte ändrats, men vi har uppdaterat den information vi ger så att den överensstämmer med den nya europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Vi på Enterprise Holdings, Inc. och våra oberoende regionala dotterbolag (”dotterbolag”) som bedriver verksamhet under varumärkena Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car och Discount Car and Truck Rental samt Truck Rental, Car Sales, CarShare, Car Club och Subscribe with Enterprise (benämns gemensamt ”Enterprise Holdings”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) skyddar din sekretess.  Vi har infört den här sekretesspolicyn (”sekretesspolicyn”) och cookiepolicyn (”cookiepolicyn”) för att förklara hur data samlas in, används, lämnas ut och överförs, samt ge information om de åtkomsträttigheter du kan ha när du använder våra webbplatser och tjänster.  Du kan läsa mer i avsnitten nedan.

Sekretesspolicy

Läs om våra sekretessrutiner.

Läs om våra sekretessrutiner.

Den här policyn uppdaterades senast den 2021.10.28.

Cookiepolicy

Läs mer om vår användning av cookies och liknande teknik på våra webbplatse...

Läs mer om vår användning av cookies och liknande teknik på våra webbplatser, i mobilappar och i e-postmeddelanden vi skickar till dig.

Den här policyn uppdaterades senast 2020-07-14.

 

Vid alla transaktioner:

Vi samlar in:

KONTAKTUPPGIFTER, inklusive:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadresser

Vid uthyrning

När du hyr ett fordon, inklusive om du blir tillagd som en ytterligare behörig förare, tecknar en Enterprise-prenumeration eller går med i CarShare eller Car Club samlar vi in följande:

Förarkvalifikationer och identitetsbevis, inklusive:

 • Körkortsinformation, inklusive födelsedatum och fotografier av dig och ditt körkort som du skickar in.
 • Försäkringsinformation
 • Pass
 • Bevis på hemvist
 • Referenser

Transaktionsuppgifter, inklusive:

 • Information om fordonsuthyrning
 • Uthyrnings- och återlämningsplatser
 • Uthyrningsdatum
 • Typ av hyrbil och preferenser
 • Köpta tillvalsprodukter
 • Flygbolags- och flightnummer
 • Fotografier av kvitton som du skickar in med kamerafunktionen i vissa av våra mobilappar och på våra webbplatser
 • Fakturainformation
 • Avgifter
 • Betalningar
 • Kreditkortsuppgifter

Information om lojalitets- och bonusprogram, inklusive:

 • Enterprise-, Alamo- eller National-bonusar och -lojalitet
 • Information om onlineanvändarkonto
 • ID-nummer för företagskonto
 • Medlemsnummer
 • Lojalitets-/bonusprogram hos flygbolag eller resebyråer

Information om anspråk

 • Information om olyckor där våra fordon är inblandade, inklusive sådana som rör tredje part, exempelvis inblandade personer, vittnen och polisrapporter

Hälsouppgifter, inklusive:

 • Information om relevanta hälsotillstånd du har som hjälper oss att tillhandahålla dig anpassade körningshjälpmedel eller som gäller anspråk i samband med skador

Frivillig information, inklusive:

 • Kontaktinformation vid en nödsituation
 • Eventuella preferenser eller särskilda krav som du har

Vid köp av fordon

När du köper ett fordon via Enterprise Car Sales och ansöker om finansiering samlar vi, utöver ovanstående information avseende kontaktuppgifter, identitetsbevis och förarkvalifikationer, även in följande:

Information om privatekonomi och bakgrund, inklusive:

 • Inkomst
 • Kredithistorik
 • Tidigare anställningar
 • Övrig personlig information som krävs för kreditansökan

Transaktionsuppgifter vid fordonsförsäljning, inklusive:

 • Köpt fordon
 • Inköpspris
 • Inbytesfordon
 • Köpta tillvalsprodukter

När du kontaktar oss för assistans vid olyckshantering

Förutom information om kontaktuppgifter, förarkvalifikationer, transaktion och hälsa som anges ovan kommer vi även att samla in följande uppgifter när du kontaktar oss för att få hjälp med olyckshantering (som vi kan administrera för den part som hänvisar dina uppgifter till oss, oavsett om det är din försäkringsgivare, tillverkare, arbetsgivare, återförsäljare, leverantör av bilparkshantering eller leverantör av tjänster vid haveri):

Information om anspråk, inklusive:

 • Information om olyckor, inklusive sådana som rör tredje part, exempelvis inblandade personer, vittnen och polisrapporter
 • Försäkringsuppgifter
 • Information om incidenten för att avgöra vem som är ansvarig
 • Fordonsinformation
 • Uppgifter om återupprättande av kreditvärdighet
 • uppgifter om fordonets reparationsbehov och dina vidare behov av transport

Vid användning av våra webbplatser och mobilappar

Vi samlar in:

Information om webbläsare, inklusive:

 • Webbloggar
 • Geolokalisering

Information om enheten, inklusive:

 • Unika enhetsidentifierare
 • IP-adress
 • Operativsystem
 • Exakt information om geolokalisering

Med ditt medgivande kommer vi att få tillgång till platsbaserad information som geolokalisering, postnummer, stad, storstadsområde och geografisk region från din mobila enhet. Vi kommer att använda denna information för att skicka aviseringar till dig gällande våra platskontor, återlämningsinformation eller annan information som kan användas för att ge dig bättre tjänster. Vi kan bara identifiera dig med hjälp av platsbaserad information om du tillåter att våra mobilprogram får åtkomst till enhetens platstjänster. Den platsbaserade informationen sparas i sju år. De här data hanteras av våra analysleverantörer.

Med ditt medgivande använder vår app kameran på din enhet.

Om du tidigare har gett oss tillstånd att använda din platsinformation eller kameran på din enhet och vill återkalla detta tillstånd, måste du ändra inställningarna på enheten.  

 

Cookies och annan spårningsteknik

Vi (och våra tjänsteleverantörer) använder cookies och webbfyrar på våra webbplatser för att samla in information för att komma ihåg dina preferenser, förbättra användarupplevelsen och skräddarsy annonsvisning så att du ser de som är mest relevanta för dig.

Mer information om insamling av onlineinformation och hur du väljer att inte delta finns i cookiepolicy

Vid deltagande i undersökningar eller erbjudanden

Vi samlar in:

 • Marknadsföringspreferenser
 • Feedback om tillhandahållna tjänster

Information som vi samlar in från tredje parter

Tredje parter tillhandahåller ytterligare information om dig eller ditt hushåll, inklusive:

 • Hänvisningskällor, till exempel tredje parts bokningswebbplatser (som ger oss allmän kontaktinformation och en bokningsbekräftelse för att underlätta uthyrningen), din arbetsgivare (allmän kontaktinformation), kreditföreningar och ditt försäkringsbolag (allmän kontakt och information om försäkringen).
 • I förekommande fall, våra Rekommendera en vän-program eller liknande program.
 • Hotell, flygbolag och medlemskapsklubbar, som skickar oss din allmänna kontaktinformation och bokningsinformation.
 • Tredje part, som i syfte att förhindra bedrägerier, förser oss med identitetsrelaterad verifiering och autentisering av dokument.
 • Kredit- och finanseringspartner, inklusive kreditupplysningsföretag, som underlättar kreditansökan vid finansiering av ett fordonsköp.
 • Franchisetagare som ger oss information om dina uthyrningstransaktioner.
 • Tjänsteleverantörer, till exempel kundsupport (kundtjänstrelaterad information och förfrågningar som gjorts av dig), säkerhetstjänster (bilder och filmer av dig från våra övervakningskameror) och kundundersökningsbyråer (dina svar på våra kundtjänstundersökningar).
 • Marknadsföringsleverantörer som tillhandahåller information som hjälper oss att bättre förmedla våra produkter och tjänster, inklusive e-posttjänster, tjänster för korrekt och aktuell data, datamäklare samt partner och plattformar för marknadsundersökningar.
 • Innehåll på sociala medier som du har gjort tillgängligt för allmänheten

Fordonsdata

Våra fordon kan vara utrustade med teknik för insamling och överföring av data från ditt hyrfordon. I det kan information som samlas in från händelsedataregistrerare, GPS-enheter, OnStar®-system och annan liknande teknik ingå. När sådan teknik är installerad och där det är tillåtet möjliggör den för oss att samla in och använda följande information:

 • exakt platsinformation
 • kollisionsinformation och
 • information om fordonets drift, som drifttillstånd, körsträcka, däcktryck och bränslestatus samt annan diagnostik- och prestandainformation.

När informationen har samlats in kan den kombineras med information som du har gett oss och användas till att generera säkerhets- och prestandainformation och annan liknande information för att vi ska kunna tillhandahålla bättre tjänster. I vår användning av informationen kan även ingå lagring av den när ditt hyresavtal har upphört att gälla.  Även när du hyr ett fordon har vi rätt att inhämta och använda data som samlas in från fordonet. Din användning av fordonsdatasystemen omfattas av de villkor och den sekretesspolicy som publiceras av leverantören av tillämpliga fordonsdatasystem och/eller fordonstillverkaren (för OnStar är informationen tillgänglig på www.onstar.com) i vilket kan ingå system- och tjänstebegränsningar, garantiundantag, ansvarsbegränsningar, villkor för leverantörer av trådlösa tjänster, sekretessrutiner, användningsbeskrivningar och delning av information samt användaransvar. Se en lista över tillverkare som vi köper fordon från på sidan Fordonstillverkare.

I vår användning av information som samlas in från hyrfordonet kan ingå att dela information med tredje part i enlighet med denna policy. 

Om du är medlem i CarShare eller Car Club samlar vi även in data från fordonet, till exempel om när du påbörjar och avslutar dina resor, om resan inte avslutades i tid samt misslyckade och lyckade försök att komma in i fordonet.

Om du parkopplar din mobila enhet med hyrfordonets system för satellitnavigering eller infotainment kan din personliga information överföras till och lagras i sådana system. Vi kan inte garantera sekretess eller konfidentialitet för sådan information och det är ditt ansvar att radera den från systemen innan du återlämnar fordonet.  Annars kan nästa person som använder fordonet få åtkomst till informationen.

Om du hämtar en mobilapp från fordonstillverkaren och registrerar hyrfordonet i den kan din användning av appen leda till att personuppgifter, information om fordonet, platsinformation och köregenskaper delas med fordonstillverkaren. Din användning av sådana appar styrs av fordonstillverkarens villkor och sekretesspolicy.  Innan du återlämnar hyrfordonet ansvarar du för att antingen ta bort appen eller radera hyrfordonet från appen.

I Europeiska unionen måste våra fordon vara utrustade med eCall-teknik som aktiveras om fordonet är inblandat i en olycka. eCall ringer automatiskt och ger information om olyckan till räddningstjänsten. Vi kommer också att använda, avslöja och ha tillgång till denna information.   

Fordonsdata delas med larmtjänstleverantörer, andra som kan hjälpa till vid en olycka, telematiktjänstoperatörer eller dem som vi har laglig eller kontraktsenlig förpliktelse att tillhandahålla sådana data.

 

Lojalitetsprogram

Du har möjlighet att registrera dig i något av våra lojalitetsprogram.  Dessa program ger dig förmåner i samband med dina transaktioner hos oss.

Det finns inga krav på att gå med i ett sådant program, men din arbetsgivare kan välja att använda våra lojalitetsprogram för att underlätta företagets resor.  Om du eller ditt företag väljer att gå med i något av dessa program kan du när som helst avsluta medlemskapet via vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss.

 

Sekretess för barn

Våra webbplatser och vår onlinemarknadsföring är inte riktad till barn under 18 år, och Enterprise Holdings samlar inte heller medvetet in personuppgifter från barn under 18 år eller motsvarande myndighetsålder i ditt land. Om du tror att ditt barn har skickat sina personuppgifter till oss och du vill att vi raderar dem kan du kontakta oss med hjälp av länken högst upp på denna sida.

 

Vi använder den information vi samlar in från dig eller om dig för att tillhandahålla dig våra tjänster och för följande ändamål:

När det är nödvändigt för att genomföra ett avtal som reglerar de tjänster vi tillhandahåller dig, inklusive följande:

 • För att hjälpa dig (eller någon annan på din vägnar) begära, t.ex. att reservera, hyra ut, köpa, hyra motorfordon eller tillhandahålla olyckshanteringstjänster.
 • För att förmedla viktig information när du bokar, hyr, leasar eller köper ett fordon, med undantag för när samtycke kan krävas enligt lag.  Sådan kommunikation skickas till dig via e-post, SMS eller samtal.
 • För att tillhandahålla uppgifter till kundtjänst gällande dina interaktioner med oss eller för att svara på din fråga.
 • För att inkludera dig i våra lojalitetsprogram och skicka information som rör dina aktuella medlemskap i dessa program.
 • För att inkludera dig i våra program CarShare och Car Club, och skicka information som rör dina aktuella medlemskap i dessa program.

När så krävs så att vi kan uppfylla en lagstadgad skyldighet.

 • För att använda och dela information om fordonets position till räddningstjänsten ifall du är inblandad i en trafikolycka.
 • För att använda och dela information med statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter när lagen så kräver eller vid en rättslig process, lagstadgad skyldighet eller begäran från domstol, inklusive kontroll av tillämpliga sanktionslistor.

När det är nödvändigt för våra berättigade intressen, som anges nedan, och då våra intressen inte övervägs av dina dataskyddsrättigheter.

 • För att förmedla viktig information om ditt hyrfordon och ge dig god service. Den typen av tillfällig kommunikation skickas till dig via e-post, SMS eller samtal.
 • För att kunna tillhandahålla bättre produkter och tjänster; till exempel för att utvärdera vår personals arbete, bedöma kvaliteten på de produkter och tjänster du har tagit emot samt förbättra våra webbplatser, resurser och tjänster.  Feedback från dig kan efterfrågas via e-post, SMS eller samtal, med undantag för när samtycke kan krävas enligt lag.
 • För att sammanställa statistik och analys om våra kunders användning av våra webbplatser, produkter och tjänster. Denna statistik används endast för att vi ska kunna tillhandahålla bättre kundtjänst, produkter och funktioner till dig och andra kunder i framtiden.
 • För att upprätta en profil av dig och din interaktion med oss så att vi kan tillhandahålla anpassade erbjudanden, möjligheter och tjänster som kan intressera dig, när så är tillåtet.
 • För att skydda våra juridiska rättigheter och hantera säkerheten för våra nätverk och vår egendom, inklusive för att skydda våra webbplatser mot skräppost och missbruk. Vi använder till exempel övervakningskameror för att garantera säkerheten i våra lokaler.
 • För att förhindra förluster för vi register över personer vars tidigare interaktioner med oss tyder på att det finns risk för utebliven betalning eller säkerhetsrisk.
 • För att ta emot, använda och dela information med tredje part i syfte att förhindra bedrägeri och skydda våra, enskilda personers eller allmänhetens intressen och rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom. Vi gör detta för att tillgodose begäran från rättsvårdande myndigheter, inkassera obetalda räkningar, för att undvika ansvar för böter du får (t.ex. parkeringsböter) och bearbetning av krav.
 • För att verifiera identitetsbevis och autentisera dokument om identitet samt ytterligare kontaktpunkter för kommunikation vid uthyrning genom personliga referenser, i syfte att förhindra bedrägeri.
 • För att använda och dela din information med tredje part för att tillåta oss att rikta återkrav eller begränsa skada som vi kan ådra oss och för att upprätthålla villkoren i hyresavtal eller på våra webbplatser.
 • För att vi ska kunna använda fordonsdatasystem för de ändamål som är angivna i avsnittet Fordonsdata ovan.
 • För att vi ska kunna skicka dig visst kampanjmaterial eller riktad marknadsföring, erbjudanden och tjänster som kan intressera dig, med undantag för när samtycke kan krävas enligt lag. Sådant material omfattar inbjudningar att delta i våra lojalitetsprogram, uppgraderingsmeddelanden, meddelanden om ett ofullständigt onlineformulär eller bokning och erbjudanden om våra övriga tjänster och produkter. En del av dessa erbjudanden visas som reklam på webbplatser som inte tillhör företaget, inklusive i sociala medier.
 • För att avidentifiera eller slå samman personlig information som har samlats in om dig och använda den i lagenligt syfte.
 • För att överföra dina uppgifter enligt beskrivningen i avsnittet Global överföring och bearbetning av data.

När du har gett ditt samtycke i enlighet med gällande nationell lagstiftning, inklusive

 • För att hjälpa oss att förse dig med de mest lämpliga fordonen, t.ex. sådana med anpassade körningshjälpmedel. I vissa fall kan detta kräva att vi sluter oss till eller uttryckligen samlar in information om din hälsa eller fysiska tillstånd.
 • För att skicka säkerhetstoken för engångsbruk via SMS.
 • När så är tillämpligt för att be om din feedback via e-post, SMS eller samtal för att hjälpa oss att tillhandahålla bättre produkter och tjänster, till exempel för att utvärdera vår personals arbete, bedöma kvaliteten på de produkter och tjänster du har tagit emot samt förbättra våra webbplatser, resurser och tjänster.
 • När så är tillämpligt för att fråga om du vill få kampanjmaterial eller riktad marknadsföring, erbjudanden och tjänster som kan intressera dig via e-post eller SMS. Sådant material omfattar inbjudningar att delta i våra lojalitetsprogram, uppgraderingsmeddelanden, erbjudanden och rabatter, meddelanden om ett ofullständigt onlineformulär eller bokning och erbjudanden om våra övriga tjänster och produkter. En del av dessa erbjudanden visas som reklam på webbplatser som inte tillhör företaget, inklusive i sociala medier.
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten hos den behandling som skett innan samtycket drogs tillbaka.

Sparande av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla våra affärssyften, enligt vad som anges nedan:

Hyrestransaktioner

Vi sparar data som är associerade med hyresavtal i upp till sju år från uthyrningsdatumet, om det inte finns andra lokala lagstadgade krav. Vi sparar register över betalningar som du har gjort i två år från datumet för transaktionen (beroende på var uthyrningen gjordes).

Bilförsäljning

Vi sparar data som är associerade med försäljning av en bil i upp till tio år från försäljningsdatumet, om det inte finns andra lokala lagstadgade krav.

Anspråk

Vi sparar data som är associerade med anspråk rörande våra hyrestagare eller andra personer under hela anspråkets varaktighet och i upp till tio år efter att våra skyldigheter har upphört, om det inte finns andra lagstadgade krav.

Kundtjänstrelaterade frågor

Vi sparar allmänna frågor i tre år. Om du lämnat in ett klagomål sparar vi data om det i sju år.

Marknadsföring och analysändamål

Vi sparar data länkade till cookies och andra online-identifierare under upp till tre år. Vi sparar annan marknadsföringsinformation, som e-postprenumerationer och registreringsdata för lojalitetsprogram, i upp till sju år efter din senaste interaktion med oss.

Reklamationer och upprätthållande av lag

Om vi är inblandade i en rättstvist eller är föremål för någon myndighets undersökning sparar vi data medan tvisten eller utredningen pågår och i fem år efter det. Om en uppgörelse innebär att vi måste spara data under en längre tid kan vi spara data under den period som krävs enligt uppgörelsen. Om vi tillhandahåller data till brottsbekämpande myndigheter kommer vi att registrera det och spara information om det i ett år efter att utredningen har avslutats.


Som global leverantör av transportlösningar delar vi din information enligt följande för att tillhandahålla smidiga transaktioner.  

Dotterbolag

Vi delar kontaktuppgifter, förarkvalifikationer, information om transaktioner, information om lojalitets- och bonusprogram, hälsouppgifter, frivillig information, information om anspråk, information om privatekonomi och bakgrund vid bilförsäljning samt information om transaktioner vid bilförsäljning med våra dotterbolag för att tillhandahålla de transaktioner som du har begärt samt för marknadsföringsändamål (med ditt medgivande och där så är tillämpligt). Se sidan Dotterbolag för en lista.  Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. Våra dotterbolag och dotterbolagsanställda på våra IT-, marknadsförings-, drift- och kundtjänstavdelningar kan komma att använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive, om det krävs enligt tillämplig lag, skicka information till dig om produkter och tjänster eller svara på din fråga.

Franchisetagare

Vår typ av verksamhet kräver att vi delar dina kontaktuppgifter och där så är tillämpligt förarkvalifikationer, information om transaktioner, information om lojalitets- och bonusprogram och (om tillämpligt) hälsouppgifter med våra franchisetagare (”Franchisetagare”).  Se sidan Franchisetagare för en lista. Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar.  För sådana transaktioner är Franchisetagaren enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som tillhandahålls Franchisetagare. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn hos den Franchisetagare som gäller för din transaktion.

För att identifiera vem som är registeransvarig eller motsvarande enligt gällande lagstiftning med avseende på dina personuppgifter, se Viktiga fakta i din bokning, hyresvillkoren eller sidan Kontakta oss.

Tjänsteleverantörer

Hyrestransaktioner

Vi kan använda tjänsteleverantörer för att utföra din hyrbilstransaktion. Om du till exempel bokar en bil med förare i länder där en förare krävs skickar vi din kontakt- och transaktionsinformation till tjänsteleverantören i de länderna. När du bokar tjänster med bil och förare utförs de tjänsterna av det företag som anges vid bokningen.  Även om de här tjänsterna är tillgängliga via webbplatser med våra varumärken är de här företagen oberoende företag.

Bilförsäljningstransaktioner

För att kunna ge ett värderingsbelopp på ett inbytesfordon använder bilförsäljaren ditt VIN-nummer (Vehicle Identification Number) för att se fordonshistorik och värderapport på ditt fordon.  När du har köpt ett fordon från något av våra Car Sales-kontor, och på din begäran i syfte att underlätta val av ytterligare produktalternativ (skinnklädsel, tonade fönster osv.), delar vi dina kontaktuppgifter och (där så är tillämpligt) transaktionsuppgifter vid bilförsäljning med de företag som tillhandahåller sådana produkter och tjänster. För den typen av transaktioner är tjänsteleverantören enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende den information som du tillhandahåller till tjänsteleverantören. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn för den leverantör som är tillämplig för din transaktion.

Våra tjänsteleverantörer och affärspartner

Vi delar:

kontaktuppgifter, förarkvalifikationer, information om transaktioner, information om anspråk, information om privatekonomi och bakgrund vid bilförsäljning samt information om transaktioner vid bilförsäljning

 • Leverantörer av betalningstjänster, administrativa tjänster och teknisk support
 • Kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta fordonsreparationer och uthyrningstransaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen    
 • Bärgningsföretag
 • Inkassoföretag
 • Kreditupplysningsföretag
 • Leverantörer av identitets- och adressverifiering
 • Skadereglerare
 • Fordonstillverkare och deras leverantörer av fordonsreparationer och/eller vägassistans
 • Bilparksleverantörer
 • Andra leverantörer i fordonsreparations- och skadebedömningssyfte

Hälsouppgifter

 • Skadereglerare
 • Leverantörer av körhjälpmedel

Kontaktuppgifter och information om transaktioner

 • Bot- och väggtullsadministratörer

Kontaktuppgifter, information om transaktioner, information om lojalitets- och bonusprogram:

 • Kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta uthyrningstransaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen
 • Företag som genomför kundundersökningar eller belåtenhetsundersökningar för vår räkning.
 • Kommunikationsleverantörer som skickar e-post och andra marknadsförings- och servicerelaterade meddelanden till dig för vår räkning. Inom EU kan vår kommunikationsleverantör Twilio samla in och bearbeta viss information från dig i egenskap av registeransvarig för att tillhandahålla dessa tjänster.   Läs Twilios sekretessmeddelande här för att ta reda på mer om företagets rutiner för datahantering.
 • Kundsupportleverantörer, till exempel leverantören av vår livechattfunktion, i syfte att tillhandahålla kundservice åt dig.

Webb- och mobilinformation

 • Analys- och teknikleverantörer för platsbaserade tjänster och för att analysera, förbättra och hantera våra data för att kunna tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.
 • Webb- och mobilapplikationspartner som gör det möjligt för att på nytt spela upp användarsessioner för att förbättra upplevelsen och felsöka.

Anonymiserad och avidentifierad information

 • Våra annonserings- och marknadsföringspartner, samt tredjepartsmedieföretag, inklusive webbplatser för sociala medier, med vilka vi delar sammanslagen eller avidentifierad information om våra kunder, för att tillåta dem att skicka riktade reklammeddelanden för vår räkning (som, i förekommande fall, omfattas av sekretessavtal).

Statliga myndigheter

Dina personuppgifter kan även komma att delas med statliga myndigheter enligt ovan.

Försäljning, sammanslagning eller ledarskapsändring

Din information kan också överföras till ett annat företag i händelse av överlåtelse, ägarbyte, omorganisation eller avträdande av hela eller delar av Enterprise Holdings bolag eller tillgångar. Detta görs om parterna har ingått avtal om att insamling, användning och vidarebefordran av informationen är begränsad till syften avseende affärstransaktionen, inklusive att fastställa om affärstransaktionen ska fortskrida. Du informeras via e-post eller en tydlig avisering på våra webbplatser trettio (30) dagar före en sådan ändring av ägarskap eller vem som har kontroll över din personliga information eller på annat sätt som kan krävas enligt lag.

Kundreferenser

Vi kan komma att publicera referenser från våra kunder på våra webbplatser, vilka kan innehålla kontaktuppgifter. Vi använder en utomstående leverantör för hanteringen av denna process. Den här leverantören ansvarar för att inhämta ditt medgivande när så krävs, ta bort innehåll på din begäran samt besvara eventuella frågor som du har.

Widgetar för sociala medier

Våra webbplatser kan innehålla funktioner för sociala medier, som Facebook-knappen. Funktionerna kan eventuellt användas till att samla in din IP-adress, de sidor du besöker på vår webbplats och eventuellt kan cookiefiler skapas för dem för att de ska fungera på rätt sätt. Funktioner och widgetar för sociala medier hanteras antingen av en tredje part eller direkt på vår webbplats. Sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller de här funktionerna gäller för dina interaktioner med dem.

Om du använder någon av de här webbplatserna för sociala medier och inte vill att de ska samla in data via vår webbplats och länka dem till dina medlemsdata måste du logga ut från ditt användarkonto innan du besöker vår webbplats och ta bort de relevanta cookiefilerna. Du kan också blockera sociala insticksprogram med hjälp av webbläsartillägg. Mer information finns på webbplatserna för de sociala medierna och i vår cookiepolicy.

Sälja din information

Enterprise säljer inte din information till tredje part.  Trots att vi inte säljer dina data kan personer som är folkbokförda i Nevada ända lämna in en begäran om att deras data inte ska säljas.  Om du är folkbokförd i Nevada kan du utöva denna rättighet via vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss.

Trots att vi inte säljer dina data, vilket är vanligt förekommande bland företag som verkar online, används information som har samlats in av företag från våra digitala egendomar i vår annonsering, inklusive IP-adresser, digitala identifierare, information om din webbläsare och hur du interagerar med våra egendomar och annonser, i syfte att erbjuda dig relevanta annonser på Internet och för andra analysändamål. Dessa företag kan sälja sådan information till andra företag för annonsering och i andra syften.

Enligt California Consumer Protection Act har personer som är folkbokförda i Kalifornien rätt att förhindra försäljning av sin personliga information.  Personer som är folkbokförda i Kalifornien kan utöva den rättigheten genom att besöka www.privacyrights.info och förhindra försäljning av sådan personlig information av företag som omfattas av verktyget.

 

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan den information du ger till oss eller som vi samlar in från dig komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen, inklusive:

Franchisetagare/koncernägda platser

Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare i ett annat land eller en koncernägd plats (t ex i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland och Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till det landet för att underlätta din begärda transaktion.

Enterprises globala informationssystem baserat i USA

Enterprise har sitt globala informationssystem i USA.  Om du ger oss eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA.

När vi överför din personliga information och behandlar den i USA gör vi det i enlighet med standardavtalsklausuler som har antagits av Europakommissionen (eller annan liknande standard som gäller i ditt land) och upprätthåller vår certifieringsstatus med USA:s Privacy Shield-regelverk (beskrivs nedan).

Utomstående tjänsteleverantörer

Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför de länder där vi har koncernägda platser, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer. När vi överför dina personuppgifter till våra utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) använder vi standardavtalsklausuler som antagits av Europakommissionen.

Om du vill veta vilken registeransvarig som är tillämplig för din transaktion går du till sidan Kontakta oss.

 

Enterprise Holdings Inc. är anslutna till och certifierade i enlighet med USA:s Privacy Shield-regelverk. Vi har förbundit oss att behandla all personlig information som samlas in i EAA-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz enligt de tillämpliga reglerna i respektive Privacy Shield-regelverk.

Om du vill veta mer om Privacy Shield-regelverket och vårt intyg kan du besöka amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-lista på https://www.privacyshield.gov/list. När det gäller överföring eller insamling av information inom ramen för transatlantiska dataflöden Enterprise Holdings omfattas vi av översyn från amerikanska handelskommissionen. I vissa situationer kan vi behöva röja personuppgifter till följd av en lagenlig begäran om detta från myndigheter, samt i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller efterleva andra lagenliga krav. 

Inom ramen för varje Privacy Shield-regelverk är Enterprise Holdings Inc. ansvariga för behandlingen av den personliga information som erhålls och överförs till en tredje part som agerar för deras räkning. Enterprise Holdings Inc. följer Privacy Shield-reglerna för alla överföringar av personlig information från EEA, Storbritannien och Schweiz, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part.

Om du har ett ärende som gäller sekretess eller informationsanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) på https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts. 

 

Europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den brittiska dataskyddslagen

Om GDPR och/eller den brittiska dataskyddslagen gäller för din transaktion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz har du rätt att:

 • ·       Välja bort viss insamling eller användning av din personliga information, inklusive användning av cookies och liknande teknik samt användning av din personliga information i marknadsföringssyfte, och anonymisering av din personliga information för dataanalys.
 • ·       Få tillgång till din personliga information, korrigera den, begränsa eller invända mot bearbetningen av den eller begära att den ska raderas, i tillämpliga fall.
 • ·       Få den personliga information som du har tillhandahållit till oss i syfte att överföra den till ett annat företag.
 • ·       Återkalla ett eventuellt samtycke.
 • ·       I tillämpliga fall lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • ·       Kontakta vårt dataskyddsombud (DPO@ehi.com) eller skicka in ett klagomål avseende sekretess med hjälp av formuläret på vår globala sekretessportal.

Kalifornien

Enligt California Consumer Protection Act (CCPA) har personer som är folkbokförda i Kalifornien vissa rättigheter beträffande personlig information som vi har samlat in om dem.  Om du är folkbokförd i Kalifornien kan du utöva följande rättigheter beträffande din personliga information, i enlighet med vissa undantag och begränsningar:

 • ·       Rätt att få tillgång till den personliga information som vi har samlat in om dig och att få veta hur vi samlar in sådan information, syftet med att samla in den och vilka parter vi kan ha delat den med.
 • ·       Rätt att radera den personliga information som vi har samlat in från dig.
 • ·       Rätt att stoppa försäljningen av din personliga information, i tillämpliga fall.
 • ·       Rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling vid utövande av [gällande] sekretessrättigheter enligt CCPA

Kanada

Om du är folkbokförd i Kanada har du rätt att:

 • ·        Få tillgång till din personliga information och korrigera den.
 • ·       Återkalla ett eventuellt samtycke.
 • ·       I tillämpliga fall lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Utöva dina rättigheter

 

Du kan utöva alla gällande rättigheter ovan via vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss.  Om du vill lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i Europa kontaktar du den tillämpliga tillsynsmyndigheten. I Kanada kontaktar du Canada Privacy Commissioner genom att gå till https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller genom att skriva till Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3, Kanada. 

Vi kan behöva ytterligare information från dig för att verifiera din identitet och hemvist innan vi kan behandla din begäran.  Personer som är folkbokförda i Kalifornien och vill utöva sina rättigheter enligt CCPA måste tillhandahålla sitt körkort eller officiell delstatsdokumentation som bevis på hemvist.  Utelämna ditt foto och all identifierande information, bortsett från namn, adress och körkortsnummer.  Vi förbehåller oss också rätten att begränsa åtkomsten till din information eller att begränsa dina rättigheter (t.ex. om sådant utlämnande av information är förbjudet enligt lag eller kränker en annan persons rättigheter).  I vissa fall kan det betyda att vi kan behålla dina personuppgifter även om du tar tillbaka ditt samtycke.

Personer som är folkbokförda i Kalifornien kan utse ett behörigt ombud som kan skicka in CCPA-begäran för annans räkning genom att fylla i och underteckna formuläret här.

 

Marknadsföringspreferenser

Du kan välja att sluta ta emot direktmarknadsföringskommunikation från Enterprise Holdings och våra dotterbolag, koncernbolag och franchisetagare genom att följa anvisningarna i varje meddelande som du får.  Du kan även kontakta oss direkt via länken längst upp på den här sidan.

Du kan välja att inte få se annonser på webbplatser som inte tillhör företaget genom att klicka på AdChoices-ikonen i annonsen eller via sekretessinställningarna för webbplatsen.

Vid behov kommer vi att uppdatera vår sekretesspolicy och policy för cookies för att återspegla ändringar i våra sekretessrutiner. Vid större ändringar meddelar vi dig via e-post (till den e-postadress du har angett i ditt konto), via anslag på den här webbplatsen eller på annat sätt som kan krävas eller är tillåtet enligt lag, innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka den här platsen och läsa den mest aktuella informationen om våra sekretessrutiner.