Hur vi använder information om dig

Vi använder den information vi samlar in från dig eller om dig för att tillhandahålla dig våra tjänster och för följande ändamål:

När det är nödvändigt för att genomföra ett avtal som reglerar de tjänster vi tillhandahåller dig, inklusive följande:

 • För att underlätta transaktioner som du (eller någon annan å dina vägnar) begär, t.ex. att reservera, hyra eller köpa motorfordon, tillhandahålla bilparkhanteringstjänster eller tillhandahålla olyckshanteringstjänster;
 • För att förmedla viktig information när du bokar, hyr, leasar eller köper ett fordon, med undantag för när samtycke kan krävas enligt lag.  Sådan kommunikation skickas till dig via e-post, SMS eller samtal;
 • För att tillhandahålla uppgifter till kundtjänst gällande dina interaktioner med oss eller för att svara på din fråga;
 • För att inkludera dig i våra lojalitetsprogram och skicka information som rör dina aktuella medlemskap i dessa program;
 • För att inkludera dig i våra program CarShare och Car Club, och skicka information som rör dina aktuella medlemskap i dessa program.

När så krävs så att vi kan uppfylla en lagstadgad skyldighet.

 • För att använda och dela information om fordonets position till räddningstjänsten ifall du är inblandad i en trafikolycka.
 • För att använda och dela information med statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter när lagen eller trafikbestämmelser så kräver eller vid en rättslig process, lagstadgad skyldighet eller begäran från domstol, inklusive kontroll av tillämpliga sanktionslistor eller för att upprätthålla den allmänna säkerheten.

När det är nödvändigt för våra berättigade intressen, som anges nedan, och då våra intressen inte övervägs av dina dataskyddsrättigheter.

 • För att förmedla viktig information om ditt hyrfordon och ge dig god service. Den typen av tillfällig kommunikation skickas till dig via e-post, SMS eller samtal.
 • För att kunna tillhandahålla bättre produkter och tjänster; till exempel för att utvärdera vår personals arbete, bedöma kvaliteten på de produkter och tjänster du har tagit emot samt förbättra våra webbplatser, resurser och tjänster.  Feedback från dig kan efterfrågas via e-post, SMS eller samtal, med undantag för när samtycke kan krävas enligt lag.
 • För att sammanställa statistik och analys om våra kunders användning av våra webbplatser, produkter och tjänster. Denna statistik används endast för att vi ska kunna tillhandahålla bättre kundtjänst, produkter och funktioner till dig och andra kunder i framtiden.
 • För att upprätta en profil av dig och din interaktion med oss så att vi kan tillhandahålla anpassade erbjudanden, möjligheter och tjänster som kan intressera dig, när så är tillåtet. För att förbättra din annonsupplevelse använder vi spårning över flera enheter. Det innebär att vi kan samla in och kombinera uppgifter från dina olika enheter för att visa annonser som är relevanta för dina intressen.
 • För att skydda våra juridiska rättigheter och hantera säkerheten för våra nätverk och vår egendom, inklusive för att skydda våra webbplatser mot skräppost och missbruk. Vi använder till exempel övervakningskameror för att garantera säkerheten i våra lokaler.
 • För att förhindra förluster för vi register över personer vars tidigare interaktioner med oss tyder på att det finns risk för utebliven betalning eller säkerhetsrisk.
 • För att ta emot, använda och dela information med tredje part i syfte att förhindra bedrägeri och skydda våra, enskilda personers eller allmänhetens intressen och rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom. Vi gör detta för att tillgodose begäran från rättsvårdande myndigheter, inkassera obetalda räkningar, för att undvika ansvar för böter du får (t.ex. parkeringsböter) och bearbetning av krav.
 • För att verifiera identitetsbevis och autentisera dokument om identitet samt ytterligare kontaktpunkter för kommunikation vid uthyrning genom personliga referenser, i syfte att förhindra bedrägeri.
 • För att använda och dela din information med tredje part för att tillåta oss att rikta återkrav eller begränsa skada som vi kan ådra oss och för att upprätthålla villkoren i hyresavtal eller på våra webbplatser.
 • För att vi ska kunna använda fordonets datasystem i de syften som anges i avsnittet om fordonsdata ovan, till exempel för att hjälpa till att återställa ett fordon som vi rimligen tror har stulits eller övergetts, och för att underlätta processen för återlämning av fordon (där fjärråterlämning är tillgänglig) och fakturering.
 • Om inte samtycke krävs enligt gällande lag kan vi använda personuppgifter i marknadsföringssyfte för att visa annonser för produkter och/eller tjänster som är skräddarsydda för dina intressen på sociala medier och andra webbplatser;
 • För att kunna ta emot, använda och dela information med tredje part i syfte att förhindra, identifiera och rapportera bedrägerier och skydda våra, enskilda personers och allmänhetens intressen och rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom. Vi gör detta för att tillgodose begäran från rättsvårdande myndigheter, inkassera obetalda räkningar, för att undvika ansvar för böter du får (t.ex. parkeringsböter) och för att hantera anspråk.
 • För att överföra dina uppgifter enligt beskrivningen i avsnittet Global överföring och bearbetning av data.

 • För att kunna ta emot, använda och dela information med tredje part i syfte att förhindra, identifiera och rapportera bedrägerier och skydda våra, enskilda personers och allmänhetens intressen och rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom. Vi gör detta för att tillgodose en begäran om upprätthållande av lagen, inkassera obetalda räkningar, undvika ansvar för böter du får (t.ex. parkeringsböter) och hantera anspråk.

När du har gett ditt samtycke i enlighet med gällande nationell lagstiftning, inklusive

 • För att hjälpa oss att förse dig med de mest lämpliga fordonen, t.ex. sådana med anpassade körningshjälpmedel. I vissa fall kan detta kräva att vi sluter oss till eller uttryckligen samlar in information om din hälsa eller fysiska tillstånd.
 • För att skicka säkerhetstoken för engångsbruk via SMS.
 • När så är tillämpligt för att be om din feedback via e-post, SMS eller samtal för att hjälpa oss att tillhandahålla bättre produkter och tjänster, till exempel för att utvärdera vår personals arbete, bedöma kvaliteten på de produkter och tjänster du har tagit emot samt förbättra våra webbplatser, resurser och tjänster.
 • När så är tillämpligt för att fråga om du vill få kampanjmaterial eller riktad marknadsföring, erbjudanden och tjänster som kan intressera dig via e-post eller SMS. Sådant material omfattar inbjudningar att delta i våra lojalitetsprogram, uppgraderingsmeddelanden, erbjudanden och rabatter, meddelanden om ofullständiga onlineformulär eller bokning och erbjudanden gällande våra övriga tjänster och produkter. För att förbättra din annonsupplevelse använder vi spårning över flera enheter för att visa annonser som är relevanta för dina intressen. En del av dessa erbjudanden visas som reklam på webbplatser som inte tillhör Enterprise, inklusive i sociala medier eller på andra digitala plattformar.
 • När det är tillämpbart för att kunna använda fordonsinformationen för att underlätta och hantera transaktioner du har godkänt och för att kunna uppfylla skyldigheter enligt hyresavtalet. 
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten hos den behandling som skett innan samtycket drogs tillbaka.

Sparande av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla våra affärssyften, enligt vad som anges nedan:

Hyrestransaktioner

Vi kan lagra de data som är associerade med ditt hyresavtal i upp till sju år från uthyrningsdatumet eller enligt våra affärsbehov, om det inte finns några andra lokala juridiska krav. Vi sparar register över betalningar som du har gjort i två år från datumet för transaktionen (beroende på var uthyrningen gjordes). 

Bilförsäljning

Vi sparar data som är associerade med försäljning av en bil i upp till tio år från försäljningsdatumet, om det inte finns andra lokala lagstadgade krav.

Anspråk

Vi sparar data som är associerade med anspråk rörande våra hyrestagare eller andra personer under hela anspråkets varaktighet och i upp till tio år efter att våra skyldigheter har upphört, om det inte finns andra lagstadgade krav.

Kundtjänstrelaterade frågor

Vi sparar allmänna frågor i tre år. Om du lämnat in ett klagomål sparar vi data om det i sju år.

Marknadsföring och analysändamål

Vi sparar data länkade till cookies och andra online-identifierare under upp till tre år. Vi sparar annan marknadsföringsinformation, som e-postprenumerationer och registreringsdata för lojalitetsprogram, i upp till sju år efter din senaste interaktion med oss.

Reklamationer och upprätthållande av lag

Om vi är inblandade i en rättstvist eller är föremål för någon myndighets undersökning sparar vi data medan tvisten eller utredningen pågår och i fem år efter det. Om en uppgörelse innebär att vi måste spara data under en längre tid kan vi spara data under den period som krävs enligt uppgörelsen. Om vi tillhandahåller data till brottsbekämpande myndigheter kommer vi att registrera det och spara information om det i ett år efter att utredningen har avslutats.