Hur vi använder information om dig

Vi använder den information vi samlar in från dig eller om dig för att tillhandahålla dig våra tjänster och för följande ändamål:

 • Där det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal med dig och tillhandahålla dig tjänster under avtalets giltighetstid.
  • För att hjälpa till med transaktioner du begär, t.ex. att boka, köpa och hyra motorfordon.
  • För att tillhandahålla uppgifter till kundtjänst gällande dina interaktioner med oss eller för att svara på din fråga.
  • För att inkludera dig i våra lojalitetsprogram och skicka ej marknadsföringsrelaterad information som rör dina aktuella medlemskap i dessa program.
 • När så krävs så att vi kan uppfylla en lagstadgad skyldighet.
  • För att meddela information om fordonets position till räddningstjänsten ifall du är inblandad i en trafikolycka.
  • För att dela information med statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter när lagen så kräver eller vid en rättslig process, lagstadgad skyldighet eller begäran från domstol.
 • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen, som anges nedan, och då våra intressen inte övervägs av dina dataskyddsrättigheter.
  • För att informera dig om viktig information om din uthyrning. Den typen av tillfällig kommunikation skickas till dig via e-post, SMS eller samtal. 
  • För att kunna tillhandahålla bättre produkter och tjänster; till exempel för att utvärdera vår personals arbete, bedöma kvaliteten på de produkter och tjänster du har tagit emot samt förbättra våra webbplatser, resurser och tjänster.
  • För att sammanställa statistik och analys om våra kunders användning av våra webbplatser, produkter och tjänster. Denna statistik används endast för att vi ska kunna tillhandahålla bättre kundtjänst, produkter och funktioner till dig och andra kunder i framtiden.
  • För att upprätta en profil av dig och din interaktion med oss så att vi kan tillhandahålla anpassade erbjudanden, möjligheter och tjänster som kan intressera dig.
  • För att skydda våra juridiska rättigheter och hantera säkerheten för våra nätverk och vår egendom, inklusive för att skydda våra webbplatser mot skräppost och missbruk. Vi använder till exempel övervakningskameror för att säkerställa säkerheten i våra lokaler och vi upprätthåller listor över kunder som vi inte kommer att hyra ut till på grund av risk för utebliven betalning eller någon säkerhetsrisk.
  • För att dela information med tredje part i syfte att förhindra bedrägeri och skydda våra eller allmänhetens intressen och rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom. Vi gör detta för att inkassera obetalda räkningar, för att undvika ansvar för böter du får (t.ex. parkeringsböter) och hantering av krav.
  • Dela information med tredje parter för att tillåta oss att rikta återkrav eller begränsa skada som vi kan ådra oss och för att upprätthålla villkoren i hyresavtal eller på våra webbplatser. Vi kan även komma att vidarebefordra dina uppgifter till andra tredje parter om en annan individs rättigheter kan kränkas.
  • För att vi ska kunna använda fordonsdatasystem för de ändamål som är angivna i avsnittet Fordonsdata ovan.
 • När du har gett ditt samtycke.
  • För att hjälpa oss att förse dig med de mest lämpliga fordonen, t.ex. sådana med anpassade körningshjälpmedel. I vissa fall kan detta kräva att vi sluter oss till eller uttryckligen samlar in information om din hälsa eller fysiska tillstånd.
  • För att vi ska kunna skicka dig visst kampanjmaterial eller riktad marknadsföring, erbjudanden och tjänster som kan intressera dig. Dessa inkluderar inbjudningar att delta i vårt lojalitetsprogram, uppgraderingsmeddelanden, elektroniska nyhetsbrev och meddelanden om ett ofullständigt onlineformulär eller bokning. En del av dessa erbjudanden visas som reklam på webbplatser som inte tillhör företaget, inklusive i sociala medier.
  • Att skicka textmeddelanden för att ge dig tidskänslig information om din transaktion (till exempel förseningar på grund av byggnadsarbete vid flygplatskontoret), utökade uthyrningsmöjligheter, undersökningar om kundupplevelsen, marknadsföringskampanjer som kuponger, rabatter, sista minuten-erbjudanden eller information om lojalitet och bonus.

Sparande av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla våra affärssyften, enligt vad som anges nedan:

 • Marknadsföring: vi sparar data som är länkade till cookiefiler och andra onlineidentifierare i upp till tre år. Vi sparar annan marknadsföringsinformation, som e-postprenumerationer och registreringsdata för lojalitetsprogram, i upp till sju år efter din senaste interaktion med oss.
 • Hyrestransaktioner: Vi sparar data som är associerade med hyresavtal i upp till sju år från uthyrningsdatumet, om det inte finns andra lokala lagstadgade krav. Vi sparar register över betalningar som du har gjort i två år från datumet för transaktionen (beroende på var uthyrningen gjordes).
 • Kundtjänstrelaterade frågor: Vi sparar allmänna frågor i tre år. Om du lämnat in ett klagomål sparar vi data om det i sju år.

Reklamationer och upprätthållande av lag: Om vi är inblandade i en rättstvist eller är föremål för någon myndighets undersökning sparar vi data medan tvisten eller utredningen pågår och i fem år efter det. Om en uppgörelse innebär att vi måste spara data under en längre tid kan vi spara data under den period som krävs enligt uppgörelsen. Om vi tillhandahåller data till brottsbekämpande myndigheter kommer vi att registrera det och spara information om det i ett år efter att utredningen har avslutats.