Vilken information vi samlar in

Vid alla transaktioner:

Vi samlar in:

KONTAKTUPPGIFTER, inklusive:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadresser

Vid uthyrning

När du hyr ett fordon, inklusive om du blir tillagd som en ytterligare behörig förare, tecknar en Enterprise-prenumeration eller går med i CarShare eller Car Club samlar vi in följande:

Förarkvalifikationer och identitetsbevis, inklusive:

 • Körkortsinformation, inklusive födelsedatum och fotografier av dig och ditt körkort som du skickar in.
 • Försäkringsinformation
 • Pass
 • Bevis på hemvist
 • Referenser

Transaktionsuppgifter, inklusive:

 • Information om fordonsuthyrning
 • Uthyrnings- och återlämningsplatser
 • Uthyrningsdatum
 • Typ av hyrbil och preferenser
 • Köpta tillvalsprodukter
 • Flygbolags- och flightnummer
 • Fotografier av kvitton som du skickar in med kamerafunktionen i vissa av våra mobilappar och på våra webbplatser
 • Fakturainformation
 • Avgifter
 • Betalningar
 • Kreditkortsuppgifter

Information om lojalitets- och bonusprogram, inklusive:

 • Enterprise-, Alamo- eller National-bonusar och -lojalitet
 • Information om onlineanvändarkonto
 • ID-nummer för företagskonto
 • Medlemsnummer
 • Lojalitets-/bonusprogram hos flygbolag eller resebyråer

Information om anspråk

 • Information om olyckor där våra fordon är inblandade, inklusive sådana som rör tredje part, exempelvis inblandade personer, vittnen och polisrapporter

Hälsouppgifter, inklusive:

 • Information om relevanta hälsotillstånd du har som hjälper oss att tillhandahålla dig anpassade körningshjälpmedel eller som gäller anspråk i samband med skador

Frivillig information, inklusive:

 • Kontaktinformation vid en nödsituation
 • Eventuella preferenser eller särskilda krav som du har

Vid köp av fordon

När du köper ett fordon via Enterprise Car Sales och ansöker om finansiering samlar vi, utöver ovanstående information avseende kontaktuppgifter, identitetsbevis och förarkvalifikationer, även in följande:

Information om privatekonomi och bakgrund, inklusive:

 • Inkomst
 • Kredithistorik
 • Tidigare anställningar
 • Övrig personlig information som krävs för kreditansökan

Transaktionsuppgifter vid fordonsförsäljning, inklusive:

 • Köpt fordon
 • Inköpspris
 • Inbytesfordon
 • Köpta tillvalsprodukter

När du kontaktar oss för assistans vid olyckshantering

Förutom information om kontaktuppgifter, förarkvalifikationer, transaktion och hälsa som anges ovan kommer vi även att samla in följande uppgifter när du kontaktar oss för att få hjälp med olyckshantering (som vi kan administrera för den part som hänvisar dina uppgifter till oss, oavsett om det är din försäkringsgivare, tillverkare, arbetsgivare, återförsäljare, leverantör av bilparkshantering eller leverantör av tjänster vid haveri):

Information om anspråk, inklusive:

 • Information om olyckor, inklusive sådana som rör tredje part, exempelvis inblandade personer, vittnen och polisrapporter
 • Försäkringsuppgifter
 • Information om incidenten för att avgöra vem som är ansvarig
 • Fordonsinformation
 • Uppgifter om återupprättande av kreditvärdighet
 • uppgifter om fordonets reparationsbehov och dina vidare behov av transport

Vid användning av våra webbplatser och mobilappar

Vi samlar in:

Information om webbläsare, inklusive:

 • Webbloggar
 • Geolokalisering

Information om enheten, inklusive:

 • Unika enhetsidentifierare
 • IP-adress
 • Operativsystem
 • Exakt information om geolokalisering

Med ditt medgivande kommer vi att få tillgång till platsbaserad information som geolokalisering, postnummer, stad, storstadsområde och geografisk region från din mobila enhet. Vi kommer att använda denna information för att skicka aviseringar till dig gällande våra platskontor, återlämningsinformation eller annan information som kan användas för att ge dig bättre tjänster. Vi kan bara identifiera dig med hjälp av platsbaserad information om du tillåter att våra mobilprogram får åtkomst till enhetens platstjänster. Den platsbaserade informationen sparas i sju år. De här data hanteras av våra analysleverantörer.

Med ditt medgivande använder vår app kameran på din enhet.

Om du tidigare har gett oss tillstånd att använda din platsinformation eller kameran på din enhet och vill återkalla detta tillstånd, måste du ändra inställningarna på enheten.  

 

Cookies och annan spårningsteknik

Vi (och våra tjänsteleverantörer) använder cookies och webbfyrar på våra webbplatser för att samla in information för att komma ihåg dina preferenser, förbättra användarupplevelsen och skräddarsy annonsvisning så att du ser de som är mest relevanta för dig.

Mer information om insamling av onlineinformation och hur du väljer att inte delta finns i cookiepolicy

Vid deltagande i undersökningar eller erbjudanden

Vi samlar in:

 • Marknadsföringspreferenser
 • Feedback om tillhandahållna tjänster

Information som vi samlar in från tredje parter

Tredje parter tillhandahåller ytterligare information om dig eller ditt hushåll, inklusive:

 • Hänvisningskällor, till exempel tredje parts bokningswebbplatser (som ger oss allmän kontaktinformation och en bokningsbekräftelse för att underlätta uthyrningen), din arbetsgivare (allmän kontaktinformation), kreditföreningar och ditt försäkringsbolag (allmän kontakt och information om försäkringen).
 • I förekommande fall, våra Rekommendera en vän-program eller liknande program.
 • Hotell, flygbolag och medlemskapsklubbar, som skickar oss din allmänna kontaktinformation och bokningsinformation.
 • Tredje part, som i syfte att förhindra bedrägerier, förser oss med identitetsrelaterad verifiering och autentisering av dokument.
 • Kredit- och finanseringspartner, inklusive kreditupplysningsföretag, som underlättar kreditansökan vid finansiering av ett fordonsköp.
 • Franchisetagare som ger oss information om dina uthyrningstransaktioner.
 • Tjänsteleverantörer, till exempel kundsupport (kundtjänstrelaterad information och förfrågningar som gjorts av dig), säkerhetstjänster (bilder och filmer av dig från våra övervakningskameror) och kundundersökningsbyråer (dina svar på våra kundtjänstundersökningar).
 • Marknadsföringsleverantörer som tillhandahåller information som hjälper oss att bättre förmedla våra produkter och tjänster, inklusive e-posttjänster, tjänster för korrekt och aktuell data, datamäklare samt partner och plattformar för marknadsundersökningar.
 • Innehåll på sociala medier som du har gjort tillgängligt för allmänheten

Fordonsdata

Våra fordon kan vara utrustade med teknik för insamling och överföring av data från ditt hyrfordon. I det kan information som samlas in från händelsedataregistrerare, GPS-enheter, OnStar®-system och annan liknande teknik ingå. När sådan teknik är installerad och där det är tillåtet möjliggör den för oss att samla in och använda följande information:

 • exakt platsinformation
 • kollisionsinformation och
 • information om fordonets drift, som drifttillstånd, körsträcka, däcktryck och bränslestatus samt annan diagnostik- och prestandainformation.

När informationen har samlats in kan den kombineras med information som du har gett oss och användas till att generera säkerhets- och prestandainformation och annan liknande information för att vi ska kunna tillhandahålla bättre tjänster. I vår användning av informationen kan även ingå lagring av den när ditt hyresavtal har upphört att gälla.  Även när du hyr ett fordon har vi rätt att inhämta och använda data som samlas in från fordonet. Din användning av fordonsdatasystemen omfattas av de villkor och den sekretesspolicy som publiceras av leverantören av tillämpliga fordonsdatasystem och/eller fordonstillverkaren (för OnStar är informationen tillgänglig på www.onstar.com) i vilket kan ingå system- och tjänstebegränsningar, garantiundantag, ansvarsbegränsningar, villkor för leverantörer av trådlösa tjänster, sekretessrutiner, användningsbeskrivningar och delning av information samt användaransvar. Se en lista över tillverkare som vi köper fordon från på sidan Fordonstillverkare.

I vår användning av information som samlas in från hyrfordonet kan ingå att dela information med tredje part i enlighet med denna policy. 

Om du är medlem i CarShare eller Car Club samlar vi även in data från fordonet, till exempel om när du påbörjar och avslutar dina resor, om resan inte avslutades i tid samt misslyckade och lyckade försök att komma in i fordonet.

Om du parkopplar din mobila enhet med hyrfordonets system för satellitnavigering eller infotainment kan din personliga information överföras till och lagras i sådana system. Vi kan inte garantera sekretess eller konfidentialitet för sådan information och det är ditt ansvar att radera den från systemen innan du återlämnar fordonet.  Annars kan nästa person som använder fordonet få åtkomst till informationen.

Om du hämtar en mobilapp från fordonstillverkaren och registrerar hyrfordonet i den kan din användning av appen leda till att personuppgifter, information om fordonet, platsinformation och köregenskaper delas med fordonstillverkaren. Din användning av sådana appar styrs av fordonstillverkarens villkor och sekretesspolicy.  Innan du återlämnar hyrfordonet ansvarar du för att antingen ta bort appen eller radera hyrfordonet från appen.

I Europeiska unionen måste våra fordon vara utrustade med eCall-teknik som aktiveras om fordonet är inblandat i en olycka. eCall ringer automatiskt och ger information om olyckan till räddningstjänsten. Vi kommer också att använda, avslöja och ha tillgång till denna information.   

Fordonsdata delas med larmtjänstleverantörer, andra som kan hjälpa till vid en olycka, telematiktjänstoperatörer eller dem som vi har laglig eller kontraktsenlig förpliktelse att tillhandahålla sådana data.

 

Lojalitetsprogram

Du har möjlighet att registrera dig i något av våra lojalitetsprogram.  Dessa program ger dig förmåner i samband med dina transaktioner hos oss.

Det finns inga krav på att gå med i ett sådant program, men din arbetsgivare kan välja att använda våra lojalitetsprogram för att underlätta företagets resor.  Om du eller ditt företag väljer att gå med i något av dessa program kan du när som helst avsluta medlemskapet via vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss.

 

Sekretess för barn

Våra webbplatser och vår onlinemarknadsföring är inte riktad till barn under 18 år, och Enterprise Holdings samlar inte heller medvetet in personuppgifter från barn under 18 år eller motsvarande myndighetsålder i ditt land. Om du tror att ditt barn har skickat sina personuppgifter till oss och du vill att vi raderar dem kan du kontakta oss med hjälp av länken högst upp på denna sida.