ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση της παρούσας πολιτικής έγινε στις 2023.02.08.

Στην Enterprise Holdings, Inc., μέσω των ανεξάρτητων τοπικών θυγατρικών μας ("θυγατρικές") που λειτουργούν με τις επωνυμίες Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car και Discount Car and Truck Rental, καθώς και Truck Rental, Car Sales, CarShare, Car Club και Subscribe with Enterprise, καθώς και μέσω άλλων θυγατρικών που παρέχουν ποικίλα προγράμματα, χαρακτηριστικά και υπηρεσίες (συλλογικά "Enterprise Holdings", "εμείς", "μας" ή "εμάς"), σεβόμαστε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.  Έχουμε θεσπίσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ("Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων") καθώς και την πολιτική μας για τα cookies ("Πολιτική για τα Cookies") προκειμένου να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές που ακολουθούμε όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη και τη μεταφορά των δεδομένων, καθώς και τα ατομικά δικαιώματα πρόσβασης που ενδεχομένως έχετε κατά τη χρήση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στις παρακάτω ενότητες.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Για όλες τις συναλλαγές:

Συλλέγουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, όπως:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Αριθμοί τηλεφώνου
 • Διευθύνσεις email

Κατά την ενοικίαση

Όταν ενοικιάζετε ένα όχημα, προστίθεστε ως εγκεκριμένος επιπλέον οδηγός, πραγματοποιείτε εγγραφή στην Enterprise ή δηλώνετε τη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες CarShare ή Car Club, συλλέγουμε στοιχεία που αφορούν τα εξής:

Προσόντα οδήγησης και επαλήθευση ταυτότητας, όπως:

 • Στοιχεία άδειας οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης, και φωτογραφίες που υποβάλετε, οι οποίες απεικονίζουν εσάς και την άδεια οδήγησης που διαθέτετε.
 • Πληροφορίες ασφάλισης
 • Διαβατήριο
 • Αποδεικτικό έγγραφο τόπου κατοικίας
 • Προσωπικές αναφορές

Στοιχεία συναλλαγών, όπως:

 • Πληροφορίες σχετικά με την ενοικίαση οχήματος
 • Τοποθεσίες ενοικίασης και επιστροφής
 • Ημερομηνίες ενοικίασης
 • Είδος ενοικίασης και προτιμήσεις όσον αφορά το όχημα
 • Συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν αγοραστεί
 • Αεροπορική εταιρεία και αριθμός πτήσης
 • Φωτογραφίες των αποδείξεων που έχετε υποβάλει μέσω των λειτουργιών κάμερας, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε ορισμένες από τις εφαρμογές για κινητές συσκευές και τους ιστοτόπους μας
 • Στοιχεία τιμολόγησης
 • Χρεώσεις
 • Πληρωμές
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Πληροφορίες προγραμμάτων αφοσίωσης και συνεργασίας, όπως:

 • Ανταμοιβές και πληροφορίες των προγραμμάτων αφοσίωσης της Enterprise, Alamo ή National
 • Ηλεκτρονικά στοιχεία λογαριασμού χρήστη
 • Αριθμοί εταιρικών λογαριασμών
 • Αριθμοί μέλους
 • Στοιχεία εγγραφής σε προγράμματα frequent flyer ή συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτορείων

Πληροφορίες για αξιώσεις

 • Λεπτομερείς πληροφορίες για ατυχήματα που αφορούν τα οχήματά μας αλλά και οχήματα τρίτων, όπως εμπλεκόμενα άτομα, μάρτυρες και αστυνομικές εκθέσεις

Πληροφορίες υγείας, όπως:

 • Πληροφορίες για σχετικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζετε, οι οποίες μας βοηθούν να σας παρέχουμε προσαρμοζόμενα συστήματα οδήγησης ή πληροφορίες σχετικά με αξιώσεις που αφορούν τραυματισμούς

Προαιρετικές πληροφορίες, όπως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας ατόμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Οποιεσδήποτε προτιμήσεις ή ιδιαίτερες απαιτήσεις που μπορεί να έχετε

CCTV και άλλες κάμερες

 • Όπου είναι διαθέσιμες, εγγραφές βίντεο CCTV ή/και φωτογραφίες σας στους δημόσιους χώρους των καταστημάτων ενοικίασης 

Ευαίσθητες πληροφορίες

Η Enterprise Holdings συλλέγει πληροφορίες που ορίζονται ως «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» σύμφωνα με διάφορους νόμους για την προστασία του απορρήτου.  Αν και οι εν λόγω νόμοι ενδέχεται να παρέχουν την ευκαιρία εξαίρεσης όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από το νόμο και δεν απαιτούν ευκαιρία εξαίρεσης. 

Κατά την αγορά οχήματος

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας, επαλήθευσης ταυτότητας και τις πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα οδήγησης που αναγράφονται παραπάνω, όταν αγοράζετε ένα όχημα μέσω της Enterprise Car Sales και υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση, συλλέγουμε επίσης τα εξής:

Πληροφορίες προσωπικής οικονομικής κατάστασης και ιστορικού, όπως:

 • Εισόδημα
 • Ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας
 • Ιστορικό επαγγελματικής απασχόλησης
 • Άλλα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε στην αίτηση πίστωσης

Στοιχεία συναλλαγών για την αγορά οχήματος, όπως:

 • Όχημα αγοράς
 • Τιμή αγοράς
 • Όχημα ανταλλαγής
 • Συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν αγοραστεί

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για υπηρεσίες Βοήθειας στη Διαχείριση Ατυχημάτων

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προσόντα οδήγησης και τις πληροφορίες συναλλαγών και υγείας που αναγράφονται παραπάνω, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για σκοπούς βοήθειας στη διαχείριση ατυχημάτων (την οποία μπορεί να παράσχουμε εκ μέρους της οντότητας που παραπέμπει τα στοιχεία σας σε εμάς, όπως πχ η ασφαλιστική σας εταιρεία, ο κατασκευαστής, ο εργοδότης, η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, ο πάροχος διαχείρισης στόλου ή ο πάροχος υπηρεσιών αντιμετώπισης βλαβών), συλλέγουμε επίσης:

Πληροφορίες για αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Λεπτομερείς πληροφορίες για ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών τρίτων, όπως εμπλεκόμενα άτομα, μάρτυρες και αστυνομικές εκθέσεις
 • Στοιχεία ασφάλισης
 • Πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα ώστε να καθορίσουμε ποιος φταίει
 • Στοιχεία οχήματος
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας για την επισκευή
 • Στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες επισκευής του οχήματός σας και τις ανάγκες μετακίνησης που θα έχετε εφεξής

Κατά τη χρήση των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές

Συλλέγουμε τα εξής:

Πληροφορίες περιήγησης, όπως:

 • Αρχεία καταγραφής ιστού
 • Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης

Πληροφορίες συσκευής, όπως:

 • Μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών
 • Διευθύνσεις ΙΡ
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ακριβείς πληροφορίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Οι πληροφορίες τοποθεσίας (όταν είναι ενεργοποιημένες και με την άδειά σας) χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 • Οι διαδικτυακές μας τοποθεσίες χρησιμοποιούν πληροφορίες τοποθεσίας (όπως ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, μητροπολιτική ή γεωγραφική περιοχή) από τη συσκευή σας για την παροχή υπηρεσιών, όπως η εύρεση υποκαταστήματος ή τοποθεσίας.  

 • Όταν χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας, οι πληροφορίες τοποθεσίας και οι συνδέσεις της συσκευής χρησιμοποιούνται για την παροχή ειδοποιήσεων, προσφορών, πληροφοριών επιβεβαίωσης της κατάστασης ενοικίασης ή άλλων πληροφοριών για τη βελτίωση της εμπειρίας σας. 

 • Όταν είναι διαθέσιμη, η δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών τοποθεσίας μπορεί να σας επιτρέψει να εντοπίσετε το όχημα που σας έχει εκχωρηθεί ή να επισπεύσετε την παραλαβή και τη επιστροφή του, επιτρέποντάς σας την πρόσβαση όταν βρίσκεστε κοντά στο όχημα.  

 

Τα δικαιώματα χρήσης της κάμερας της συσκευής σας επιτρέπουν τη μεταφόρτωση του φωτογραφικού δελτίου ταυτότητας ή/και της κατάστασης του οχήματος για την ταχεία παροχή υπηρεσιών (όπου είναι διαθέσιμες).   

 

Τα δικαιώματα χρήσης των ακριβών πληροφοριών γεωγραφικής θέσης της συσκευής σας, της κάμερας ή της σύνδεσης Bluetooth μπορούν να απενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή για κινητές συσκευές ή στη συσκευή σας.  Ορισμένες λειτουργίες ή επιλογές υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όταν αυτά τα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα.  

 

Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Εμείς (και οι πάροχοι των υπηρεσιών μας) χρησιμοποιούμε cookies και beacons ιστού στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, τις εφαρμογές για κινητές συσκευές, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και παρόμοιες τεχνολογίες, για τη συλλογή πληροφοριών με στόχο την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και την προσαρμογή των διαφημίσεων που βλέπετε ώστε να είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές πληροφορίες και πώς να εξαιρεθείτε, δείτε την Πολιτική μας για τα Cookies

Κατά τη συμμετοχή σε έρευνες ή προωθητικές ενέργειες

Συλλέγουμε τα εξής:

 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ
 • Σχόλια για παρεχόμενες υπηρεσίες

Πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Ορισμένα τρίτα μέρη παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για εσάς ή την οικογένειά σας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Πηγές αναφοράς, όπως τοποθεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων τρίτων μερών (που μας παρέχουν γενικά στοιχεία επικοινωνίας και έναν αριθμό επιβεβαίωσης κράτησης για διευκόλυνση της ενοικίασης), ο εργοδότης σας (γενικά στοιχεία επικοινωνίας), πιστωτικές ενώσεις και η ασφαλιστική εταιρεία σας (γενικά στοιχεία επικοινωνίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια).
 • Όπου ισχύουν, τα προγράμματα Refer-A-Friend ή παρόμοια προγράμματα.
 • Ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και λέσχες στις οποίες είστε μέλη, που μας παρέχουν γενικά στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για τις κρατήσεις σας.
 • Τρίτα μέρη τα οποία, για σκοπούς πρόληψης περιστατικών απάτης, μας παρέχουν (ενδεχομένως συναφείς οικονομικές) πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας και επιβεβαίωσης της εγκυρότητας εγγράφων.
 • Χρηματοδοτικοί και πιστωτικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, οι οποίοι διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πίστωσης κατά τη χρηματοδότηση μιας αγοράς οχήματος.
 • Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι και πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης που μας παρέχουν πληροφορίες για τις συναλλαγές ενοικίασής σας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες υποστήριξης πελατών (πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και έρευνες που έχετε κάνει), υπηρεσίες ασφαλείας (βίντεο που σας αφορούν και προέρχονται από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης που διαθέτουμε) και πάροχοι υπηρεσιών για έρευνες πελατών (απαντήσεις που έχετε δώσει σε έρευνες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών).
 • Πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως υπηρεσίες αποστολής email για αγορές, υπηρεσίες εξυγίανσης δεδομένων, μεσίτες δεδομένων και συνεργάτες και πλατφόρμες για έρευνες αγοράς.
 • Περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχετε καταστήσει δημόσιο

Τα οχήματά μας

Δεδομένα συνδεδεμένου αυτοκινήτου και τηλεματικής

Τα οχήματά μας ενδέχεται να είναι εξοπλισμένα με συσκευές τηλεματικής, όπως προεγκατεστημένες συσκευές καταγραφής δεδομένων συμβάντων, συσκευές παγκόσμιου εντοπισμού θέσης, συστήματα OnStar® και άλλα συστήματα επικοινωνιών που μπορεί να είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο ή σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Εμείς (και κατά καιρούς οι κατασκευαστές των οχημάτων και άλλα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη) ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από αυτές τις συσκευές τηλεματικής, καθώς και από άλλες υπηρεσίες και τεχνολογίες, και να τις χρησιμοποιούμε και να τις μοιραζόμαστε όπως περιγράφεται παρακάτω ή με όποιον άλλον τρόπο περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται μόνο με τα οχήματα, διατηρούνται ως μη προσωπικά ταυτοποιήσιμα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα και θα συνδέονται μόνο για τους σκοπούς και τις καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω.  Κάθε πληροφορία που συνδέεται με εσάς θα αντιμετωπίζεται ως προσωπική πληροφορία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των επιβατών και άλλων οδηγών ότι τα δεδομένα του οχήματος συλλέγονται και χρησιμοποιούνται όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να αγοράσετε προαιρετικές συσκευές που σας επιτρέπουν να συλλέγετε συγκεκριμένα δεδομένα οχήματος.  Ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου των κατασκευαστών. 

 

Η χρήση συσκευών τηλεματικής και άλλων προεγκατεστημένων υπηρεσιών και τεχνολογιών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις μας που αφορούν την ενοικίαση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στους όρους και τις προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου των κατασκευαστών των οχημάτων ή/και των παρόχων τεχνολογίας.  Για το OnStar, διατίθενται πληροφορίες στην τοποθεσία www.onstar.com.  Για άλλους κατασκευαστές οχημάτων, ανατρέξτε εδώ.  Ορισμένες ή όλες αυτές οι δυνατότητες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν άλλες υπηρεσίες ή μέσα στο όχημα είναι απενεργοποιημένα.  Εάν δεν είστε βέβαιοι αν το ενοικιαζόμενο όχημά σας περιέχει συσκευές ή τεχνολογίες ή συστήματα τηλεματικής, απευθυνθείτε σε ένα μέλος της ομάδας μας στο κατάστημα ενοικίασης.

 

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα οχημάτων ως εξής:

 • Πληροφορίες καυσίμων: Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διευκολύνουμε την καταγραφή και την τιμολόγηση των χρεώσεων καυσίμων.
 • Πληροφορίες σχετικά με το οδόμετρο: Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διευκολύνουμε την τιμολόγηση των χρεώσεων χιλιομέτρων (όπου ισχύουν) και για τη διαχείριση του στόλου μας. 
 • Πληροφορίες διαγνωστικού ελέγχου και απόδοσης οχήματος: Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουμε τις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων και να διαχειριστούμε τον στόλο των οχημάτων.   
 • Συνδέσεις φορητών συσκευών ή εφαρμογών που θα μας βοηθήσουν να δώσουμε ορισμένες εντολές στο όχημα για να διευκολύνουμε ή να επισπεύσουμε την ενοικίαση ή για να διευκολύνουμε τη συναλλαγή CarShare ή Car Club: Για παράδειγμα, συλλέγουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να ξεκλειδώνουμε ή να κλειδώνουμε τις πόρτες των οχημάτων απομακρυσμένα.
 • Πληροφορίες τοποθεσίας: Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τοποθεσίας των οχημάτων με σκοπό:
  • Να επιτρέπουμε στους παρόχους οδικής βοήθειας να σας παρέχουν οδική βοήθεια.
  • Να επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να σας παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Να μπορούμε να ανακτήσουμε κάποιο όχημα που εύλογα πιστεύουμε ότι έχει χαθεί, κλαπεί ή εγκαταλειφθεί.
  • Να διευκολύνουμε την ώρα έναρξης και διακοπής για σκοπούς τιμολόγησης των υπηρεσιών CarShare και Car Club.  
 • Συσκευές καταγραφής δεδομένων συμβάντων: Σε ορισμένες περιπτώσεις αξιώσεων, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν ατυχήματα και διαδικασιών που σχετίζονται με αξιώσεις. 
 • Νομικά υποχρεωτική αποκάλυψη πληροφοριών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που αφορούν το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας, σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οχήματά μας πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία eCall, η οποία ενεργοποιείται αν το όχημά σας εμπλακεί σε ατύχημα. Με την τεχνολογία eCall γίνεται αυτόματα κλήση και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε, θα γνωστοποιήσουμε και θα έχουμε επίσης πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.   

Οι πληροφορίες που αφορούν τα οχήματα διατηρούνται από εμάς βάσει των περιόδων διατήρησης, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής μας και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα μετά τη λήξη της σύμβασής μας μαζί σας.

Συστήματα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και εφαρμογές κατασκευαστών του οχήματος

Αν πραγματοποιήσετε σύζευξη μιας κινητής συσκευής με τα συστήματα πλοήγησης ή πληροφόρησης και ψυχαγωγίας των οχημάτων μας και επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε OnStar, Apple CarPlay, Android Auto ή άλλο παρόμοιο λογισμικό ή υπηρεσίες τρίτων μερών στο όχημα ή αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε λειτουργίες πλοήγησης στα συστήματα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας του οχήματος ή σε άλλη συσκευή, τα προσωπικά σας στοιχεία και άλλα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε αυτά τα συστήματα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών. Θα πρέπει να διαγράψετε όλες αυτές τις προσωπικές πληροφορίες και τα υπόλοιπα δεδομένα από αυτά τα συστήματα ή τις συσκευές προτού επιστρέψετε το όχημα, ώστε να αποφύγετε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από τους επόμενους επιβαίνοντες του οχήματος.

Εάν πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία διατίθεται από έναν κατασκευαστή οχήματος ή άλλο τρίτο μέρος, και καταχωρίσετε το όχημα σε αυτήν την εφαρμογή, η χρήση της εφαρμογής από μέρους σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κοινοποίηση δεδομένων τηλεματικής και άλλων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας και προσωπικών πληροφοριών) στον κατασκευαστή του οχήματος ή σε άλλο τρίτο μέρος. Η από μέρους σας χρήση αυτών των εφαρμογών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και από τις πολιτικές απορρήτου, των εφαρμογών που ανήκουν στα τρίτα μέρη. Προτού επιστρέψετε το όχημα, πρέπει είτε να αφαιρέσετε την εφαρμογή από την κινητή συσκευή σας είτε να διαγράψετε το όχημα από την εφαρμογή.

Προγράμματα αφοσίωσης

Έχετε την επιλογή να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας.  Αυτά τα προγράμματα παρέχουν προνόμια όσον αφορά τις συναλλαγές σας με εμάς.

Η συμμετοχή σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, ο εργοδότης σας μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα αφοσίωσης για να διευκολύνει το πρόγραμμα μετακινήσεων της εταιρείας σας.  Εάν εσείς ή η εταιρεία σας επιλέξετε να εγγραφείτε σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας ανά πάσα στιγμή από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία.

Ειδοποίηση παροχής οικονομικών κινήτρωνγια κατοίκους της Καλιφόρνια

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε πολλά προγράμματα αφοσίωσης, όπως τα Alamo Insiders, Emerald Club και Enterprise Plus. Η συλλογή μας από συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν, όπως όνομα, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου, πληροφορίες άδειας οδήγησης, ημερομηνία γέννησης, πιστωτική κάρτα ή άλλες πληροφορίες πληρωμής, σχέση με την εταιρεία και πληροφορίες προγράμματος τακτικού επιβάτη (όπου είναι διαθέσιμες) μας επιτρέπει να λειτουργούμε τα προγράμματα αφοσίωσης πελατών και να παρέχουμε στους συμμετέχοντες προνόμια όπως εκπτώσεις, μονάδες ενοικίασης και προνόμια οχημάτων. 

Για να δείτε τα προνόμια και τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα αφοσίωσης και για να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

Αξιοποιήστε τις χαμηλές τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων από την Alamo Insiders – Alamo Rent A Car 

Προνόμια Emerald Club | National Car Rental

Πληροφορίες για την Enterprise Plus | Enterprise Rent-A-Car

Το ποσό και η φύση αυτών των προνομίων θα καθοριστεί από την έκταση της συμμετοχής σας στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της Enterprise. Ενδέχεται να προσαρμόζουμε κατά καιρούς τους όρους συμμετοχής.

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της Enterprise οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της φόρμας αιτήματος: Φόρμα Web για την προστασία απορρήτου (onetrust.com). Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε σχέση με τις συναλλαγές σας με την Enterprise. 

Οι διαφορές τιμών και υπηρεσιών, όπως οι εκπτώσεις και οι πιστώσεις, που είναι διαθέσιμες σε εσάς μέσω των προγραμμάτων αφοσίωσης της Enterprise, βασίζονται στον εύλογο καθορισμό της αξίας που λαμβάνουμε από τη συλλογή και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Αυτή η εκτιμώμενη αξία λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των εξόδων μας που προκύπτουν από τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, των εξόδων μας που προκύπτουν κατά την παροχή ανταμοιβών σε εσάς και των εκτιμώμενων εσόδων που μπορεί να αποκομίσουμε από πληροφορίες που σχετίζονται με κάποιον συγκεκριμένο συμμετέχοντα στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της Enterprise.  

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων παιδιών

Οι ιστότοποί μας και οι διαδικτυακές μας δραστηριότητες μάρκετινγκ δεν απευθύνονται σε παιδιά και η Enterprise Holdings δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω από το όριο ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα σας. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας μας έχει δώσει προσωπικές πληροφορίες του και θέλετε να μας ειδοποιήσετε για να τις διαγράψουμε, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αφορούν εσάς

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας συμφωνίας που διέπει τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για την υποβοήθηση των συναλλαγών που αιτείστε, εσείς ή κάποιος εκ μέρους σας, όπως κρατήσεις, ενοικιάσεις, αγορές, λίζινγκ, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου ή για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ατυχημάτων,
 • Για την κοινοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την κράτηση, την ενοικίαση, τη μίσθωση ή την αγορά ενός οχήματος εκ μέρους σας, εκτός εάν απαιτείται σχετική συναίνεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δοσοληπτικής φύσης και θα σας αποστέλλονται μέσω email, SMS ή κλήσεων,
 • Για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με την αλληλεπίδρασή σας με εμάς ή για να απαντούμε στις ερωτήσεις σας,
 • Για να σας εγγράψουμε στα προγράμματα αφοσίωσης και να σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή συμμετοχή σας σε αυτά τα προγράμματα,
 • Για να σας εγγράψουμε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες CarShare και Car Club και να σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες.

Όπου χρειάζεται να συμμορφωνόμαστε προς μια νομική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του οχήματός σας στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση εμπλοκής σας σε οδικό ατύχημα.
 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών σε κρατικές και ρυθμιστικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις ή αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στις κατάλληλες λίστες κυρώσεων.

Όπου χρειάζεται για τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καθώς και όπου τα δικά σας δικαιώματα προστασίας δεδομένων δεν προέχουν έναντι των δικών μας συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενοικίασή σας και άριστη εξυπηρέτηση. Οι εν λόγω πληροφορίες, των οποίων η φύση είναι δοσοληπτική, θα σας αποστέλλονται μέσω email, SMS ή κλήσεων.
 • Για να μας βοηθάτε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες: για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μας ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε και για να μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.  Ενδέχεται να ζητήσουμε τα σχόλιά σας μέσω email, SMS ή κλήσεων, εκτός εάν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και τη δημιουργία αναλύσεων σχετικά με τη χρήση που κάνουν οι πελάτες στους ιστοτόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, καλύτερα προϊόντα, δυνατότητες και λειτουργίες σε εσάς και σε άλλους πελάτες στο μέλλον.
 • Όπου επιτρέπεται, για να δημιουργήσουμε το προφίλ σας και το προφίλ των αλληλεπιδράσεών σας με εμάς, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες προσφορές, ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων μας και τη διαχείριση της ασφάλειας των δικτύων και της ιδιοκτησίας μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των διαδικτυακών τοποθεσιών μας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κατάχρηση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεών μας.
 • Για την πρόληψη ζημιών, τηρούμε ένα αρχείο με τα ονόματα προσώπων με τα οποία οι συναλλαγές μας κατά το παρελθόν υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να μην πληρώσουν ή ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
 • Για τη λήψη, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη με σκοπό την πρόληψη περιστατικών απάτης και την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και των περιουσιακών στοιχείων μας ή για την προστασία επιμέρους προσώπων και του συνόλου. Αυτό το κάνουμε για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των διωκτικών αρχών, να συλλέγουμε ανεξόφλητους λογαριασμούς, να αποφεύγουμε την ευθύνη για κυρώσεις με τις οποίες επιβαρύνεστε εσείς (π.χ. παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.) και για σκοπούς επεξεργασίας αξιώσεων.
 • Για την πρόληψη περιστατικών απάτης, για την επαλήθευση της ταυτότητας και της εγκυρότητας εγγράφων ταυτοποίησης καθώς και πρόσθετων σημείων επαφής για επικοινωνίες σχετικά με την ενοικίαση μέσω προσωπικών αναφορών.
 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη, ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε τις διαθέσιμες διαδικασίες επίλυσης ή να περιορίζουμε τη ζημία που μπορεί να υποστούμε και για να επιβάλλουμε τους όρους οποιουδήποτε συμφωνητικού ενοικίασης ή τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοτόπων μας.
 • Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα συστήματα δεδομένων του οχήματος για σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα "Δεδομένα οχήματος" παραπάνω.
 • Για να σας αποστέλλουμε συγκεκριμένο υλικό προώθησης ή στοχευμένου μάρκετινγκ και πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εκτός εάν απαιτείται σχετική συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται προσκλήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας, ανακοινώσεις για αναβαθμίσεις υπηρεσιών, ενημερώσεις σχετικά με ελλιπή στοιχεία σε φόρμες συμμετοχής ή κράτησης στο διαδίκτυο και προσφορές για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε. Ορισμένες από αυτές τις προσφορές θα λαμβάνονται ως διαφημίσεις σε τοποθεσίες που δεν ανήκουν στην Enterprise, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων ψηφιακών πλατφορμών. 
 • Για τη λήψη, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά περιστατικών απάτης και την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και των περιουσιακών στοιχείων μας ή για την προστασία επιμέρους προσώπων και του συνόλου. Αυτό το κάνουμε για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των διωκτικών αρχών, να συλλέγουμε ανεξόφλητους λογαριασμούς, να αποφεύγουμε την ευθύνη για κυρώσεις με τις οποίες επιβαρύνεστε εσείς (π.χ. παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.) και για σκοπούς επεξεργασίας αξιώσεων.
 • Για να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο" και

 • Για τη λήψη, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά περιστατικών απάτης και την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και των περιουσιακών στοιχείων μας ή για την προστασία επιμέρους προσώπων και του συνόλου. Αυτό το κάνουμε για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των διωκτικών αρχών, να συλλέγουμε ανεξόφλητους λογαριασμούς, να αποφεύγουμε την ευθύνη για κυρώσεις με τις οποίες επιβαρύνεστε εσείς (π.χ. παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.) και για σκοπούς επεξεργασίας αξιώσεων.

Στις περιπτώσεις όπου έχετε παράσχει σχετική συγκατάθεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας σας, όπως

 • Για να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε τα πλέον κατάλληλα οχήματα, όπως οχήματα που διαθέτουν προσαρμοζόμενα συστήματα οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να εξαγάγουμε ή να συλλέξουμε αναλυτικά στοιχεία για την υγεία ή τη φυσική σας κατάσταση,
 • Για να αποστέλλουμε διακριτικά ασφαλείας μίας χρήσης μέσω μηνύματος κειμένου,
 • Για να σας ζητάμε, εφόσον ισχύει, τα σχόλιά σας μέσω email, SMS ή κλήσεων, ώστε να μας βοηθάτε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες: για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μας ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε και για να μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας,
 • Για να σας ζητάμε, εφόσον ισχύει, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω email ή SMS συγκεκριμένο υλικό προώθησης ή στοχευμένου μάρκετινγκ και πληροφορίες για ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε αυτά περιλαμβάνονται προσκλήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας, ανακοινώσεις για αναβαθμίσεις υπηρεσιών, προσφορές και εκπτώσεις, ενημερώσεις σχετικά με ελλιπή στοιχεία σε φόρμες συμμετοχής ή κράτησης στο διαδίκτυο και προσφορές για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε. Ορισμένες από αυτές τις προσφορές θα λαμβάνονται ως διαφημίσεις σε τοποθεσίες που δεν ανήκουν στην Enterprise, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων ψηφιακών πλατφορμών,
 • Όπου ισχύει, για τη χρήση πληροφοριών που αφορούν το όχημα με σκοπό την παροχή βοήθειας και τη διαχείριση συναλλαγών για τις οποίες έχετε συμφωνήσει, καθώς και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει του συμβολαίου ενοικίασης,
 • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο καιρό χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Συναλλαγές ενοικίασης

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με το συμβόλαιο ενοικίασής σας για έως επτά έτη από την ημερομηνία ενοικίασης ή σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής μας ή με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Διατηρούμε αρχεία των πληρωμών που έχετε κάνει για δύο έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής (ανάλογα με την τοποθεσία όπου έγινε η ενοικίαση). 

Πωλήσεις αυτοκινήτων

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την πώληση οχήματος για έως δέκα έτη από την ημερομηνία πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Αξιώσεις

Διατηρούμε τα δεδομένα για αξιώσεις που αφορούν τους ενοικιαστές μας ή άλλα άτομα για τη διάρκεια ισχύος της αξίωσης και έως και δέκα έτη από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών μας, με την επιφύλαξη άλλων νομικών απαιτήσεων.

Ερωτήσεις σχετικές με την εξυπηρέτηση πελατών

Διατηρούμε τις γενικές ερωτήσεις για τρία έτη, εκτός αν υποβάλετε παράπονο, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε τις πληροφορίες σχετικά με το παράπονο για έως επτά έτη.

Σκοποί μάρκετινγκ και ανάλυσης

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με cookies και άλλα στοιχεία ηλεκτρονικής αναγνώρισης έως τρία έτη. Διατηρούμε άλλες πληροφορίες μάρκετινγκ, όπως τα στοιχεία συνδρομών email ή εγγραφής σε προγράμματα αφοσίωσης για έως επτά έτη μετά από την τελευταία αλληλεπίδρασή σας μαζί μας.

Αντιδικίες και επιβολή του νόμου

Εάν εμπλακούμε σε δικαστικές διαμάχες ή διαδικασίες έρευνας από κρατικούς ή ρυθμιστικούς φορείς, διατηρούμε τα σχετικά δεδομένα για όλη την περίοδο της δικαστικής διαμάχης ή της έρευνας και, στη συνέχεια, για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών. Εάν, σε περίπτωση διακανονισμού, χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί ο διακανονισμός. Εάν παράσχουμε δεδομένα σε διωκτικές αρχές, διατηρούμε σχετικό αρχείο για ένα έτος μετά το πέρας της διερεύνησης.

Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες 

Ως παγκόσμια εταιρεία παροχής λύσεων μεταφοράς, κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας όπως αναφέρεται παρακάτω, με στόχο να παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών.  

Θυγατρικές

Κοινοποιούμε στις θυγατρικές μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πληροφορίες σχετικά με προσόντα οδήγησης, συναλλαγές, συμμετοχή σε προγράμματα αφοσίωσης και συνεργασίας, υγεία, προαιρετικές πληροφορίες, αξιώσεις, οικονομική κατάσταση και προσωπικές πληροφορίες για την αγορά οχήματος και πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με την αγορά οχήματος, προκειμένου να σας παρέχουμε τις συναλλαγές που έχετε ζητήσει και (εφόσον έχετε δώσει σχετική συγκατάθεση και στις περιπτώσεις όπου ισχύει) για σκοπούς μάρκετινγκ. Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα των θυγατρικών μας.  Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι εργαζόμενοι στα τμήματα IT, μάρκετινγκ, επιχειρηματικών λειτουργιών και εξυπηρέτησης πελατών των θυγατρικών μας θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό, αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνει την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ή απαντήσεων σε ερωτήσεις σας.

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι

Λόγω της φύσης της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και εφόσον ισχύει πληροφορίες σχετικά με προσόντα οδήγησης, συναλλαγές, συμμετοχή σε προγράμματα αφοσίωσης και συνεργασίας και (εφόσον ισχύει) για την υγεία σας στους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ("Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι").  Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι. Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές.  Για αυτές τις συναλλαγές, ο Εξουσιοδοτημένος δικαιοδόχος είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική απορρήτου σε σχέση με τα δεδομένα ενοικίασης που παρέχετε εσείς σε αυτόν. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου του Εξουσιοδοτημένου δικαιοδόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Για να μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ο σχετικός αρμόδιος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας, ανατρέξτε στα Βασικά στοιχεία για την ενοικίασή σας που παρέχονται με την κράτηση ενοικίασης που πραγματοποιήσατε, τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης ή επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.

Πάροχοι διεκπεραίωσης

Συναλλαγές ενοικίασης

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών διεκπεραίωσης για να εκτελέσουμε τη συναλλαγή ενοικίασής σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε κράτηση για ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό σε χώρες που απαιτούν οδηγό, θα στείλουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τις πληροφορίες συναλλαγών σας στον πάροχο διεκπεραίωσης σε αυτές τις χώρες. Στις περιπτώσεις όπου διατίθενται υπηρεσίες αυτοκινήτων και οδηγών για να κάνετε κράτηση, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από την εταιρεία που παρατίθεται τη στιγμή της κράτησης. Αν και διατίθενται μέσω των επώνυμων ιστοτόπων μας, αυτές οι εταιρείες είναι ανεξάρτητοι πάροχοι και σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που θα διαχειριστεί τη συναλλαγή σας. Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι και πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης.

Συναλλαγές πώλησης αυτοκινήτων

Για να παρέχει μια εκτιμώμενη αξία του οχήματος ανταλλαγής, η Car Sales χρησιμοποιεί τον Αριθμό Ταυτοποίησης Οχήματος (VIN) για να τρέξει το ιστορικό και να υποβάλει μια αναφορά αξίας σχετικά με το όχημά σας.  Αφού προβείτε στην αγορά ενός οχήματος από τις τοποθεσίες της επιχείρησής μας Car Sales και κατόπιν δικού σας αιτήματος, προκειμένου να διευκολύνουμε την επιλογή πρόσθετων χαρακτηριστικών του οχήματος (δερμάτινα καθίσματα, φιμέ τζάμια κ.λπ.), θα κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και (εφόσον ισχύει) πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας για την αγορά οχήματος με τις εταιρείες που παρέχουν ανάλογα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για αυτές τις συναλλαγές, ο πάροχος διεκπεραίωσης είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική απορρήτου σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς στον εν λόγω πάροχο. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου του παρόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών μας και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες

Θα κοινοποιούμε τις εξής πληροφορίες σας:

Στοιχεία επικοινωνίας, προσόντα οδήγησης, στοιχεία συναλλαγών, πληροφορίες για αξιώσεις, οικονομικές και προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά οχήματος καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με συναλλαγές για την αγορά οχήματος

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
 • Αντικαταστάτες ασφάλισης, εταιρικής ενοικίασης ή άλλοι πελάτες και συνεργάτες που διευκολύνουν την επισκευή οχημάτων, τις συναλλαγές ενοικίασης και τα προγράμματα ανταμοιβής των μελών του ομίλου Enterprise Holdings    
 • Συνεργάτες ανάκτησης οχημάτων
 • Πάροχοι υπηρεσιών συλλογής οφειλόμενων ποσών
 • Οργανισμοί αναφοράς πιστώσεων
 • Πάροχοι υπηρεσιών επαλήθευσης στοιχείων ταυτότητας και διευθύνσεων κατοικίας
 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης αξιώσεων
 • Κατασκευαστές οχημάτων και οι πάροχοι επισκευών ή/και οδικής βοήθειας με τους οποίους συνεργάζονται
 • Πάροχοι στόλου
 • Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και αξιολόγησης ζημιών

Πληροφορίες υγείας

 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης αξιώσεων
 • Πάροχοι προσαρμοζόμενων συσκευών

Στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες συναλλαγών

 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης διοδίων και κλήσεων

Στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες συναλλαγών και συμμετοχής σε προγράμματα αφοσίωσης ή συνεργασίας:

 • Για αντικαταστάτες ασφάλισης, εταιρικής ενοικίασης ή άλλους πελάτες και συνεργάτες που διευκολύνουν τις συναλλαγές ενοικίασης και τα προγράμματα ανταμοιβής των μελών του ομίλου Enterprise Holdings.
 • Εταιρείες που διενεργούν έρευνες απόψεων ή ικανοποίησης πελατών για λογαριασμό μας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας που σας αποστέλλουν email και άλλο υλικό που σχετίζεται με το μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας της εταιρείας μας, Twilio, ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες που σας αφορούν ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Twilio, που θα βρείτε εδώ.
 • Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, όπως ο πάροχος της δυνατότητας ζωντανής συνομιλίας, προκειμένου να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών.
 • Σε συνεργάτες που διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό σε εμάς, για τη διαχείριση αυτού του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής ποσών που ενδέχεται να οφείλονται στην Enterprise βάσει του συμβολαίου ενοικίασης ή άλλου συμβολαίου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου τους, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους.

Πληροφορίες διαδικτύου και κινητών συσκευών

 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και τεχνολογίας για υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και για την ανάλυση, τη βελτίωση και τη διαχείριση των δεδομένων μας με στόχο την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 • Οι συνεργάτες επανάληψης περιόδων λειτουργίας διαδικτύου και κινητών συσκευών που μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε τις περιόδους σύνδεσης χρήστη για να βελτιώνουμε την εμπειρία περιήγησης και να αντιμετωπίζουμε σφάλματα και

Ανωνυμοποιημένες και μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες

 • Συνεργάτες διαφήμισης και μάρκετινγκ και τοποθεσίες πολυμέσων τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες κοινοποιούμε συγκεντρωτικές ή μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες μας και οι οποίες τους επιτρέπουν να αποστέλλουν στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα για λογαριασμό μας (βάσει των κατάλληλων συμφωνιών εμπιστευτικότητας).

Κρατικές υπηρεσίες

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε κρατικές υπηρεσίες, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πώληση, συγχώνευση ή αλλαγή διοίκησης

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε άλλη εταιρεία σε περίπτωση μεταβίβασης, αλλαγής κυριότητας, αναδιοργάνωσης ή εκχώρησης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή των περιουσιακών στοιχείων της Enterprise Holdings. Αυτό θα συμβεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία δυνάμει της οποίας η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη πληροφοριών περιορίζεται στους σκοπούς μιας επιχειρηματικής συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής τους για το εάν θα προβούν ή δεν θα προβούν στην επιχειρηματική συναλλαγή. Για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή με ειδική γνωστοποίηση που θα αναρτηθεί στις τοποθεσίες web μας για τριάντα (30) ημέρες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να απαιτείται ή να επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Μαρτυρίες

Μπορούμε να δημοσιεύουμε μαρτυρίες πελατών στους ιστοτόπους μας, οι οποίες μπορεί να περιέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Για τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιούμε τρίτο πάροχο. Αυτός ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη της συγκατάθεσής σας, όπως χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, για την αφαίρεση περιεχομένου κατόπιν αιτήματός σας και για την παροχή απαντήσεων σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας.

Γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης

Οι διαδικτυακές μας τοποθεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί Facebook. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας και τις σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie με σκοπό τη σωστή λειτουργία τους. Οι λειτουργίες και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτο μέρος ή απευθείας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που τις παρέχει.

Εάν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης και δεν επιθυμείτε να συλλέγει δεδομένα μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας και να τα συνδέει με τα δεδομένα σας ως μέλους, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας πριν επισκεφτείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία και να διαγράψετε τα σχετικά cookies. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τις προσθήκες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης για να δείτε τις οδηγίες του πρόσθετού της ή ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Πώληση των πληροφοριών σας

Δεν θα προβούμε στην πώληση προσωπικών πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη.  Παρόλο που δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις των δεδομένων σας, οι κάτοικοι που υπόκεινται στη νομοθεσία της Νεβάδα μπορούν να υποβάλουν αίτημα σχετικά με τη μη πώληση των δεδομένων τους.  Αν διαμένετε στη Νεβάδα, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία.

Παρόλο που δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις των δεδομένων σας, που αποτελεί μια συνήθη πρακτική των εταιρειών με παρουσία στο διαδίκτυο, ορισμένες από τις διαφημίσεις μας χρησιμοποιούν πληροφορίες που συλλέγονται από επιχειρήσεις από τις ψηφιακές μας ιδιότητες, όπως διευθύνσεις IP, ψηφιακά αναγνωριστικά, πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις ιδιότητες και τις διαφημίσεις μας, για την παροχή διαφημίσεων που σας αφορούν στο διαδίκτυο και για άλλους σκοπούς ανάλυσης. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να προβούν στην πώληση τέτοιων πληροφοριών σε άλλες επιχειρήσεις για διαφημιστικούς και άλλους σκοπούς.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν από πωλήσεις των προσωπικών πληροφοριών τους.  Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα από τη σελίδα www.privacyrights.info, στην οποία μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από πωλήσεις αυτού του τύπου των πληροφοριών από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο εργαλείο εξαίρεσης.

Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο

Για να μπορούμε να λειτουργούμε και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε μπορεί να μεταφέρονται ή να προσπελαύνονται από φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι/πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης/εταιρικά καταστήματα

Αν κάνετε μια κράτηση που θα διεκπεραιωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο ή πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης σε άλλη χώρα ή σε ένα κατάστημα που ανήκει στην Enterprise (π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο), θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στον εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο, τον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης ή την τοπική θυγατρική στη συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή που ζητήσατε.

Παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της Enterprise στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Enterprise διατηρεί τα παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Εάν μας παράσχετε ή αν συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες σχετικές με εσάς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι προσωπικές πληροφορίες σας θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις επεξεργαζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή άλλα παρόμοια πρότυπα που μπορεί να ισχύουν στη χώρα σας) και διατηρούμε την πιστοποίησή μας από το αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου (το οποίο περιγράφεται παρακάτω).

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός των χωρών στις οποίες διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπως για τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης, υπηρεσίες διεκπεραίωσης αξιώσεων και πάροχοι υπηρεσιών IT. Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), χρησιμοποιούμε τυπικά συμβατικά άρθρα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να δείτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που ισχύει για τη συναλλαγή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.

Αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου

Η Enterprise Holdings, Inc. συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ και Ελβετίας/ΗΠΑ και το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Η Enterprise Holdings, Inc. έχει λάβει πιστοποίηση από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για την τήρηση των αρχών της Ασπίδας Απορρήτου.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των αρχών της Ασπίδας Απορρήτου, υπερισχύουν οι αρχές της Ασπίδας Απορρήτου.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της Ασπίδας Απορρήτου και να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στο https://www.privacyshield.gov/list.

Αν έχετε κάποιον ανεπίλυτο προβληματισμό σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στον οποίο δεν έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε (χωρίς χρέωση) με τον εξωτερικό μας συνεργάτη στις ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για την επίλυση διαφορών, στη διεύθυνση https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Ασπίδας Απορρήτου [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], μπορείτε να προσφύγετε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντλήσετε τις άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών. 

Όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται ή μεταβιβάζονται σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου, η Enterprise Holdings, Inc. είναι υπεύθυνη για τα τρίτα μέρη που ενεργούν ως εκπρόσωποι για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων μετάθεσης ευθύνης που προβλέπουν οι Αρχές της Ασπίδας Απορρήτου, και υπόκειται στη ρυθμιστική ισχύ της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ. 

Τα δικαιώματά σας

Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία δεδομένων (GDPR), Προστασία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, Γενικός Νόμος της Βραζιλίας για την Προστασία Δεδομένων (LGPD) και Νόμος της Ιαπωνίας για την Προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών (APPI)

Αν η συναλλαγή σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία, στη Βραζιλία ή στην Ιαπωνία υπόκειται στον ΓΚΠΔ, στην Προστασία Δεδομένων του ΗΒ, στον LGPD ή στον APPI, έχετε το δικαίωμα να:

 • να εξαιρεθείτε από κάποια συλλογή ή ορισμένες χρήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, της χρήσης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς μάρκετινγκ και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων,
 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, να τις διορθώσετε, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας,
 • να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς ώστε να τις διαβιβάσουμε σε κάποια άλλη εταιρεία,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (DPO@ehi.com) ή υποβάλετε καταγγελία για την προστασία προσωπικών δεδομένων συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου της εταιρείας μας.

Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας του Απορρήτου των Καταναλωτών (CCPA) της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν και τις οποίες συλλέγουμε.  Αν διαμένετε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα για τις προσωπικές πληροφορίες σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και το δικαίωμα να γνωρίζετε τον τρόπο συλλογής αυτών των πληροφοριών, τον σκοπό για τη συλλογή τους και τους τύπους των τρίτων μερών στα οποία τις κοινοποιούμε,

 • Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών πληροφοριών,

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς, 

 • Το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από πωλήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, εφόσον ισχύουν, και

 

 • Το δικαίωμα να μην έχετε διακριτική μεταχείριση για την άσκηση των [σχετικών] δικαιωμάτων απορρήτου, τα οποία προβλέπει ο Νόμος CCPA.

Βιρτζίνια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων των Καταναλωτών (CDPA) της Βιρτζίνια, οι κάτοικοι της Βιρτζίνια έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν και τις οποίες συλλέγουμε.  Αν διαμένετε στην Βιρτζίνια, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα για τις προσωπικές πληροφορίες σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • Το δικαίωμα επιβεβαίωσης της επεξεργασίας και της πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες, 

 • Το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς, 

 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς και

 • Το δικαίωμα εξαίρεσης από στοχευμένες διαφημίσεις. 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση για την απόφαση που έχουμε λάβει σχετικά με το αίτημά σας σχετικά με την προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για να υποβάλετε όλα τα αιτήματα προσφυγής, απαντήστε στην αρχική αίτηση ή στείλτε μας email στη διεύθυνση privacyrequests@ehi.com.

 

Καναδάς

Εάν διαμένετε στον Καναδά, έχετε το δικαίωμα:

 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας και να τις διορθώσετε,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε όπως περιγράφονται παραπάνω από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία του ιστοτόπου μας.  Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την κατάλληλη εποπτική αρχή, εφόσον βρίσκεστε στην Ευρώπη. Στον Καναδά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά στη διεύθυνση https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp ή αποστέλλοντας επιστολή στο γραφείου του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, στη διεύθυνση Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και την κατοικία σας πριν να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.  Για τους κατοίκους της Καλιφόρνια και της Βιρτζίνια που επιθυμούν να ασκήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου της πολιτείας τους, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την άδεια οδήγησης ή το επίσημο έγγραφο ταυτότητας της πολιτείας σας ως απόδειξη διαμονής.  Φροντίστε να διαγράψετε τη φωτογραφία σας και όλες τις πληροφορίες αναγνώρισης, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό της άδειας οδήγησής σας.  Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας ή τα δικαιώματά σας (π.χ. εάν μια τέτοια αποκάλυψη απαγορεύεται από τον νόμο ή εάν ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου).  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, ακόμα κι αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να ορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που θα υποβάλει ένα αίτημα βάσει του Νόμου CCPA για λογαριασμό τους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ.

Εάν ζείτε στη Βρετανική Κολομβία, στην Αλμπέρτα ή στο Κεμπέκ, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους. Στη Βρετανική Κολομβία, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες άσκησης των δικαιωμάτων σας στη διαδικτυακή τοποθεσία του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών και Απορρήτου της Βρετανικής Κολομβίας (British Columbia Office of the Information and Privacy Commissioner). Στην Αλμπέρτα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα πρόσβασης εδώ και να κάνετε παράπονα εδώ. Στο Κεμπέκ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας  εδώ, στη διαδικτυακή τοποθεσία της Επιτροπής Πρόσβασης Πληροφοριών του Κεμπέκ (Commission d’accès à l’information)

 

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη λήψη υλικού επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ από την Enterprise Holdings, τις θυγατρικές μας, τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή διαφημίσεων σε σελίδες που δεν ανήκουν στην Enterprise κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επιλογών διαφημίσεων μέσα στην ίδια τη διαφήμιση ή μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου της τοποθεσίας.

Αλλαγές σε αυτές τις πολιτικές

Όταν χρειάζεται, θα ενημερώνουμε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies, ώστε να αντικατοπτρίζουν τυχόν αλλαγές στις πρακτικές που ακολουθούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email (στη διεύθυνση email που έχετε καθορίσει στο λογαριασμό σας) ή θα αναρτήσουμε γνωστοποίηση σε αυτήν την τοποθεσία ή θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο απαιτεί ή επιτρέπει η νομοθεσία πριν από την εφαρμογή της αλλαγής. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα, για να 

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις ή ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο και την προστασία δεδομένων, επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία και υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της Παγκόσμιας Πύλης Απορρήτου.