GLOBAL SEKRETESSPOLICY

Den här policyn uppdaterades senast den 18 juni 2019.

Vi på Enterprise Holdings, Inc. och våra oberoende regionala dotterbolag (”dotterbolag”) som bedriver verksamhet under varumärkena Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental och Alamo Rent A Car samt Truck Rental, Car Sales, CarShare och Car Club och Subscribe with Enterprise samt vårt koncernbolag Enterprise Fleet Management, Inc. (benämns gemensamt ”Enterprise Holdings”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) respekterar din integritet.  Vi har infört den här sekretesspolicyn (”sekretesspolicyn”) och cookiepolicyn (”cookiepolicyn”) för att förklara hur data samlas in och används. Du kan läsa mer i avsnitten nedan.

Vilken information vi samlar in

Information om dig som samlas in

Du kan tillhandahålla oss viss information i samband med en transaktion eller genom dina interaktioner med våra webbplatser och på våra uthyrningsställen. Vi samlar in följande typer av personuppgifter från dig:

 • Namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, körkortsnummer och körkortets förfallodatum samt kontaktinformation vid nödsituation.
 • Biluthyrningsinformation, bland annat uthyrningsplats, datum, typ av hyrbil och dina preferenser.
 • Dina kreditkortsuppgifter, Enterprise-, Alamo- eller National-bonusinformation, information om onlineanvändarkonto, medlemskapsnummer/företags-id-nummer, passinformation samt lojalitets-/bonusprogram hos flygbolag eller resebyråer.
 • Information som du tillhandahåller vad gäller dina marknadsföringspreferenser eller när du deltar i undersökningar eller erbjudanden.
 • Foton på dig och ditt körkort som du tillhandahåller, eller foton på dina kvitton tagna med kamerafunktionen i/på vissa av våra mobilappar och webbplatser.
 • Information om relevanta hälsotillstånd du har som hjälper oss att tillhandahålla dig anpassade körningshjälpmedel.
 • Ekonomisk information som kan krävas vid köp eller leasing av bil från ett Car Sales- eller Fleet Management-kontor.

Tredje parter tillhandahåller ytterligare information om dig, inklusive:

 • Hänvisningskällor, som till exempel tredje parts bokningswebbplatser (som ger oss allmän kontaktinformation och en bokningsbekräftelse för att underlätta uthyrningen), din arbetsgivare (allmän kontaktinformation) och ditt försäkringsbolag (allmän kontakt och information om försäkringen).
 • I förekommande fall, våra Rekommendera en vän-program.
 • Hotell, flygbolag och medlemskapsklubbar, som skickar oss din allmänna kontaktinformation och bokningsinformation.
 • Kreditupplysningsföretag, som i syfte att förhindra bedrägerier förser oss med identitetsrelaterad information.
 • Franchisetagare som ger oss information om dina uthyrningstransaktioner.
 • Tjänsteleverantörer, som till exempel kundsupport (kundtjänstrelaterad information och förfrågningar som gjorts av dig), kundundersökningsbyråer (dina svar på våra kundtjänstundersökningar) och marknadsföringsleverantörer (information som hjälper oss att bättre förmedla våra produkter och tjänster).

Med ditt medgivande kommer vi att få tillgång till platsbaserad information som postnummer, stad, storstadsområde och geografisk region från din mobila enhet. Vi kommer att använda denna information för att skicka aviseringar till dig gällande våra platskontor, återlämningsinformation eller annan information som kan användas för att ge dig bättre tjänster. Vi kommer bara att kunna identifiera dig med hjälp av den platsbaserade informationen om du loggar in på någon av våra mobilappar. Den platsbaserade informationen sparas i sju år. De här data hanteras av våra analysleverantörer, Localytics och Adobe.

Med ditt medgivande använder vår app kameran på din enhet. Om du tidigare har gett oss tillstånd att använda din platsinformation eller kameran på din enhet och vill återkalla detta tillstånd, måste du ändra inställningarna på enheten.

Fordonsdata

Våra fordon kan vara utrustade med teknik för insamling och överföring av data (”fordonsdatasystem”).  I det kan information som samlas in från händelsedataregistrerare, GPS-enheter, OnStar-system och annan liknande teknik ingå.  Under uthyrningsperioden kan vissa eller alla fordonsdatasystemfunktioner vara aktiva. När fordonsdatasystemen är installerade och där det är tillåtet gör de det möjligt för oss att samla in och använda information som (1) platsinformation, (2) kollisionsinformation och (3) information om fordonets drift, som drifttillstånd, körsträcka, däcktryck och bränslestatus samt annan diagnostik- och prestandainformation. När informationen har samlats in kan den kombineras med information som du har gett oss och användas till att generera säkerhets- och prestandainformation och annan liknande information för att vi ska kunna tillhandahålla bättre tjänster.  I vår användning av information som samlas in från fordonet kan ingå att dela information med våra parter, som tjänsteleverantörer och partners, vilket förklaras i den här sekretesspolicyn.  I vår användning av informationen kan även ingå lagring av den när hyresavtalet har upphört att gälla. Din användning av fordonsdatasystemen omfattas av de villkor och den sekretesspolicy som publiceras av leverantören av tillämpliga fordonsdatasystem och/eller fordonstillverkaren (för OnStar är informationen tillgänglig på www.onstar.com) i vilket kan ingå system- och tjänstebegränsningar, garantiundantag, ansvarsbegränsningar, villkor för leverantörer av trådlösa tjänster, sekretessrutiner, användningsbeskrivningar och delning av information samt användaransvar. Se en lista över tillverkare som vi köper fordon från på sidan Fordonstillverkare.

Vi ansvarar inte för eventuella uppgifter som finns kvar i fordonet som ett resultat av din användning. Vi kan inte garantera sekretess eller konfidentialitet för sådan information och du måste radera den innan du återlämnar fordonet till oss.

I Europeiska unionen måste våra fordon vara utrustade med eCall-teknik som aktiveras om fordonet är inblandat i en olycka. eCall ringer automatiskt och ger information om olyckan till räddningstjänsten. Vi kommer också att använda, avslöja och ha tillgång till denna information.    

Telematikdata delas med larmtjänstleverantörer, andra som kan hjälpa till vid en olycka, telematiktjänstoperatörer eller dem som vi har laglig eller kontraktsenlig förpliktelse att tillhandahålla sådana data.

Sekretess för barn

Våra webbplatser och vår onlinemarknadsföring är inte riktad till barn under 18 år, och Enterprise Holdings samlar inte heller medvetet in personuppgifter från barn under 18 år eller motsvarande myndighetsålder i ditt land. Om du tror att ditt barn har skickat sina personuppgifter till oss och du vill att vi raderar dem kan du kontakta oss med hjälp av länken högst upp på denna sida.

Hur vi använder information om dig

Vi använder den information vi samlar in från dig eller om dig för att tillhandahålla dig våra tjänster och för följande ändamål:

 • Där det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal med dig och tillhandahålla dig tjänster under avtalets giltighetstid.
  • För att hjälpa till med transaktioner du begär, t.ex. att boka, köpa och hyra motorfordon.
  • För att tillhandahålla uppgifter till kundtjänst gällande dina interaktioner med oss eller för att svara på din fråga.
  • För att inkludera dig i våra lojalitetsprogram och skicka ej marknadsföringsrelaterad information som rör dina aktuella medlemskap i dessa program.
 • När så krävs så att vi kan uppfylla en lagstadgad skyldighet.
  • För att meddela information om fordonets position till räddningstjänsten ifall du är inblandad i en trafikolycka.
  • För att dela information med statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter när lagen så kräver eller vid en rättslig process, lagstadgad skyldighet eller begäran från domstol.
 • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen, som anges nedan, och då våra intressen inte övervägs av dina dataskyddsrättigheter.
  • För att informera dig om viktig information om din uthyrning. Den typen av tillfällig kommunikation skickas till dig via e-post, SMS eller samtal. 
  • För att kunna tillhandahålla bättre produkter och tjänster; till exempel för att utvärdera vår personals arbete, bedöma kvaliteten på de produkter och tjänster du har tagit emot samt förbättra våra webbplatser, resurser och tjänster.
  • För att sammanställa statistik och analys om våra kunders användning av våra webbplatser, produkter och tjänster. Denna statistik används endast för att vi ska kunna tillhandahålla bättre kundtjänst, produkter och funktioner till dig och andra kunder i framtiden.
  • För att upprätta en profil av dig och din interaktion med oss så att vi kan tillhandahålla anpassade erbjudanden, möjligheter och tjänster som kan intressera dig.
  • För att skydda våra juridiska rättigheter och hantera säkerheten för våra nätverk och vår egendom, inklusive för att skydda våra webbplatser mot skräppost och missbruk. Vi använder till exempel övervakningskameror för att säkerställa säkerheten i våra lokaler och vi upprätthåller listor över kunder som vi inte kommer att hyra ut till på grund av risk för utebliven betalning eller någon säkerhetsrisk.
  • För att dela information med tredje part i syfte att förhindra bedrägeri och skydda våra eller allmänhetens intressen och rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom. Vi gör detta för att inkassera obetalda räkningar, för att undvika ansvar för böter du får (t.ex. parkeringsböter) och hantering av krav.
  • Dela information med tredje parter för att tillåta oss att rikta återkrav eller begränsa skada som vi kan ådra oss och för att upprätthålla villkoren i hyresavtal eller på våra webbplatser. Vi kan även komma att vidarebefordra dina uppgifter till andra tredje parter om en annan individs rättigheter kan kränkas.
  • För att vi ska kunna använda fordonsdatasystem för de ändamål som är angivna i avsnittet Fordonsdata ovan.
 • När du har gett ditt samtycke.
  • För att hjälpa oss att förse dig med de mest lämpliga fordonen, t.ex. sådana med anpassade körningshjälpmedel. I vissa fall kan detta kräva att vi sluter oss till eller uttryckligen samlar in information om din hälsa eller fysiska tillstånd.
  • För att vi ska kunna skicka dig visst kampanjmaterial eller riktad marknadsföring, erbjudanden och tjänster som kan intressera dig. Dessa inkluderar inbjudningar att delta i vårt lojalitetsprogram, uppgraderingsmeddelanden, elektroniska nyhetsbrev och meddelanden om ett ofullständigt onlineformulär eller bokning. En del av dessa erbjudanden visas som reklam på webbplatser som inte tillhör företaget, inklusive i sociala medier.
  • Att skicka textmeddelanden för att ge dig tidskänslig information om din transaktion (till exempel förseningar på grund av byggnadsarbete vid flygplatskontoret), utökade uthyrningsmöjligheter, undersökningar om kundupplevelsen, marknadsföringskampanjer som kuponger, rabatter, sista minuten-erbjudanden eller information om lojalitet och bonus.

Sparande av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla våra affärssyften, enligt vad som anges nedan:

 • Marknadsföring: vi sparar data som är länkade till cookiefiler och andra onlineidentifierare i upp till tre år. Vi sparar annan marknadsföringsinformation, som e-postprenumerationer och registreringsdata för lojalitetsprogram, i upp till sju år efter din senaste interaktion med oss.
 • Hyrestransaktioner: Vi sparar data som är associerade med hyresavtal i upp till sju år från uthyrningsdatumet, om det inte finns andra lokala lagstadgade krav. Vi sparar register över betalningar som du har gjort i två år från datumet för transaktionen (beroende på var uthyrningen gjordes).
 • Kundtjänstrelaterade frågor: Vi sparar allmänna frågor i tre år. Om du lämnat in ett klagomål sparar vi data om det i sju år.

Reklamationer och upprätthållande av lag: Om vi är inblandade i en rättstvist eller är föremål för någon myndighets undersökning sparar vi data medan tvisten eller utredningen pågår och i fem år efter det. Om en uppgörelse innebär att vi måste spara data under en längre tid kan vi spara data under den period som krävs enligt uppgörelsen. Om vi tillhandahåller data till brottsbekämpande myndigheter kommer vi att registrera det och spara information om det i ett år efter att utredningen har avslutats.

Vem vi delar information med

Dotterbolag

Vi kan vidarebefordra informationen som vi samlar in från och om dig till våra dotterbolag i syfte att tillhandahålla de transaktioner som du har begärt samt för marknadsföringsändamål (med ditt medgivande). Se sidan Dotterbolag för en lista.  Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar. Våra dotterbolag och dotterbolagsanställda på våra IT-, marknadsförings-, drift- och kundtjänstavdelningar kan komma att använda dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive, om det krävs enligt tillämplig lag, skicka information till dig om produkter och tjänster eller svara på din fråga.

Franchisetagare

Typen av verksamhet kräver att vi delar din reserverings- och bokningsinformation med våra franchisetagare (”Franchisetagare”).  Se sidan Franchisetagare för en lista. Listan kan komma att ändras från tid till annan och du bör regelbundet läsa den för eventuella ändringar.  För sådana transaktioner är Franchisetagaren enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som tillhandahålls Franchisetagare. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn hos den Franchisetagare som gäller för din transaktion.

Om du behöver identifiera vem som är personuppgiftsansvarig eller motsvarande enligt gällande lag avseende dina personuppgifter kan du gå till sidan Kontakta oss.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tjänsteleverantörer för att utföra din hyrbilstransaktion. Om du till exempel bokar en bil med förare i länder där en förare krävs skickar vi din bokningsinformation till tjänsteleverantören i de länderna. När du bokar tjänster med bil och förare utförs de tjänsterna av det företag som anges vid bokningen.  Även om de här tjänsterna är tillgängliga via webbplatser med våra varumärken är de här företagen oberoende företag.

För den typen av transaktioner är tjänsteleverantören enligt tillämplig lagstiftning en oberoende registeransvarig eller motsvarande och kan ha en egen sekretesspolicy avseende de hyresuppgifter som du tillhandahåller till tjänsteleverantören. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn för den leverantör som är tillämplig för din transaktion.

Våra tjänsteleverantörer och affärspartners

Vi delar din information med tredje part som (1) leverantörer av betalningstjänster, administrativa tjänster och teknisk support eller kunder för utbyte av försäkring, företagsbilhyra eller andra kunder för att underlätta transaktioner och hantera bonusprogram inom Enterprise Holdings-koncernen, (2) företag som genomför kundundersökningar eller belåtenhetsundersökningar för vår räkning, (3) kommunikationsleverantörer som skickar e-post och andra marknadsförings- och servicerelaterade meddelanden till dig för vår räkning, (4) kundsupportleverantörer, som t.ex. leverantören av vår livechattfunktion, i syfte att tillhandahålla kundservice åt dig, (5) inkassoföretag, (6) skadereglerare, (7) analys- och teknikleverantörer för platsbaserade tjänster och för att analysera, förbättra och hantera våra data för att kunna tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, samt (8) våra annonserings- och marknadsföringspartner, samt tredjepartsmedieföretag, inklusive webbplatser för sociala medier, med vilka vi delar sammanslagen eller avidentifierad information om våra kunder, för att tillåta dem att skicka riktade reklammeddelanden för vår räkning, analysera, förbättra och hantera våra data, genomföra mobilanalystjänster samt att underhålla och förbättra våra tjänster (som, i förekommande fall, omfattas av sekretessavtal).

Statliga myndigheter

Dina personuppgifter kan även komma att delas med statliga myndigheter enligt ovan.

Försäljning, sammanslagning eller ledarskapsändring

Din information kan också överföras till ett annat företag i händelse av överlåtelse, ägarbyte, omorganisation eller avträdande av hela eller delar av Enterprise Holdings bolag eller tillgångar. Detta görs om parterna har ingått avtal om att insamling, användning och vidarebefordran av informationen är begränsad till syften avseende affärstransaktionen, inklusive att fastställa om affärstransaktionen ska fortskrida. Du informeras via e-post eller en tydlig avisering på våra webbplatser trettio (30) dagar före en sådan ändring av ägarskap eller vem som har kontroll över din personliga information eller på annat sätt som kan krävas enligt lag.

Kundreferenser

Vi kan komma att publicera referenser från våra kunder på våra webbplatser, vilka kan innehålla personuppgifter. Vi använder en utomstående leverantör för hanteringen av denna process. Den här leverantören ansvarar för att inhämta ditt medgivande när så krävs, ta bort innehåll på din begäran samt besvara eventuella frågor som du har.

 Widgetar för sociala medier 

Våra webbplatser kan innehålla funktioner för sociala medier, som Facebook-knappen. Funktionerna kan eventuellt användas till att samla in din IP-adress, de sidor du besöker på vår webbplats och eventuellt kan cookiefiler skapas för dem för att de ska fungera på rätt sätt. Funktioner och widgetar för sociala medier hanteras antingen av en tredje part eller direkt på vår webbplats. Sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller de här funktionerna gäller för dina interaktioner med dem. 

Om du använder någon av de här webbplatserna för sociala medier och inte vill att de ska samla in data via vår webbplats och länka dem till dina medlemsdata måste du logga ut från ditt användarkonto innan du besöker vår webbplats och ta bort de relevanta cookiefilerna. Du kan också blockera sociala insticksprogram med hjälp av webbläsartillägg. Mer information finns på webbplatserna för de sociala medierna och i vår cookiepolicy.

Global överföring och bearbetning av data

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänster globalt kan den information du ger till oss eller som vi samlar in från dig komma att överföras till eller användas av företag och organisationer över hela världen, inklusive:

 • Franchisetagare/koncernägda platser: Om du bokar en reservation som ska verkställas av en franchisetagare i ett annat land eller en koncernägd plats (t.ex. i USA, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland eller Storbritannien) kommer vi att överföra dina personuppgifter till det landet för att underlätta din begärda transaktion.
 • Enterprises globala informationssystem baserat i USA: Enterprise har sitt globala informationssystem i USA.  Om du ger oss eller om vi samlar in personuppgifter om dig utanför USA kommer vi att överföra och uppdatera dina personuppgifter i USA.

När vi överför dina personuppgifter och bearbetar dem i USA gör vi det enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA, Privacy Shield-regelverket mellan Schweiz och USA (beskrivs nedan) samt standardavtalsklausuler som har antagits av Europakommissionen.

 • Utomstående tjänsteleverantörer: Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför de länder där vi har koncernägda platser, t.ex. callcenter, skadereglerare och IT-leverantörer. När vi överför dina personuppgifter till våra utomstående tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EES använder vi standardavtalsklausuler som antagits av Europakommissionen.

Om du vill veta vilken registeransvarig som är tillämplig för din transaktion går du till sidan Kontakta oss.

Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA och Privacy Shield-regelverket mellan Schweiz och USA

Enterprise Holdings deltar i och är certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA och Privacy Shield-regelverket mellan Schweiz och USA. Vi har förbundit oss att behandla all personlig information som samlas in i EU-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz enligt de tillämpliga reglerna i respektive Privacy Shield-regelverk.

Om du vill ha mer information om Privacy Shield-regelverket och vår certifiering läser du i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-lista. När det gäller överföring eller insamling av information inom ramen för transatlantiska dataflöden Enterprise Holdings omfattas vi av översyn från amerikanska handelskommissionen. I vissa situationer kan vi behöva röja personuppgifter till följd av en lagenlig begäran om detta från myndigheter, samt i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller efterleva andra lagenliga krav.  

Inom ramen för varje Privacy Shield-regelverk är Enterprise Holdings ansvariga för behandlingen av den personliga information som erhålls och överförs till en tredje part som agerar för deras räkning. Enterprise Holdings följer Privacy Shield-reglerna för alla överföringar av personlig information från EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part.

Om du har ett ärende som gäller sekretess eller informationsanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts.

Dina rättigheter

Andra rättigheter som du kan ha inkluderar: 1) Be om att få tillgång till en utskrift av dina personuppgifter, 2) att korrigera informationen, 3) att ta bort vissa kategorier eller typer av information, 4) att begränsa viss bearbetning, 5) att få den information som du tillhandahållit i ett strukturerat och maskinläsbart format samt 6) att överföra en del av denna information till andra organisationer.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra berättigade intressen. Då vi har bett om ditt samtycke till att behandla information har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att gå till vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar eller enligt lokal lagstiftning.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet gällande vår behandling av dina personuppgifter eller hur vi har svarat på eller hanterat ett problem som du har tagit upp med oss. I Europa kontaktar du den tillämpliga tillsynsmyndigheten. I Kanada kontaktar du Canada Privacy Commissioner genom att gå till https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller genom att skriva till Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3, Kanada.

Vi förbehåller oss rätten att inte tillåta åtkomst till din information eller att begränsa dina rättigheter (t.ex. om sådant utlämnande av information är förbjudet enligt lag eller kränker en annan persons rättigheter). I vissa fall kan det betyda att vi kan behålla dina personuppgifter även om du tar tillbaka ditt samtycke.

Marknadsföringspreferenser

Du kan välja att sluta ta emot direktmarknadsföringskommunikation från Enterprise Holdings och våra dotterbolag, koncernbolag och franchisetagare genom att följa anvisningarna i varje meddelande som du får.  Du kan även kontakta oss direkt via länken längst upp på den här sidan.

Du kan välja att inte få se annonser på webbplatser som inte tillhör företaget genom att klicka på AdChoices-ikonen i annonsen eller via sekretessinställningarna för webbplatsen.

Ändringar av dessa policyer

Vid behov kommer vi att uppdatera vår sekretesspolicy och policy för cookies för att återspegla ändringar i våra sekretessrutiner. Vid större ändringar meddelar vi dig via e-post (till den e-postadress du har angett i ditt konto), via anslag på den här webbplatsen eller på annat sätt som kan krävas eller är tillåtet enligt lag, innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka den här platsen och läsa den mest aktuella informationen om våra sekretessrutiner.