GLOBALNE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji niniejszych zasad to 18 czerwca 2019 r.:

W firmie Enterprise Holdings, Inc. działającej poprzez swoje niezależne filie regionalne („filie”) będące operatorami marek Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car, Truck Rental, Car Sales, CarShare i Car Club, Subscribe with Enterprise, a także w Enterprise Fleet Management, Inc. (zwanymi łącznie „Enterprise Holdings”, dalej również „my”), szanujemy prywatność naszych Klientów.  Wdrożyliśmy niniejsze zasady ochrony prywatności („Zasady ochrony prywatności”) oraz zasady dotyczące plików cookie („Zasady dotyczące plików cookie”), aby wyjaśnić nasze praktyki dotyczące zbierania i wykorzystywania danych. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach.

Jakie informacje zbieramy

Dane o Kliencie

Klient może udostępniać Enterprise Holdings określone informacje w związku z daną transakcją lub korzystaniem przez Klienta z witryn oraz placówek Enterprise Holdings. Zbieramy następujące rodzaje danych osobowych naszych Klientów:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia Klienta, numer prawa jazdy oraz data jego ważności, dane kontaktowe w razie nagłych wypadków;
 • informacje o wynajmie pojazdu, w tym o miejscu, okresie i rodzaju wynajmu, oraz preferencjach Klienta w tym zakresie;
 • dane karty kredytowej Klienta, informacje związane z programami nagród uznaniowych Enterprise, Alamo lub National, dane konta online użytkownika, numery członkowskie/identyfikacyjne, dane dotyczące paszportu, a także informacje o członkostwie Klienta w programach dla stałych klientów prowadzonych przez linie lotnicze lub partnerów z biur podróży;
 • informacje o preferencjach Klienta w zakresie materiałów marketingowych podane przez Klienta lub zebrane na podstawie jego udziału w ankietach lub korzystania przez niego z ofert promocyjnych;
 • przesłane przez Klienta zdjęcia przedstawiające Klienta, jego prawo jazdy i paragony udostępnione za pomocą funkcji aparatu dostępnych w niektórych aplikacjach mobilnych i witrynach Enterprise Holdings;
 • informacje na temat stanu zdrowia, które pozwolą nam na dobranie odpowiednich dla Klienta urządzeń wspomagających prowadzenie samochodu; oraz
 • dane finansowe, które są konieczne do realizacji zakupu lub wynajmu pojazdu w punkcie Car Sales lub Fleet Management.

Zbieramy również dodatkowe informacje o Kliencie, przekazywane nam przez inne firmy, takie jak:

 • źródła polecające, takie jak strony innych firm służące do dokonywania rezerwacji (skąd otrzymujemy ogólne dane kontaktowe oraz numer rezerwacji w celu usprawnienia procedury wynajmu), pracodawca Klienta (ogólne dane kontaktowe) oraz ubezpieczyciel (ogólne dane kontaktowe oraz informacje o stosowanych zasadach).
 • W stosownych przypadkach, nasze programy Poleć-znajomym (ang. Refer-A-Friend);
 • hotele, linie lotnicze i programy lojalnościowe, które dostarczają nam ogólne dane kontaktowe i informacje dotyczące rezerwacji;
 • agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów, które w celu zapobiegania oszustwom przekazują nam informacje związane z tożsamością Klientów;
 • franczyzobiorcy, którzy dostarczają nam informacji dotyczących transakcji najmu;
 • dostawcy usług, takich jak obsługa klienta (informacje związane z obsługą klienta i zapytania przesyłane przez Klientów), firmy przeprowadzające ankiety wśród klientów (odpowiedzi Klienta w ankietach na temat obsługi) oraz dostawcy usług marketingowych (informacje pozwalające na lepszą prezentację naszych produktów i usług).

Za zgodą Klienta będziemy korzystać z informacji o lokalizacji, takich jak kod pocztowy, miasto, obszar metropolitarny lub region geograficzny, uzyskiwanych na podstawie danych z urządzenia mobilnego Klienta. EHI będzie wykorzystywać te informacje do wysyłania powiadomień związanych z placówkami Enterprise Holdings, informacjami o zwrotach, ofertami lokalnymi lub innymi informacjami, które, jak sądzimy, podniosą jakość naszych usług. Położenie Klienta możemy określić za pomocą informacji o lokalizacji, tylko jeśli jest on zalogowany w jednej z naszych aplikacji mobilnych. Informacje o lokalizacji są przechowywane przez siedem lat. Te dane są umieszczone na serwerach naszych dostawców usług analitycznych – firm Localytics i Adobe.

Za zgodą Klienta nasza aplikacja będzie korzystać z kamery jego urządzenia. Jeśli Klient wyraził zgodę na korzystanie przez Enterprise Holdings z informacji o jego lokalizacji lub z kamery jego urządzenia i chce ją anulować, powinien zmienić ustawienia w swoim urządzeniu.

Dane pojazdu

Nasze pojazdy mogą być wyposażone w technologię, która gromadzi i przesyła dane. („Systemy danych pojazdu”).  W skład tych danych mogą wchodzić informacje zebrane przez rejestratory zdarzeń, urządzenia GPS, systemy OnStar lub inne podobne technologie.  Niektóre lub wszystkie funkcje Systemów danych pojazdu będą aktywne w trakcie okresów wynajmu pojazdu. Jeśli zostaną one zainstalowane i wyrażona zostanie zgoda na ich działanie, Systemy danych pojazdu umożliwiają nam gromadzenie i wykorzystywanie informacji, takich jak (1) dane o lokalizacji, (2) informacje o kolizjach oraz (3) informacje techniczne o pojeździe, takie jak raporty o stanie technicznym, przebiegu, ciśnieniu w oponach, stanie paliwa oraz inne informacje diagnostyczne i dane dotyczące wydajności. Zebrane informacje w połączeniu z danymi przekazanymi przez Klienta w celu wygenerowania informacji dotyczących bezpieczeństwa, wydajności itp. mogą być wykorzystane do poprawy jakości naszych usług.  Zebrane informacje o pojeździe możemy udostępniać podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług czy partnerzy, lub wykorzystywać je w inny sposób opisany w niniejszych zasadach.  Do wykorzystywania informacji zalicza się także przechowywanie ich po dacie wygaśnięcia umowy najmu. Wykorzystanie Systemu Danych Pojazdu udostępnionych Klientowi podlega stosownym postanowieniom oraz zasadom ochrony prywatności obowiązującym u odpowiedniego dostawcy Systemu Danych Pojazdu lub producenta pojazdu (w przypadku systemu OnStar informacje na ten temat są dostępne w witrynie www.onstar.com) i mogą obejmować ograniczenia systemu i usług, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, warunki dostawcy usług bezprzewodowych, praktyki dotyczące zachowania prywatności, charakterystykę wykorzystywania i udostępniania informacji, a także odpowiedzialność i obowiązki po stronie użytkownika. Zobacz listę producentów, od których kupujemy pojazdy na stronie Producenci Pojazdów.

EHI nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dane pozostawione w pojeździe w wyniku jego użycia. Enterprise Holdings nie może zagwarantować prywatności ani poufności takich informacji i to obowiązkiem Klienta jest usunięcie tych danych przed zwróceniem pojazdu do EHI.

W Unii Europejskiej nasze pojazdy muszą być wyposażone w technologię eCall, która jest aktywowana, jeśli pojazd ulega wypadkowi. ECall wykonuje automatyczne połączenie i podaje informacje dotyczące wypadku służbom ratowniczym. EHI będzie również używać tych informacji, ujawniać je i korzystać z dostępu do nich.    

Dane Telematyczne będą przekazywane służbom ratunkowym oraz innym osobom lub podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy w razie wypadku, operatorom usług telematycznych lub innym osobom lub podmiotom, w stosunku do których Enterprise Holdings ma obowiązek przekazania tego typu danych wynikający z umów lub przepisów prawa.

Prywatność dzieci

Witryny ani akcje marketingowe online udostępniane przez Enterprise Holdings nie są kierowane do dzieci, a Enterprise Holdings świadomie nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia lub osób niepełnoletnich w świetle przepisów prawa obowiązującego w kraju Klienta. Jeśli Klient obawia się, że jego dziecko podało EHI swoje dane osobowe, i chce zażądać ich usunięcia, powinien skontaktować się z EHI za pomocą łącza na górze tej strony.

W jaki sposób używamy informacji o Kliencie

Informacje, które zbieramy od Klienta lub o Kliencie, wykorzystujemy w celu świadczenia mu naszych usług i w następujących celach:

 • Jeżeli musimy zawrzeć umowę z Klientem oraz świadczyć usługi Klientowi przez czas trwania umowy, takie jak:
  • pomaganie Klientowi w realizacji żądanych transakcji, takich jak rezerwacja, wynajem, kupno lub leasing pojazdów silnikowych;
  • zapewnienie obsługi Klienta związanej z interakcjami z EHI lub odpowiadanie na pytania Klienta;
  • rejestracja Klienta w naszych programach lojalnościowych oraz przesyłania informacji o treściach niepromocyjnych związanych ze stałym uczestnictwem Klienta w tych programach.
 • Jeżeli musimy spełnić obowiązek prawny:
  • w celu udostępnienia informacji na temat lokalizacji pojazdu Klienta służbom ratowniczym w przypadku, gdy Klient będzie uczestniczył w wypadku drogowym;
  • w celu udostępnienia informacji władzom i organom nadzoru, gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na czynności, obowiązki lub żądania natury prawnej.
 • Jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów, wymienionych poniżej, i jeżeli prawo do ochrony danych Klienta nie przeważa nad naszymi interesami:
  • w celu przekazywania ważnych informacji o wynajmie. O przekazaniu tych informacji, które dotyczą transakcji, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, telefoniczną lub przez SMS; 
  • w celu udoskonalania produktów i usług Enterprise Holdings, np. aby poznać opinię Klienta na temat personelu, jakości produktów i usług, a także w celu poprawiania jakości usług, witryn i usprawniania pracy placówek Enterprise Holdings;
  • w celu tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania przez naszych Klientów z naszych witryn internetowych, produktów i usług. Statystyki te są wykorzystywane jedynie w celu poprawy obsługi klienta, produktów, ułatwień i funkcji, z myślą o naszych obecnych i przyszłych Klientach;
  • w celu stworzenia profilu użytkownika i jego interakcji z nami, abyśmy mogli opracowywać spersonalizowane oferty i usługi interesujące Klienta;
  • w celu ochrony naszych praw i zarządzania bezpieczeństwem naszych sieci i mienia, w tym ochrony naszych witryn internetowych przed spamem i nadużyciami. Będziemy na przykład używać kamer monitorujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych lokali. Stworzymy także listę klientów, którym odmówimy wynajmu pojazdu w związku z nieuiszczeniem płatności lub stanowieniem zagrożenia;
  • w celu udostępniania informacji podmiotom trzecim, aby zapobiec oszustwom oraz chronić nasze lub publiczne interesy gospodarcze i prawa, prywatność, bezpieczeństwo i mienie. Takie działania mogą zostać podjęte, aby zebrać należności za nieopłacone rachunki, aby uniknąć odpowiedzialności za kary będące konsekwencją działań Klienta (np. wykroczenia w ruchu drogowym) oraz aby rozpatrzyć ewentualne roszczenia;
  • w celu udostępniania informacji podmiotom trzecim, aby móc zastosować dostępne środki odwoławcze lub ograniczyć szkody, jakie ponieśliśmy, a także aby wyegzekwować postanowienia umowy najmu lub warunki i postanowienia naszych witryn. Ujawnimy również informacje podmiotom trzecim, jeżeli inna osoba może znaleźć się w sytuacji naruszenia jej praw.
  • Aby umożliwić nam wykorzystywanie danych pojazdu do celów opisanych w powyższej sekcji Dane pojazdu.
 • Jeżeli Klient udzieli zgody:
  • w celu zapewnienia Klientowi najodpowiedniejszego pojazdu, np. zaopatrzonego w urządzenia wspomagające kierowanie samochodem. W niektórych przypadkach będzie to wymagało z naszej strony oceny lub bezpośredniego zebrania informacji na temat stanu zdrowia i kondycji fizycznej Klienta;
  • w celu przesyłania Klientowi wiadomości promocyjnych lub ukierunkowanych treści marketingowych, które mogą Klienta zainteresować. Mogą one zawierać zaproszenia do zapisania się do naszych programów lojalnościowych, uaktualnione zapowiedzi, elektroniczne biuletyny i informacje dotyczące niekompletnego wypełnienia formularza członkowskiego lub rezerwacji. Niektóre z tych ofert będą wyświetlane w postaci reklamy na innych witrynach, nienależących do EHI, w tym w mediach społecznościowych;
  • w celu przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) służących przekazaniu ważnych informacji o terminach związanych z transakcją (np. opóźnienie budowy w oddziale lotniskowym) lub informacji związanych z przedłużonym terminem ofert promocyjnych, ankietami satysfakcji klienta, promocjami marketingowymi, takimi jak kupony, zniżki, oferty typu last-minute czy informacje lojalnościowe i nagrody.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do wypełnienia naszych celów biznesowych, jak podano poniżej:

 • Cele marketingowe: przechowujemy dane związane z plikami cookie i innymi identyfikatorami online przez okres do trzech lat. Przechowujemy inne informacje marketingowe, takie jak wiadomości e-mail w sprawie subskrypcji i rejestracji w programach lojalnościowych, przez okres do siedmiu lat, licząc od ostatniego kontaktu z nami.
 • Transakcje najmu: przechowujemy dane związane z umową najmu przez okres do siedmiu lat od daty wypożyczenia, z zastrzeżeniem innych lokalnych wymogów prawnych. Prowadzimy ewidencję płatności dokonanych przez Klienta w ciągu dwóch lat od daty transakcji (w zależności od miejsca najmu).
 • Zapytania związane z obsługą klienta: przechowujemy ogólne zapytania przez okres trzech lat, natomiast w przypadku złożenia skargi lub zażalenia przez Klienta dane te przechowywane są przez okres siedmiu lat.

Spory i egzekwowanie prawa: jeśli uczestniczymy w sporze sądowym, dochodzeniu rządowym lub dochodzeniu organów nadzoru, przechowujemy dane przez cały okres trwania sporu sądowego lub śledztwa, a następnie przez pięciu lat. Jeśli zawarta ugoda wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres, dane te przechowujemy przez cały czas realizacji postanowień ugody. Jeżeli przekazujemy dane organom ścigania, dane na ten temat przechowujemy przez okres jednego roku od zakończenia śledztwa.

Komu będziemy udostępniać informacje

Podmioty zależne

Enterprise Holdings ujawnia zbierane od Klienta i dotyczące Klienta informacje swoim filiom w celu realizacji transakcji Klienta, a także (za jego zgodą) w celach marketingowych. Zobacz listę filii na stronie Filie.  Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie przeglądać stronę w celu monitorowania tych zmian. Pracownicy naszych filii pracujący w działach IT, marketingu, operacyjnym oraz obsługi klienta będą wykorzystywać informacje dotyczące Klienta zgodnie z treścią niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, w tym, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, do wysyłania Klientowi informacji dotyczących produktów i usług Enterprise Holdings lub w odpowiedzi na zapytania Klienta.

Franczyzobiorcy

Charakter działalności i procedur operacyjnych wymagają od nas udostępnienia danych na temat rezerwacji Klienta naszym franczyzobiorcom („Franczyzobiorcy”).  Zobacz Listę franczyzobiorców na stronie Franczyzobiorcy. Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie przeglądać stronę w celu monitorowania tych zmian.  W przypadku takich transakcji Franczyzobiorca jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych Franczyzobiorcy przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u Franczyzobiorcy zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji.

Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem jego danych osobowych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem, Klient powinien zapoznać się ze stroną Kontakt.

Zewnętrzni dostawcy usług

W celu realizacji transakcji wypożyczenia pojazdu możemy skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy. Na przykład w przypadku gdy Klient dokona rezerwacji samochodu oraz kierowcy w krajach, gdzie kierowca jest wymagany, informacje o rezerwacji zostaną udostępnione odpowiedniemu dostawcy usług na terenie tego kraju. W przypadkach, gdzie możliwa jest rezerwacja usług wynajmu samochodu i kierowcy, świadczenie tych usług odbywa się przez firmę przedstawioną w momencie rezerwacji.  Mimo że nazwy tych firm znajdują się na naszych firmowych witrynach internetowych, firmy te są podmiotami niezależnymi.

W przypadku takich transakcji zewnętrzny dostawca usług jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych zewnętrznemu dostawcy usług przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u zewnętrznego dostawcy usług zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji.

Nasi dostawcy usług i partnerzy biznesowi

Będziemy udostępniać informacje podmiotom trzecim, np.: (1) dostawcom usług pomocniczych w zakresie wypłat, w kwestiach administracyjnych i technicznych, partnerom zajmującym się zamianami ubezpieczenia, wynajmem korporacyjnym i innymi kwestiami oraz partnerom w celu usprawnienia przebiegu transakcji wynajmu i programów motywacyjnych dla członków grupy Enterprise Holdings; (2) spółkom, które prowadzą badania wśród klientów lub ankiety satysfakcji klienta w naszym imieniu; (3) dostawcom usług komunikacyjnych, którzy wysyłają Klientom w naszym imieniu wiadomości e-mail oraz inne wiadomości marketingowe lub związane ze świadczonymi usługami; (4) dostawcom usług z zakresu obsługi klienta, takim jak dostawcy usługi czatu na żywo, w celu zapewnienia obsługi klienta; (5) firmom windykacyjnym; (6) podmiotom rozpatrującym roszczenia oraz (7) dostawcom usług analitycznych i rozwiązań technologicznych dla usług opartych na informacjach o lokalizacji w celu analizy i wzbogacenia naszych danych oraz zarządzania nimi z myślą o świadczeniu, poprawie jakości i zachowaniu ciągłości naszych usług oraz (8) naszym partnerom reklamowym i marketingowym oraz ich mediom, w tym serwisom mediów społecznościowych, którym udostępniamy zagregowane lub anonimowe informacje o naszych klientach, aby umożliwić im wysyłanie ukierunkowych treści reklamowych w naszym imieniu (z zastrzeżeniem poufności umów, jeśli są wymagane).

Władze rządowe

Dane osobowe Klienta mogą również zostać udostępnione władzom rządowym, jak opisano powyżej.

Sprzedaż, fuzja lub zmiana na stanowisku kierowniczym

Dane osobowe mogą również zostać przekazane innej firmie w przypadku cesji, zmiany własności, reorganizacji lub przeniesienia całości lub części działalności lub aktywów Enterprise Holdings. Może to nastąpić tylko wtedy, jeśli strony zawarły umowę, na mocy której zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczy celów związanych z transakcją biznesową, w tym z decydowaniem o realizacji transakcji biznesowej. W takim przypadku 30 dni przed taką zmianą struktury własności lub kontroli nad danymi osobowymi Klienta Klient otrzyma powiadomienie pocztą e-mail lub powiadomienie takie zostanie umieszczone w widocznym miejscu w witrynach Enterprise Holdings lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Referencje

Enterprise Holdings może publikować w swoich witrynach referencje swoich Klientów, które mogą zawierać dane osobowe. Zarządzanie tym procesem powierzyliśmy firmie zewnętrznej. Dostawca tej usługi jest w razie potrzeby odpowiedzialny za uzyskanie zgody Klienta, za usunięcie tych treści na jego żądanie oraz za udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania zadane przez Klienta.

 Widżety mediów społecznościowych 

Nasze strony internetowe mogą zawierać funkcje serwisów społecznościowych, takie jak przycisk serwisu Facebook. Funkcje te mogą gromadzić adresy IP odwiedzających, podstrony odwiedzane w naszej witrynie oraz mogą tworzyć pliki cookie potrzebne do prawidłowego działania funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są przechowywane na serwerach firm zewnętrznych lub bezpośrednio na serwerze naszej witryny. Interakcje z tymi funkcjami podlegają zasadom ochrony prywatności obowiązującym w firmie, która je udostępnia. 

Użytkownicy, którzy korzystają z serwisów mediów społecznościowych, ale nie chcą, aby ich dane były przekazywane za pomocą naszej witryny, powinni wylogować się ze swoich kont w mediach społecznościowych i usunąć odpowiednie pliki cookie przed odwiedzeniem naszej witryny. Wtyczki mediów społecznościowych można zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie lub przeczytaj informacje dotyczące wtyczek w serwisie mediów społecznościowych.

Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych

Abyśmy mogli działać i świadczyć usługi na całym świecie, informacje dostarczane przez Klientów lub gromadzone o Klientach mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty z całego świata, do których zaliczają się:

 • Franczyzobiorcy/podmioty należące do korporacji: jeśli Klient dokona rezerwacji, która ma zostać zrealizowana przez franczyzobiorcę w innym kraju lub przez podmiot należący do korporacji Enterprise (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii), przekażemy dane osobowe Klienta do tego kraju w celu usprawnienia przebiegu transakcji.
 • Enterprise Global Information Systems z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: Enterprise utrzymuje swoje globalne systemy informacyjne w Stanach Zjednoczonych.  Jeśli Klient dostarcza nam danych lub jeśli gromadzimy dane osobowe o Kliencie poza Stanami Zjednoczonymi, dane te zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

Kiedy przekazujemy dane osobowe oraz przetwarzamy je w Stanach Zjednoczonych, działamy zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności UE – USA, zasadami ramowymi Tarczy Prywatności Szwajcaria – USA (opisanymi poniżej) oraz zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

 • Usługodawcy zewnętrzni: korzystamy z innych dostawców usług, którzy znajdują się poza krajami, w których mamy swoje oddziały, takich jak infolinia, podmioty rozpatrujące roszczenia oraz dostawcy technologii informacyjnych. W przypadku przekazania danych osobowych naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mają siedzibę poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Aby uzyskać informacje dotyczące administratora danych dla danej transakcji, należy odwiedzić stronę Kontakt.

Tarcza Prywatności UE – USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA

Enterprise Holdings działa zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności UE – USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria – USA. Z uwagi na uczestnictwo w programie Tarcza Prywatności zobowiązujemy się do postępowania ze wszystkimi danymi osobowymi uzyskanymi z krajów Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii oraz ze Szwajcarii zgodnie z odpowiednimi zasadami każdego programu.

Aby dowiedzieć się więcej o ramowych zasadach Tarczy Prywatności i zapoznać się posiadanymi przez nas certyfikatami, należy udać się na stronę Wykazu Podmiotów Uczestniczących w Programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA. W odniesieniu do informacji otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Enterprise Holdings podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W określonych sytuacjach na Enterprise Holdings może być nałożone zobowiązanie do ujawnienia informacji osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym także w związku z bezpieczeństwem narodowym lub wymaganiami organów ścigania.  

W związku z uczestnictwem w programie Tarcza Prywatności Enterprise Holdings odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych oraz za przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym działającym jako agenci w imieniu Enterprise Holdings. Enterprise Holdings zachowa zgodność z zasadami programu Tarcza Prywatności w przypadku wszystkich przyszłych transferów danych osobowych z UE, Wielkiej Brytanii oraz ze Szwajcarii, w tym z przepisami o odpowiedzialności dotyczącymi przyszłych transferów.

W przypadku niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących prywatności lub danych Klient powinien skontaktować się z firmą zewnętrzną w USA, świadczącą usługi mediacyjne (bezpłatnie), pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej programu Tarcza Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], po wyczerpaniu innych procedur rozwiązywania sporów Klient może powołać się na wiążący arbitraż.

Prawa Klienta

Inne prawa Klienta obejmują: 1) wniosek o udostępnienie kopii danych osobowych Klienta, 2) poprawienie ich, 3) wniosek o usunięcie pewnych kategorii lub rodzaju informacji, 4) ograniczenie niektórych działań związanych z przetwarzaniem, 5) uzyskanie informacji w ustrukturyzowanym formacie zapisu maszynowego i 6) przesłanie niektórych z tych informacji innym organizacjom.

Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych na podstawie swoich uzasadnionych interesów. Jeżeli zwróciliśmy się z prośbą o zgodę Klienta na przetwarzanie informacji, Klient ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Prawa te można wyegzekwować z wykorzystaniem strony Kontakt dostępnej w Globalnym Portalu Prywatności. Enterprise Holdings odpowie na wniosek Klienta w ciągu 30 dni lub w terminie zgodnym z wymaganiami lokalnego prawa.

Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych i/lub naszej reakcji na zgłoszony problem. Klienci z Europy mogą skontaktować się z odpowiednim organem nadzoru. Natomiast Klienci z Kanady mogą skontaktować się z Komisarzem ds. Prywatności Kanady pod adresem https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp lub w biurze Komisarza – 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Enterprise Holdings zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Klientowi dostępu do jego danych lub do ograniczenia jego praw (np. jeśli takie ujawnienie jest zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub jeśli w związku z takim ujawnieniem mogą zostać narażone prawa innej osoby). W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować informacje osobowe Klienta, nawet jeśli wycofa on swoją zgodę.

Preferencje marketingowe

Klient może zrezygnować z wiadomości będących częścią marketingu bezpośredniego przesyłanych przez Enterprise Holdings lub przez nasze filie oraz naszych partnerów i franczyzobiorców, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej wiadomości.  Klient może również skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą łącza na górze tej strony.

Klient może zrezygnować z wyświetlania reklam widocznych w witrynach nienależących do Enterprise poprzez kliknięcie ikony wyboru reklam zawartej w reklamie lub poprzez ustawienia prywatności w witrynie.

Zmiany niniejszych zasad

W razie potrzeby będziemy aktualizować nasze Zasady Ochrony Prywatności oraz Zasady Dotyczące Plików Cookie, aby uwzględniały one zmiany w zakresie ochrony prywatności. Jeśli Enterprise Holdings wprowadzi jakiekolwiek zasadnicze zmiany, przed wejściem takich zmian w życie powiadomi o nich Klienta w wiadomości e-mail (wysyłanej na adres podany na koncie Klienta), za pomocą powiadomienia w witrynie lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. Zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych zasad ochrony prywatności.