GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 2021.10.28.

V naší společnosti Enterprise Holdings, Inc. působící prostřednictvím nezávislých regionálních dceřiných společností („dceřiné společnosti“) působících pod značkou Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car a Discount Car and Truck Rental, a také Truck Rental, Car Sales, CarShare, Car Club a Subscribe with Enterprise (dále souhrnně „Enterprise Holdings“, „my“, „náš“ nebo „nás“) respektujeme vaše soukromí.  Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) a zásady používání souborů cookie („zásady používání souborů cookie“) jsme zavedli, abychom vysvětlili své postupy při shromažďování, používání, zpřístupňování a předávání údajů, včetně individuálních práv přístupu, která vám náleží v rámci používání našich stránek a služeb.  Další informace získáte v níže uvedených oddílech.

Jaké informace shromažďujeme

U všech transakcí:

Shromažďujeme:

KONTAKTNÍ ÚDAJE, včetně těchto údajů:

 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní čísla;
 • e-mailové adresy.

V případě půjčení vozu

V případě půjčení vozu, a to i jako oprávněný další řidič, registrace u společnosti Enterprise nebo registrace do klubu CarShare nebo Car Club, můžeme shromažďovat:

Ověření kvalifikace a totožnosti řidiče, včetně těchto údajů:

 • informace o řidičském průkazu řidiče, včetně data narození a předložených fotografií vás a vašeho řidičského průkazu;
 • informace o pojištění;
 • cestovní pas;
 • doklad o pobytu;
 • osobní doporučení.

Údaje o transakci, včetně těchto údajů:

 • informace o pronájmu vozu;
 • místo pronájmu a vrácení;
 • datum pronájmu;
 • typ pronájmu a preference pro vaše vozidlo;
 • zakoupené doplňkové produkty;
 • letecká společnost a číslo letu;
 • fotografie, které zašlete přes funkci fotoaparátu, která je k dispozici v některých z našich mobilních aplikací a webových stránek;
 • fakturační údaje;
 • poplatky;
 • platby;
 • informace o kreditní kartě.

Informace o věrnostních programech a přidružených osobách, včetně těchto údajů:

 • informace o odměnách a věrnostních programech společností Enterprise, Alamo nebo National;
 • informace o internetovém účtu uživatele;
 • ID čísla firemních účtů;
 • členská čísla;
 • věrnostní letecké programy nebo partnerské programy v oblasti cestovního ruchu.

Informace o nárocích na pojistné plnění

 • Podrobné informace o nehodách našich vozidel, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv.

Údaje o zdravotním stavu, včetně těchto údajů:

 • informace o vašich podstatných zdravotních potížích, díky kterým vám můžeme poskytnout zařízení pro úpravu řízení vozidla; nebo informace týkající se pojistných nároků z událostí, kdy došlo ke zranění.

Nepovinné informace, včetně těchto údajů:

 • kontaktní údaje pro mimořádné situace;
 • případné preference nebo zvláštní požadavky.

Při nákupu vozidla

Vedle kontaktních údajů, ověření totožnosti a údajů o kvalifikaci řidiče uvedených výše budeme v případě, že si zakoupíte vozidlo prostřednictvím Enterprise Car Sales a zažádáte o financování, taktéž shromažďovat:

Informace o finanční a osobní historii, včetně těchto údajů:

 • příjem;
 • historie úvěruschopnosti;
 • historie zaměstnání;
 • další osobní údaje nezbytné k vyplnění žádosti o úvěr.

Informace o transakci při prodeji automobilu, včetně těchto údajů:

 • zakoupené vozidlo;
 • kupní cena;
 • prodej starého vozu při nákupu nového;
 • zakoupené doplňkové produkty;

Když nás budete kontaktovat ohledně asistenční služby Accident Management Assistance

Vedle výše uvedených kontaktních údajů, informací o řidičském oprávnění, transakčních informací a údajů o vašem zdravotním stavu budeme v případě, že nás kontaktujete za účelem poskytnutí asistenční služby (kterou můžeme poskytovat jménem subjektu, který nám předá vaše údaje, ať už se jedná o vašeho pojistitele, výrobce, zaměstnavatele, prodejce, poskytovatele správy vozového parku nebo poskytovatele asistenčních služeb), shromažďovat taktéž:

informace o pojistných nárocích, včetně těchto informací:

 • podrobné informace o nehodách, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv;
 • podrobné informace o pojištění;
 • informace o nehodě za účelem určení viníka;
 • údaje o vozidle;
 • údaje o nápravě úvěruschopnosti;
 • podrobné informace o nezbytném rozsahu opravy vašeho vozidla a o případné potřebě náhradního vozidla.

Při používání našich webových stránek a mobilních aplikací

Shromažďujeme:

Informace o prohlížeči, včetně těchto údajů:

 • webové logy;
 • údaje o poloze.

Informace o zařízení, včetně těchto údajů:

 • jedinečné identifikátory zařízení;
 • IP adresa;
 • operační systém;
 • přesné informace o poloze.

S vaším svolením získáme z vašeho mobilního zařízení přístup k údajům založeným na poloze, jako jsou přesné informace o poloze, PSČ (poštovní směrovací číslo), město, městská část nebo územní oblast. Tyto informace budeme používat k tomu, abychom vám poskytli upozornění související s našimi provozovnami, informace o vrácení, místní nabídky nebo jiné informace, které považujeme za užitečné pro zajištění kvalitnější služby pro vás. Pomocí údajů založených na poloze jsme schopni vás identifikovat pouze v případě, že povolíte našim mobilním aplikacím přístup ke službám určování polohy na svém zařízení. Informace o poloze se ukládají na dobu sedmi let. Tato data provozují naši poskytovatelé analytických služeb.

Naše aplikace bude s vaším souhlasem využívat funkci fotoaparátu na vašem zařízení.

Pokud jste nám v minulosti povolili využívání informací o poloze nebo funkce fotoaparátu na svém zařízení a chcete toto povolení odvolat, změňte příslušná nastavení ve svém zařízení.  

 

Soubory cookie a další sledovací technologie

My (a naši poskytovatelé služeb) používáme na svých webových stránkách soubory cookie a webové signály ke shromažďování informací za účelem uložení vašich preferencí, zvýšení spokojenosti uživatelů a přizpůsobení reklamy, která se vám zobrazuje, tak, aby pro vás byla co nejvíce relevantní.

Více informací o shromažďování informací na internetu a o tom, jak požádat o vynětí z jejich shromažďování, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie

Při účasti na průzkumech a propagačních akcích

Shromažďujeme:

 • marketingové preference;
 • zpětnou vazbu k poskytnutým službám.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

Další informace o vás a vaší domácnosti nám poskytují třetí strany, včetně následujících údajů:

 • doporučující zdroje, například online rezervační stránky třetí strany (která nám poskytuje obecné kontaktní informace a číslo potvrzení rezervace pro usnadnění pronájmu), váš zaměstnavatel (obecné kontaktní informace), úvěrové společnosti a poskytovatel pojištění (obecné kontaktní informace a informace o zásadách);
 • naše programy „doporučte přítele“ nebo podobné (v případě potřeby);
 • hotel, letecká společnost a členské kluby, které nám poskytují obecné kontaktní informace a informace o rezervacích;
 • třetí strany, které pro nás za účelem prevence podvodů zajišťují ověření totožnosti a osvědčení pravosti dokumentů;
 • úvěroví a finanční partneři, včetně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, kteří zajišťují vyplnění žádostí o úvěr při financování nákupu vozidla;
 • franšízy, které nám poskytují informace ohledně našich transakcí půjčení;
 • poskytovatelé služeb, jako je zákaznická podpora (informace týkající se zákaznické podpory a vaše dotazy), bezpečnostní služby (záznamy vaší osoby z našeho kamerového systému) a poskytovatelé zákaznických průzkumů (vaše odpověď v rámci našich zákaznických průzkumů);
 • poskytovatelé marketingových služeb, kteří poskytují informace, aby nám pomohli lépe komunikovat naše produkty a služby, včetně služeb e-mailové akvizice, služeb datové hygieny, zprostředkovatelů datových služeb a partnerů a platforem pro účely průzkumu trhu.
 • Obsah zveřejněný na sociálních sítích

Údaje o vozidle

Naše vozidla mohou být vybavena technologií, která sbírá a vysílá údaje z vašeho půjčeného vozu. Toto může zahrnovat informace posbírané datovými záznamníky události, GPS zařízeními, systémy OnStar® nebo jakoukoli další podobnou technologií. V případě, že jsou tyto technologie nainstalovány a že je to povoleno, umožní nám např. shromažďovat a používat například tyto informace:

 • přesné informace o poloze;
 • informace o nehodách;
 • informace o provozu vozidla, např. provozní stav, počet najetých kilometrů, tlak v pneumatikách a stav pohonných hmot a další diagnostické a výkonnostní informace.

Jakmile jsou tyto informace shromážděny, může dojít k jejich spojení s informacemi, které jste nám poskytli, aby bylo možné vytvořit informace o bezpečnosti, výkonu, a další podobné informace, tak abychom mohli zajistit co nejlepší služby. S informacemi můžeme také nakládat tak, že je po vypršení vaší smlouvy o vypůjčení uložíme.  Půjčení vozidla nám nebrání v tom, abychom získávali a používali údaje shromážděné z vozidla. Na používání datových systémů vozidla, které vám jsou k dispozici, se vztahují smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů zveřejněné poskytovatelem příslušných dat vozidla nebo výrobcem vozidla (v případě systému OnStar jsou informace dostupné na www.onstar.com), které mohou zahrnovat omezení systému a služeb, vyloučení záruky, omezení odpovědnosti, podmínky poskytovatele bezdrátových služeb, postupy ochrany soukromých údajů, popis použití a sdílení informací a povinnosti uživatele. Podívejte se na seznam výrobců, od kterých nakupujeme vozidla na stránce Výrobci vozidel.

Informace shromážděné z vypůjčeného vozu můžeme taktéž sdílet s třetími stranami tak, jak je to popsáno v těchto zásadách. 

Pokud jste členem našeho programu CarShare nebo Car Club, budeme taktéž shromažďovat údaje z vozidla, například zahájení a dokončení cesty, včetně informace o tom, že vaše cesta neskončila včas, včetně úspěšných a neúspěšných pokusů o otevření vozidla.

Pokud spárujete své mobilní zařízení se systémy satelitní navigace nebo informací a zábavy ve vypůjčeném voze, může docházet k přenosu vašich osobních údajů do těchto systémů a jejich uložení v těchto systémech. Nemůžeme zaručit soukromí či utajení těchto údajů a vy nesete odpovědnost za vymazání svých osobních údajů z těchto systémů před vrácením vozu.  V opačném případě budou mít k těmto údajům přístup následující uživatelé vozidla.

Pokud si stáhnete mobilní aplikaci zpřístupněnou výrobcem vozidla a zaregistrujete půjčené vozidlo do aplikace, může vést používání aplikace ke sdílení osobních údajů, údajů o vozidle, údajů o poloze a informací o stylu řízení s výrobcem vozidla. Na vaše používání těchto aplikací se vztahují všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů výrobce vozidla.  Před vrácením vypůjčeného vozidla jste povinni smazat aplikaci nebo odstranit vypůjčené vozidlo z aplikace.

V Evropské unii musí být naše vozidla vybavena technologií eCall, která se aktivuje, pokud vaše vozidlo postihne nehoda. Funkce eCall automaticky zavolá havarijním službám a poskytne jim informace ohledně nehody. Budeme také používat, poskytovat a mít přístup k těmto informacím.   

Údaje o vozidle budou sdíleny s poskytovateli havarijních služeb a dalšími organizacemi, které asistují při reakci na nehody, poskytovateli telematických služeb nebo organizacemi, které mají zákonnou nebo smluvní povinnost poskytovat takovéto údaje.

 

Věrnostní programy

Máte možnost se zaregistrovat do některého z našich věrnostních programů.  Tyto programy nabízí výhody vázané na vaše transakce s námi.

Neplatí žádná povinnost se do některého z těchto programů zaregistrovat, avšak váš zaměstnavatel se může rozhodnout využít naše věrnostní programy za účelem zjednodušení svých služebních cest.  Pokud se vy nebo vaše společnost rozhodnete zaregistrovat do některého z těchto programů, můžete své členství kdykoli zrušit přes portál globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky a online marketing nejsou zaměřeny na děti mladší 18 let ani nezletilé (podle věkové hranice ve vaší zemi) a společnost Enterprise Holdings vědomě neshromažďuje jejich osobní údaje. Pokud se přesto domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje, a chcete nám sdělit, že je máme vymazat, kontaktujte nás pomocí odkazu v horní části této stránky.

Jak používáme informace o vás

Informace, které shromažďujeme o vás nebo získáme od vás, používáme, abychom vám mohli poskytovat služby a k následujícím účelům:

Je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou se řídí služby, které vám poskytujeme, včetně těchto účelů:

 • poskytnutí pomoci s transakcemi, které si vy (nebo jiná osoba vašim jménem) vyžádáte, jako je rezervace, půjčení, zakoupení, leasing motorových vozidel nebo poskytnutí asistenční služby;
 • není-li podle platných právních předpisů nezbytný souhlas, pak ke sdělování důležitých informací týkajících se vaší rezervace, pronájmu, leasingu nebo zakoupení vozidla.  Tato sdělení mají povahu transakcí a budou vám odeslána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • poskytování zákaznických služeb souvisejících s vašimi interakcemi s námi nebo k odpovědi na váš dotaz;
 • registrace do našich věrnostních programů, abychom vám mohli odesílat informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech;
 • registrace do našich programů CarShare a Car Club, abychom vám mohli odesílat informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech.

K dodržení našich zákonných povinností, pokud je to nutné, včetně

 • používání a sdílení informací o poloze vašeho vozidla s havarijními službami v případě, kdy je vozidlo účastníkem dopravní nehody;
 • sdílení informací s vládou a regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na právní proces, povinnost nebo žádost, včetně kontroly příslušných sankčních seznamů.

Kde je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak jsou uvedeny níže, a kde nad našimi zájmy nepřevažují vaše práva na ochranu dat, včetně

 • sdělování důležitých informací o vašem pronájmu a poskytování vynikajících služeb. Tato sdělení, která mají povahu transakcí, vám budou odeslána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • podpory při poskytování lepších produktů a služeb: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby.  Není-li podle platných právních předpisů nezbytný souhlas, může být vaše zpětná vazba vyžádána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • sestavování statistik a provádění analýz o používání našich webových stránek, produktů a služeb našimi zákazníky. Tyto statistiky se používají k tomu, abychom mohli v budoucnosti poskytovat lepší zákaznické služby, produkty a funkce vám a dalším zákazníkům;
 • je-li to možné, rozvíjení vašeho profilu a vašich interakcí s námi tak, aby bylo možné poskytovat přizpůsobené nabídky, příležitosti a služby, které vás mohou zajímat;
 • ochrany našich zákonných práv a zajištění zabezpečení našich sítí a majetku, včetně ochrany našich webových stránek před nevyžádanou poštou a zneužitím. Budeme například používat kamerový systém k zajištění bezpečnosti našich prostor;
 • Abychom předešli ztrátám, budeme evidovat osoby, jejichž interakce s námi v minulosti naznačily, že mohou představovat riziko neplacení nebo bezpečnostní riziko;
 • přijímání, používání a sdílení vašich informací s třetími stranami, aby se zabránilo podvodu, a dále k ochraně našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku v soukromém i veřejném vlastnictví. Budeme tak činit v reakci na žádosti orgánů pro prosazování práva, za účelem vymáhání neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností;
 • pro účely prevence podvodů, ověření totožnosti a pravosti dokladů totožnosti, včetně dodatečných kontaktních bodů pro komunikaci ohledně pronájmu prostřednictvím osobních preferencí;
 • používání a sdílení vašich informací se třetími stranami, abychom mohli využít dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout, a za účelem prosazení podmínek jakékoli smlouvy o vypůjčení nebo podmínek používání našich webových stránek;
 • umožnění užití datových systémů vozidla k účelům uvedeným v části Údaje o vozidle výše;
 • není-li podle platných právních předpisů nezbytný souhlas, k odesílání určité propagační a cílené marketingové komunikace, příležitostí a služeb, které by vás mohly zajímat. Sem budou patřit pozvánky k registraci do našich věrnostních programů, oznámení o upgradu, sdělení týkající se neúplných internetových členských formulářů nebo rezervací a nabídek týkajících se dalších služeb a produktů, které nabízíme. Některé z těchto nabídek budou přijímány ve formě reklamy na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, včetně sociálních sítí;
 • anonymizace nebo agregace osobních údajů shromážděných o vás a jejich používání k legitimním účelům;
 • předávání vašich údajů, jak je popsáno v části „Globální přenosy dat a jejich zpracování“.

Pokud jste udělili souhlas v souladu s požadavky právních předpisů platných ve vaší zemi, včetně

 • pomoci s výběrem nejvhodnějších vozidel, například vozidel vybavených zařízení pro úpravu řízení vozidla. V některých případech to bude vyžadovat, abychom odvodili nebo explicitně shromažďovali informace o vašem zdraví a fyzickém stavu;
 • posílání jednorázových bezpečnostních tokenů formou SMS;
 • v příslušných případech vyžádání vaší zpětné vazby e-mailem, SMS nebo telefonicky, abyste nám pomohli poskytovat lepší produkty a služby: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby;
 • je-li to relevantní, položení dotazu zda si přejete dostávat e-mailem nebo SMS propagační nebo cílená marketingová sdělení, informace o příležitostech a službách, které by vás mohly zajímat. Sem budou patřit pozvánky k registraci do našich věrnostních programů, oznámení o upgradu, nabídky a slevy, internetová sdělení týkající se neúplných internetových členských formulářů nebo rezervací a nabídek týkajících se dalších služeb a produktů, které nabízíme. Některé z těchto nabídek budou přijímány ve formě reklamy na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, včetně sociálních sítí;
 • můžete se kdykoli rozhodnout odvolat svůj souhlas, avšak toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před vaším odvoláním souhlasu.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud je budeme potřebovat pro naplnění našich obchodních účelů, jak je uvedeno níže:

Transakce půjčení

Uchováváme vaše údaje související s vaší smlouvou o vypůjčení po dobu až sedmi let od data vypůjčení ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky. Uchováváme záznamy o vámi provedených platbách po dobu dvou let od data transakce (v závislosti na místu vypůjčení).

Prodeje vozů

Uchováváme data spojená s prodejem vozidla po dobu až deseti let od data prodeje ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky.

Nároky

Uchováváme data spojená s nároky týkajícími se našich klientů nebo jiných osob po dobu trvání nároku a po dobu až deseti let od splnění naší povinnosti ve shodě s dalšími zákonnými požadavky.

Dotazy související se zákaznickými službami

Uchováváme obecné dotazy po dobu tří let, pokud nepodáte stížnost. V takovém případě uchováváme údaje o stížnosti po dobu sedmi let.

Marketingové a analytické účely

Uchováváme data spojená se soubory cookie a dalšími online identifikátory po dobu až tří let. Uchováváme další marketingové informace, například údaje o e-mailovém předplatném nebo registraci k věrnostním programům po dobu až sedmi let po poslední interakci s námi.

Spory a prosazování práva

Pokud budeme zapojeni do sporů nebo vyšetřování vládními nebo regulačními orgány, budeme uchovávat data po dobu sporu nebo vyšetřování a pět let poté. Pokud bude urovnání znamenat, že musíme uchovávat data déle, budeme je uchovávat po dobu vyžadovanou institucí, která spravuje urovnání. Pokud poskytneme data policejním nebo soudním orgánům, budeme o tom udržovat záznam po dobu jednoho roku po ukončení vyšetřování.

S kým informace sdílíme

JJako globální poskytovatel přepravních řešení sdílíme vaše údaje, jak je uvedeno níže, abychom pro vás zajistili bezproblémovou zákaznickou zkušenost.  

Pobočky

Sdílíme vaše kontaktní údaje, kvalifikaci řidiče, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech, zdravotním stavu, nepovinné informace, informace o nárocích, finanční a osobní údaje týkající se prodeje vozideltransakční informace týkající se prodeje vozidel s našimi pobočkami v zájmu zajištění provedení transakcí, které jste si vyžádali, a (s vaším souhlasem, je-li to relevantní) pro marketingové účely. Seznam naleznete na stránce Dceřiné společnosti.  Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny. Zaměstnanci našich dceřiných společností v odděleních IT, marketingu, provozu a zákaznických služeb mohou používat informace v souladu s popisem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně (vyžadují-li to platné zákony) zasílání informací o produktech a službách vaší osobě nebo k odpovědi na váš dotaz.

Franšízy

Povaha našeho podnikání a provozní činnosti vyžaduje, abychom sdíleli vaše kontaktní údaje, popř. informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, věrnostních a partnerských programech a informace o zdravotním stavu s našimi franšízami („franšízy“).  Seznam naleznete na stránce Franšízy. Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny.  U těchto transakcí je franšíza nezávislým správcem dat nebo subjektem v rovnocenné roli podle platných zákonů, a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných při vypůjčení. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů franšízy, které se vztahují na vaši transakci.

Informace o tom, kdo je správcem vašich osobních údajů nebo osobou v rovnocenném postavení podle platných právních předpisů, naleznete v informacích nazvaných Klíčové skutečnosti uvedených v rezervaci vašeho pronájmu, všeobecných podmínkách půjčení vozidla nebo na naší stránce Kontaktujte nás.

Zprostředkovatelé služeb

Transakce půjčení

Abychom vyřídili vaši dohodu o vypůjčení vozidla, můžeme tak učinit přes zprostředkovatele služeb. Pokud si například zarezervujete vozidlo a řidiče v zemích vyžadujících řidiče, zašleme vaše kontaktní údajeinformace o transakcích zprostředkovateli služeb v oněch zemích. Tam, kde mají vozidlo a služby řidiče k dispozici pro vaši rezervaci, plní tyto služby společnost sdělená v době rezervace.  Ačkoliv jsou tyto společnosti k dispozici na webových stránkách našich značek, jedná se o nezávislé provozovatele.

Transakce prodeje vozů

K ocenění vozidla, které vyměňujete za nové, používá Car Sales vaše identifikační číslo vozidla (VIN) za účelem zjištění historie vozidla a vygenerování zprávy o hodnotě vašeho vozidla.  Poté, co si koupíte vozidlo na jedné z našich prodejních poboček Car Sales, a abychom mohli zajistit další volitelné možnosti týkající se vozidla, o které jste zažádali (kožená sedadla, tónovaná okna atd.), budeme sdílet vaše kontaktní údaje, popřípadě informace o prodeji vozidla se společnostmi, které tyto produkty nebo služby nabízí. U těchto transakcí je zprostředkovatel služeb nezávislým správcem dat nebo odpovídajícím subjektem podle platných zákonů a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných poskytovateli. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů zprostředkovatele, které se vztahují na vaši transakci.

Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři

Budeme sdílet vaše:

Kontaktní údaje, informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, nárocích, finanční a osobní informace při prodeji vozidlainformace o transakcích při prodeji vozidla

 • poskytovatelé platebních, administrativních služeb a technické podpory;
 • poskytovatelé pojištění, zákazníci využívající firemní půjčení vozů nebo jiní zákazníci či partneři v zájmu zajištění opravy vozidla, půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;    
 • zprostředkovatelé odtahu;
 • poskytovatelé inkasních služeb;
 • agentury pro hodnocení úvěruschopnosti;
 • poskytovatelé služeb ověřování totožnosti a adresy;
 • zpracovatelé nároků;
 • výrobci vozidel a poskytovatelé oprav jejich vozidel a/nebo poskytovatelé asistenční služby;
 • poskytovatelé vozového parku;
 • ostatní poskytovatelé pro účely oprav vozidel a posouzení škody.

Informace o zdravotním stavu

 • zpracovatelé nároků;
 • poskytovatelé adaptivních přístrojů.

Kontaktní údaje a informace o transakcích

 • zpracovatelé mýtného a pokut.

Kontaktní údaje, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech:

 • pro poskytovatele pojištění, zákazníky využívající firemní půjčení vozů nebo jiné zákazníky či partnery v zájmu zajištění půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;
 • společnosti, které provádí zákaznický průzkum nebo průzkum spokojenosti naším jménem;
 • poskytovatelé komunikačních služeb, kteří vám naším jménem posílají e-mailová, SMS a jiná marketingová sdělení a sdělení týkající se služeb; v Evropské unii může společnost Twilio, náš poskytovatel komunikačních služeb, shromažďovat a zpracovávat určité informace od vás v pozici správce pro účely poskytování těchto služeb.   Pokud se chcete dozvědět více o postupech při zpracování údajů, navštivte oznámení společnosti Twilio o ochraně osobních údajů zde;
 • poskytovatelé zákaznické podpory, např. poskytovatel naší funkce živého chatu v zájmu poskytování zákaznických služeb.

Webové a mobilní informace

 • poskytovatelé analytických služeb a technologií pro naše služby založené na poloze a za účelem provedení analýzy, vylepšení a správy našich údajů v zájmu poskytování, udržování a zlepšování našich služeb;
 • partneři pro přehrávání relací ve webových a mobilních aplikacích nám umožňují si přehrát uživatelské relace, abychom mohli vylepšovat zážitek při prohlížení stránek a řešit problémy.

Anonymizované údaje a údaje zbavené informací umožňujících identifikaci

 • Naši reklamní a marketingoví partneři a externí mediální subjekty, včetně sociálních sítí, s nimiž sdílíme souhrnné údaje nebo údaje zbavené informací umožňujících identifikaci o našich zákaznících, abychom jim tak umožnili rozesílat cílená reklamní sdělení naším jménem (za podmínek smluv o zachování mlčenlivosti).

Vládní úřady

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s vládními úřady, jak je uvedeno výše.

Prodej, fúze nebo změna kontroly

Vaše osobní údaje mohou být také přeneseny do jiné společnosti, a to v případě přesunu, změny vlastnictví, reorganizace nebo postoupení celé společnosti Enterprise Holdings nebo její části či jejího majetku. K tomu dojde, pokud strany uzavřou smlouvu, podle níž bude shromažďování, používání a zveřejňování údajů omezeno na účely této obchodní transakce včetně stanovení, zda je záhodno v obchodní transakci pokračovat. O každé takové změně vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními informacemi budete informováni e-mailem nebo výrazným oznámením na našich webových stránkách po dobu třiceti (30) dnů nebo jinak podle ustanovení zákona.

Reference

Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit reference zákazníků, které mohou obsahovat vaše kontaktní údaje. K řízení tohoto procesu využíváme poskytovatele z řad třetích stran. Tento poskytovatel je odpovědný za získání vašeho souhlasu, odstranění obsahu na vaše požádání a zodpovězení jakýchkoli vašich dotazů.

Widgety sociálních sítí

Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat funkce sociálních sítí, jako je tlačítko sociální sítě Facebook. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, vámi navštívené stránky na našem webu a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce správně fungovala. Widgety a funkce sociálních sítí provozuje třetí strana nebo jsou přímo provozovány námi. Vaše interakce s těmito funkcemi podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Pokud používáte některou z těchto stránek sociálních sítí a nepřejete si, aby shromažďovaly data přes naši webovou stránku a propojily je s vašimi členskými daty, musíte se ze svého uživatelského účtu odhlásit, ještě než navštívíte naši webovou stránku, a smazat příslušné soubory cookie. Můžete také zablokovat moduly plug-in pomocí doplňků prohlížeče. Více informací o používání modulů plug-in najdete na příslušných stránkách sociálních sítí nebo v našich zásadách použití souborů cookie.

Prodej vašich údajů

Společnost Enterprise neprodává vaše osobní údaje třetím stranám.  Ačkoli vaše údaje neprodáváme, rezidenti podle nevadského práva mohou i přesto podat žádost, aby jejich údaje nebyly prodávány.  Pokud jste rezidentem Nevady, můžete toto právo uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.

Ačkoli vaše údaje neprodáváme, jak je běžné u společností působících on-line, některé části naší inzerce využívají informace shromážděné firmami z našich digitálních nástrojů, včetně IP adres, digitálních identifikátorů, informací o vašem prohlížení webu a o tom, jak komunikujete s našimi nástroji a reklamami, abychom vám tak v rámci internetu nabízeli relevantní reklamy a pro další analytické účely. Tyto společnosti mohou tyto údaje prodávat dalším společnostem pro reklamní a jiné účely.

Podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele mají rezidenti Kalifornie právo být vyjmuti z prodeje osobních údajů.  Rezidenti Kalifornie mohou toto právo uplatnit na adrese www.privacyrights.info a požádat tak o vyloučení z prodeje tohoto typu osobních údajů firmami, které jsou do této služby zapojeny.

Globální přenosy dat a jejich zpracování

Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat vám globálně služby, mohou být informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, přenášeny subjekty po celém světě, případně jim přístupné, přičemž mezi ně patří:

Franšízy / pracoviště ve vlastnictví firmy

Pokud provedete rezervaci, kterou má zajistit franšíza v jiné zemi nebo pracoviště vlastněné společností Enterprise (například ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a ve Velké Británii), přeneseme vaše osobní údaje do dané země, aby se usnadnila požadovaná transakce.

Globální informační systémy společnosti Enterprise ve Spojených státech

Společnost Enterprise vede své globální informační systémy ve Spojených státech.  Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech.

Pokud předáváme vaše osobní údaje do Spojených států a zpracováváme je tam, činíme tak v souladu se standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí (nebo v souladu s jiným obdobným standardem platným ve vaší zemi) a udržujeme v platnosti svoji certifikaci v rámci Štítu na ochranu soukromí EU-USA (jak je popsán níže).

Poskytovatelé služeb z řad třetích stran

Využíváme poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří se nachází na místech mimo země, kde jsou pracoviště vlastněná korporací, jako jsou například call centra, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb. Když předáváme vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran, kteří se nachází mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

Navštivte stránku Kontaktujte nás a kontaktujte správce údajů pro vaši transakci.

Štít na ochranu soukromí USA

Společnost Enterprise Holdings se účastní certifikace a obdržela certifikaci o shodě v rámci Štítu na ochranu soukromí USA. Zavazujeme se použít na všechny osobní údaje přijaté z EHP, Velké Británie a Švýcarska příslušné zásady štítu na ochranu soukromí na základě tohoto štítu a příslušných principů.

Chcete-li o štítu na ochranu soukromí zjistit více nebo se podívat na naši certifikaci, navštivte stránku Seznam štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA na adrese https://www.privacyshield.gov/list. Pokud jde o informace přijaté či přenesené v souladu s těmito štíty, podléháme regulatorním úřadům americké Federální obchodní komise (FTC). V určitých situacích můžeme být povinni sdělit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci, například z důvodu národní bezpečnosti nebo prosazování práva. 

Společnost Enterprise Holdings, Inc. nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijímá na základě štítu na ochranu soukromí a následně je předává třetí straně jednající jejím jménem jako zástupce. Společnost Enterprise Holdings, Inc. dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí u všech dalších přenosů osobních údajů z EHP, Velké Británie a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos.

Pokud vás ve vztahu k soukromí či použití údajů znepokojuje cokoli, co jsme dostatečně nevyjasnili, kontaktujte (zdarma) našeho poskytovatele služeb řešení sporů, který je třetí stranou a sídlí v USA na adrese: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Za určitých podmínek, které jsou popsány na webu štítu na ochranu soukromí [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], můžete vyvolat závaznou arbitráž, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu. 

Vaše práva

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů ve Spojeném království

Pokud se na vaši transakci v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království nebo Švýcarsku vztahuje nařízení GDPR a/nebo ochrana osobních údajů podle předpisů Velké Británie, máte právo:

 • požádat o vynětí z určitého shromažďování nebo používání vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookie a obdobných technologií a používání vašich osobních údajů pro marketingové účely, a anonymizace vašich osobních údajů pro účely datové analytiky;
 • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování nebo s výhradou zákonných výjimek požádat o jejich výmaz;
 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, pro účely jejich předání jiné společnosti;
 • odvolat své udělené souhlasy;
 • je-li to relevantní, podat stížnost u svého dozorového úřadu.
 • kontaktovat našeho pověřence (DPO@ehi.com) nebo podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů prostřednictvím formuláře na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů.

Kalifornie

Podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele (CCPA) mají rezidenti Kalifornie určitá práva v souvislosti se svými osobními údaji, které jsme shromáždili.  Pokud jste rezidentem Kalifornie, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a informace o tom, jak tyto údaje shromažďujeme, jaký je účel jejich shromažďování a jakým typům subjektů je můžeme sdělit;
 • právo na výmaz osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;
 • právo požádat o vynětí z prodeje vašich osobních údajů, je-li to relevantní;
 • právo nebýt vystaven diskriminačnímu jednání v rámci uplatňování [příslušných] práv na ochranu soukromí, která uděluje CCPA.

Kanada

Pokud jste rezidentem Kanady, máte právo:

 • na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu;
 • odvolat své udělené souhlasy;
 • je-li to relevantní, podat stížnost u svého dozorového úřadu.

 

Uplatňování vašich práv

Výše uvedená práva můžete uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.  Pokud si přejete podat stížnost k dozorovému orgánu, v Evropě se můžete obrátit na příslušný orgán. V Kanadě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Kanadě navštívením stránky https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp nebo na adrese Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Je možné, že od vás budeme před zpracováním vašeho požadavku požadovat další informace za účelem ověření vaší totožnosti a místa bydliště.  V případě rezidentů Kalifornie, kteří si přejí uplatnit svá práva v rámci zákona CCPA, musíte předložit svůj řidičský průkaz nebo státní úřední doklad totožnosti a prokázat tak místo bydliště.  Nezapomeňte odstranit svoji fotografii a všechny identifikační údaje kromě svého jména, adresy a čísla řidičského průkazu.  Vyhrazujeme si také právo omezit přístup k vašim informacím nebo omezit vaše práva (např. pokud takové sdělení informací zakazuje zákon nebo pokud by tím mohla být porušena práva jiné osoby).  V některých případech to může znamenat, že budeme moci uchovávat vaše osobní údaje i po odvolání vašeho souhlasu.

Rezidenti Kalifornie mohou určit oprávněné zástupce, kteří budou provádět žádosti podle zákona CCPA jejich jménem. K tomu stačí vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici zde.

 

Marketingové preference

Máte možnost odhlásit se z odběru přímé marketingové komunikace od společnosti Enterprise Holdings a našich dceřiných společností, poboček a franšíz s využitím pokynů uvedených v každém přijatém sdělení.  Můžete nás také přímo kontaktovat pomocí odkazu v horní části této stránky.

Máte možnost odhlásit zobrazení reklam, které vidíte na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, kliknutím na ikonu volby reklamy v reklamě nebo pomocí nastavení ochrany osobních údajů na stránce.

Změny těchto zásad

V případě potřeby budeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, abychom mohli reagovat na změny našich postupů ochrany osobních údajů. Pokud provedeme nějaké zásadní změny, sdělíme vám je e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo formou oznámení na těchto webových stránkách nebo jinak podle ustanovení zákona, než tato změna vejde v platnost. Doporučujeme vám pravidelnou kontrolu této stránky, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Máte-li otázky týkající se soukromí a ochrany osobních údajů, navštivte naši stránku Kontaktujte nás a pošlete svůj požadavek prostřednictvím našeho portálu globálních zásad ochrany osobních údajů.