GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady byly aktualizovány 7. května 2018.

Ve společnosti Enterprise Holdings, Inc., prostřednictvím svých nezávislých regionálních dceřiných společností („dceřiné společnosti“) působících pod značkou Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental a Alamo Rent A Car, a také Truck Rental, Car Sales, Commute with Enterprise, CarShare a Car Club, a v naší pobočce společnosti Enterprise Fleet Management, Inc. (dále souhrnně „Enterprise Holdings“, „my“, „náš“ nebo „nás“) respektujeme vaše soukromí. Zavedli jsme tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) a zásady používání souborů cookie („zásady používání souborů cookie“), abychom vysvětlili naše postupy shromažďování a používání dat.  Další informace získáte v níže uvedených částech.

 

Jaké informace shromažďujeme

 

Informace, které o vás shromažďujeme

Můžete nám poskytnout konkrétní informace související s transakcí nebo vašimi interakcemi provedenými pomocí našich webových stránek a v našich provozovnách. Shromažďujeme od vás následující typy osobních údajů:

 • vaše jméno, kontaktní údaje, datum narození, číslo řidičského průkazu a datum konce jeho platnosti, kontaktní údaje pro případ nouze;
 • informace o vypůjčení vozidla včetně místa, kde bylo vozidlo vypůjčeno, datum vypůjčení, typ vypůjčení a vaše preference;
 • údaje o vaší kreditní kartě, informace o odměnách společností Enterprise, Alamo nebo National, údaje o online uživatelském účtu, členská/firemní identifikační čísla, údaje o cestovním pasu a členství v programu Frequent Flyer nebo cestovním partnerském programu;
 • informace, které nám poskytnete o svých marketingových preferencích; informace, které získáme díky vaší účasti v anketách nebo propagačních nabídkách;
 • vámi zaslané fotografie vaší osoby, řidičského průkazu nebo vašich účtenek pořízené fotoaparátem, které jsou dostupné v některých našich mobilních aplikacích a na některých webových stránkách;
 • informace o vašem relevantním zdravotním stavu, které nám pomáhají poskytnout vám adaptivní zařízení pro jízdu; a
 • informace finanční povahy, které jsou nezbytné k provedení platby nebo pronájmu vozidla z provozovny značky Car Sales nebo Fleet Management

Další informace o vás nám poskytují třetí strany, včetně následujících:

 • Doporučující zdroje, například online rezervační stránky třetí strany (která nám poskytuje obecné kontaktní informace a číslo potvrzení rezervace pro usnadnění ubytování), váš zaměstnavatel (obecné kontaktní informace) a poskytovatel pojištění (obecné kontaktní informace a informace o zásadách). 
 • Kde lze použít, naše programy „Referovat příteli“.
 • Hotel, letecká společnost a členské kluby, které nám poskytují obecné kontaktní informace a informace o rezervacích.
 • Agentury oznamující úvěry, které nám pro prevenci podvodů poskytují informace související s totožností.
 • Franšízy, které nám poskytují informace ohledně našich transakcí půjčení.
 • Poskytovatelé služeb, například zákaznická podpora (vaše informace a dotazy související se zákaznickými službami), poskytovatelé zákaznických průzkumů (vaše reakce na naše průzkumy zákaznických služeb) a poskytovatelé marketingových služeb (informace, které nám pomáhají lépe komunikovat naše produkty a služby). 

S vaším souhlasem také získáme přístup k údajům o poloze nebo shromažďovat značky polohy z vašeho mobilního zařízení nebo na základě vaší IP adresy. Tyto informace budeme používat k tomu, abychom vám poskytli upozornění související s našimi provozovnami, informace o vrácení, místní nabídky nebo jiné informace, které považujeme za užitečné pro zajištění kvalitnější služby pro vás. Informace o tom, kde se aktuálně nacházíte, využíváme výhradně za účelem poskytování služby. Naše aplikace bude s vaším souhlasem využívat funkci fotoaparátu na vašem zařízení. Pokud jste nám v minulosti povolili využívání informací o poloze nebo funkce fotoaparátu na svém zařízení, a chcete toto povolení odvolat, změňte příslušná nastavení ve vašem zařízení.

 

Provoz vozidla a lokalizační údaje

Naše vozidla mohou být vybavena telematickým systémem vozidla („telematický systém“). Během doby vypůjčení budou aktivní některé nebo všechny funkce telematického systému. Telematické systémy zajišťují užívání, poskytování nebo přístup k (1) údajům o poloze, (2) oznámením o nehodě a souvisejícím informacím o nehodě, (3) provoznímu stavu, počtu ujetých kilometrů, výkazům o diagnostice a výkonu vozidla a (4) chování řidiče („telematické údaje“), tak jak to umožňují platné zákony. 

Na používání telematického systému se vztahují smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů zveřejněné poskytovatelem příslušného telematického systému nebo výrobcem vozidla (v případě systému OnStar jsou informace dostupné na www.onstar.com), které mohou zahrnovat omezení systému a služeb, vyloučení záruky, omezení odpovědnosti, podmínky poskytovatele bezdrátových služeb, postupy ochrany soukromých údajů, popis použití a sdílení informací a povinnosti uživatele. Podívejte se na seznam výrobců, od kterých nakupujeme vozidla na stránce Výrobci vozidel.

Neneseme odpovědnost za žádná data, která zůstanou ve vozidle v důsledku vašeho používání. Ochranu soukromí ani důvěrnost takových informací nemůžeme zaručit. Je nutné, abyste je před vrácením vozidla smazali.

V Evropské unii musí být naše vozidla vybavena technologií eCall, která se aktivuje, pokud se vaše vozidlo stane účastníkem nehody. Funkce eCall automaticky zavolá havarijním službám a poskytne jim informace ohledně nehody. Budeme také používat, poskytovat a mít přístup k těmto informacím.       

Telematické údaje budou sdíleny s poskytovateli havarijních služeb a dalšími organizacemi, které asistují při reakci na nehody, poskytovateli telematických služeb nebo organizacemi, které mají zákonnou nebo smluvní povinnost poskytovat takovéto údaje.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky a online marketing nejsou zaměřeny na děti mladší 18 let nebo nezletilé (podle věkové hranice ve vaší zemi) a společnost Enterprise Holdings vědomě neshromažďuje jejich osobní údaje. Pokud se přesto domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje, a chcete nám sdělit, že je máme vymazat, kontaktujte nás pomocí odkazu v horní části této stránky.

 

Jak používáme informace o vás

 

Informace, které shromažďujeme o vás nebo získáme od vás, používáme, abychom vám mohli poskytovat služby a k následujícím účelům:

 • Kde je to nezbytné, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám služby po dobu trvání smlouvy, včetně
  • K usnadnění vámi požadovaných transakcí, např. rezervace, půjčování nebo leasingu motorových vozidel.
  • K poskytování zákaznických služeb souvisejících s vašimi interakcemi s námi nebo k odpovědi na váš dotaz.
  • Registrace do našich věrnostních programů, abychom vám mohli odesílat nepropagační informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech.
 • Kde jsou pro nás nezbytné pro udržení souladu s našimi zákonnými povinnostmi, včetně
  • Sdílení informací o poloze vašeho vozidla s havarijními službami v případě, kdy je vozidlo účastníkem dopravní nehody.
  • Sdílení informací s vládou a regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonný proces, povinnost nebo žádost.
 • Kde je to nezbytné pro naše legitimní zájmy, jak jsou uvedeny níže, a kde naše zájmy nejsou potlačeny vašimi právy na ochranu dat, včetně
  • Komunikace důležitých informací o vašem vypůjčení, například upozornění na váš příjezd a návrat. Komunikace, které mají povahu transakcí, vám budou odeslány prostřednictvím e-mailu nebo zprávy SMS.
  • Podpory při poskytování lepších produktů a služeb: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby.
  • Sestavování statistik a provádění analýz o používání našich webových stránek, produktů a služeb našimi zákazníky. Tyto statistiky se používají k tomu, abychom mohli v budoucnosti poskytovat lepší zákaznické služby, produkty a funkce vám a dalším zákazníkům.
  • Rozvíjení vašeho profilu a vašich interakcí s námi tak, aby bylo možné poskytovat přizpůsobené nabídky, příležitosti a služby, které vás mohou zajímat.
  • Ochrany vašich zákonných práv a zajištění zabezpečení našich sítí a majetku. Používáme například systém CCTV k zabezpečení našich prostorů a udržování seznamů Nepůjčovat u zákazníků, kteří neplatí nebo představují bezpečnostní rizika.
  • Sdílení vašich informací s třetími stranami, aby se zabránilo krádeži a k ochraně našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku ve veřejném vlastnictví. To budeme provádět za účelem shromáždění neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností.
  • Sdílení vašich informací se třetími stranami, abychom mohli využít dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout, a za účelem prosazení podmínek jakékoli smlouvy o vypůjčení nebo podmínek používání našich webových stránek. Budeme také poskytovat vaše informace třetím stranám, pokud by mohla být porušena práva jiné osoby.
  • Abychom mohli používat telematiku (např. za účelem sledování počtu ujetých kilometrů a umístění v případě krádeže a jako upozornění, pokud byly telematické systémy odstraněny nebo s nimi bylo manipulováno).
 • Kde jste k tomu poskytli souhlas, včetně následujících případů
  • Abyste nám mohli pomoci s výběrem nejvhodnějších vozidel, například vozidle vybavených adaptivním zařízením pro jízdu. V některých případech to bude vyžadovat, abychom odvodili nebo explicitně shromažďovali informace o vašem zdraví a fyzickém stavu.
  • Abychom vám mohli odesílat určité propagační a cílené marketingové informace, příležitosti a služby, které by vás mohly zajímat. To bude zahrnovat inovace pro připojení k našim věrnostním programům, ohlášení upgradů, elektronické zpravodaje a komunikaci ohledně nedokončeného online členského formuláře nebo rezervace. Některé z těchto nabídek budou přijímány ve formě reklamy na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, včetně sociálních médií.
  • Abychom vám mohli posílat textového zprávy a poskytovat časově citlivá sdělení související s vaší transakcí (např. zpoždění na letištní pobočce v důsledku stavebních prací), s rozšířením možností vypůjčení, průzkumem zkušeností zákazníků, marketingovými propagačními akcemi (jako jsou kupóny, slevy, speciálními last minute nabídky) nebo informacemi o věrnostních programech a odměnách.

 

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak budeme potřebovat pro naplnění našich obchodních účelů, jak je uvedeno níže:

 • Marketingové účely: Uchováváme data spojená se soubory cookie a dalšími online identifikátory až po dobu tří let. Uchováváme další marketingové informace, například data o e-mailovém předplatném nebo registraci k věrnostním programům po dobu až 7 let po poslední interakci s námi.
 • Transakce půjčení: Uchováváme vaše data spojená s vaší smlouvou o vypůjčení po dobu až 7 let od data vypůjčení ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky. Uchováváme záznamy o vámi provedených platbách po dobu 2 let od data transakce (v závislosti na místu vypůjčení).
 • Dotazy související se zákaznickými službami: Uchováváme obecné dotazy po dobu 3 let, pokud nepodáte stížnost; v takovém případě uchováváme údaje o stížnosti po dobu 7 let.
 • Spory a prosazování práva: Pokud budeme zahrnuti do sporů nebo vyšetřování vládními nebo regulačními orgány, budeme uchovávat data po dobu sporu nebo vyšetřování a 5 let poté. Pokud bude urovnání znamenat, že musíme uchovávat data déle, budeme je uchovávat po dobu vyžadovanou institucí, která spravuje urovnání. Pokud poskytneme data policejním nebo soudním orgánům, budeme udržovat záznam o tomto po dobu jednoho roku po ukončení vyšetřování.

 

S kým informace sdílíme

 

Dceřiné Společnosti

Informace, které od vás a o vás shromáždíme, můžeme sdílet s našimi dceřinými společnostmi za účelem poskytování transakcí, o které jste požádali, a (s vaším souhlasem) pro marketingové účely. Seznam naleznete na stránce Dceřiné společnosti.  Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny. Zaměstnanci našich dceřiných společností v odděleních IT, marketingu, provozů a zákaznických služeb mohou používat informace v souladu s popisem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně (vyžadují-li to platné zákony) zasílání informací o produktech a službách vaší osobě nebo k odpovědi na váš dotaz.

Franšízy

Povaha obchodních činností a operací vyžaduje sdílení informací o rezervacích s našimi franšízami („franšízy“).  Seznam naleznete na stránce Franšízy. Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny.  U těchto transakcí je franšíza nezávislým správcem dat nebo odpovídajícím subjektem podle platných zákonů, a ta má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných při vypůjčení. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů franšízy, které se vztahují na vaši transakci.

Informace o tom, kdo je správcem údajů nebo ekvivalentní společností podle platných zákonů s ohledem na vaše osobní údaje, naleznete na stránce Kontaktujte nás.

Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři

Budeme sdílet vaše informace se třetími stranami, jako jsou například (1) poskytovatelé administrativní a technické podpory nebo náhrady pojištění a podnikového vypůjčení, kteří nám pomáhají zpracovávat vaši transakci a programy odměn u členů skupiny Enterprise Holdings, (2) společnosti, které našim jménem provádí průzkum zákazníků nebo spokojenosti, (3) poskytovatelé komunikačních služeb, kteří našim jménem odesílají e-maily nebo jiné marketingové informace a informace související se službami, (4) poskytovatelé zákaznické podpory, například poskytovatel našeho živého chatu, abychom vám mohli poskytovat zákaznické služby, (5) poskytovatelé služeb v rámci shromažďování údajů o dluzích, (6) zpracovatelé stížností, (7) naši reklamní a marketingoví partneři a média třetí strany, včetně sociálních médií, se kterými sdílíme souhrnné informace nebo informace zbavené identifikačních vlastností s cílem umožnit jim zasílat cílené reklamní zprávy naším jménem za účelem provedení analýzy našich dat, realizace služeb mobilní analýzy nebo k zachování a vylepšení našich služeb (tyto činnosti podléhají příslušným dohodám o mlčenlivosti).  

Vládní úřady

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s vládními úřady, jak je uvedeno výše.

Prodej, fúze nebo změna kontroly

Vaše osobní údaje mohou být také přeneseny do jiné společnosti, a to v případě přesunu, změny vlastnictví, reorganizace nebo přidělení celé společnosti Enterprise Holdings nebo její části či jejího majetku. K tomu dojde, pokud strany uzavřou smlouvu, podle níž bude shromažďování, používání a zveřejňování údajů omezeno na účely obchodní transakce včetně stanovení, zda je záhodno v obchodní transakci pokračovat. O každé takové změně vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními informacemi budete upozorněni e-mailem nebo výrazným oznámením na našich webových stránkách po dobu třiceti (30) dnů nebo jinak podle ustanovení zákona.

Reference

Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit reference zákazníků, které mohou obsahovat osobní údaje. K řízení tohoto procesu využíváme poskytovatele z řad třetích stran. Tento poskytovatel je odpovědný za získání vašeho souhlasu, odstranění obsahu na vaše požádání a zodpovězení jakýchkoli vašich dotazů.  

 

Globální přenosy dat a jejich zpracování

 

Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat vám globálně služby, informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, mohou být přenášeny nebo zpřístupněny subjekty po celém světě, včetně následujících:

 • Franšízy/pracoviště vlastněná korporací: Pokud provedete rezervaci, kterou má zajistit franšíza v jiné zemi nebo pracoviště vlastněné korporací Enterprise (například ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a ve Velké Británii), přeneseme vaše osobní údaje do dané země, aby se usnadnila požadovaná transakce.
 • Globální informační systémy Enterprise ve Spojených státech: Společnost Enterprise spravuje své globální informační systémy ve Spojených státech. Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech.

Pokud budeme přenášet vaše osobní údaje a zpracováváte je ve Spojených státech, budeme tak činit v souladu se štítem na ochranu soukromí EU-USA, štítem na ochranu soukromí Švýcarsko-USA a standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí. Chcete-li o štítu na ochranu soukromí zjistit více nebo se podívat na naši certifikaci, navštivte stránku Seznamštítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA. Pokud jde o informace přijaté či přenesené v souladu s těmito štíty, podléháme regulatorním úřadům americké Federální obchodní komise (FTC). V určitých situacích můžeme být povinni sdělit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci, například z důvodu národní bezpečnosti nebo prosazování práva.

Společnost Enterprise Holdings nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijímá na základě štítu na ochranu soukromí a následně je předává třetí straně jednající jejím jménem jako zástupce. Společnost Enterprise Holdings dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí u všech dalších přenosů osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos.

Za určitých podmínek, které jsou popsány na webu štítu na ochranu soukromí [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], můžete vyvolat závaznou arbitráž, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu.

 • Poskytovatelé služeb z řad třetích stran: Využíváme poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří se nachází na místech mimo země, kde jsou pracoviště vlastněná korporací, jako jsou například call centra, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb. Když přenášíme vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran, kteří se nachází mimo EHP, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

 

Vaše práva

 

Další vaše práva mohou zahrnovat: 1) požádání o kopii vašich osobních údajů, 2) jejich opravení, 3) vymazání určitých kategorií nebo typů informací, 4) omezení určitého zpracování, 5) obdržení informací, které poskytujete ve strukturovaném nebo strojově čitelném formátu a 6) přenos některých takovýchto informací jiným organizacím.

Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. Pokud jsme požádali o souhlas se zpracováním informací, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Tato práva můžete uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na stránce Kontaktujte nás. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů nebo podle požadavků daných místními zákony.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu ohledně zpracování vašich osobních údajů anebo způsobu, jak jsme reagovali na vámi vznesené záležitosti či jak jsme je řešili. Můžete se také obrátit na našeho (bezplatného) poskytovatele služeb řešení sporů z řad třetích stran, který sídlí v USA, prostřednictvím https://feedback-form.truste.com/watchdog/request případně v Kanadě se můžete obrátit na Ochránce osobních údajů v Kanadě prostřednictvím https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.aspnebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v Kanadě na adrese 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Vyhrazujeme si právo neumožnit přístup k vašim informacím nebo omezit vaše práva (např. pokud poskytnutí zakazuje zákon nebo pokud by tím mohla být porušena práva jiné osoby). V některých případech to může znamenat, že budeme moci uchovávat vaše osobní údaje i po odvolání vašeho souhlasu.

Marketingové preference

Máte právo odmítnout přímý marketing a rovněž profilování, které provádíme za účelem přímého marketingu. Máte možnost odhlásit přímou marketingovou komunikaci od společnosti Enterprise Holdings a našich dceřiných společností, poboček a frančíz s využitím pokynů uvedených v každé obdržené komunikační zprávy. Můžete nás také přímo kontaktovat pomocí odkazu v horní části této stránky.

Máte možnost odhlásit zobrazení reklam, které vidíte na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, kliknutím na ikonu volby reklamy v reklamě nebo pomocí nastavení ochrany osobních údajů na stránce.

 

Změny těchto zásad

 

V případě potřeby budeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, abychom mohli reagovat na změny našich postupů ochrany osobních údajů. Pokud provedeme nějaké zásadní změny, sdělíme vám je e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo formou oznámení na těchto webových stránkách nebo jinak podle ustanovení zákona, než tato změna vejde v platnost. Doporučujeme vám pravidelnou kontrolu této stránky, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

 

KONTAKTNÍ INFORMACE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Pokud provedete vypůjčení nebo navštívíte webovou či mobilní stránku v následujících zemích, zobrazí se vám níže uvedení správci údajů.

 

Země
Správce údajů
Kontaktní informace
United States of America Enterprise Holdings, Inc. Otázky týkající se ochrany soukromí
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
Canada Enterprise Rent-A-Car Canada Company Otázky týkající se ochrany soukromí
709 Milner Drive
Scarborough, Ontario M1B 6B6

Kanadští zákazníci také mohou požádat o radu Úřad pro ochranu osobních údajů v Kanadě (na tel. č. 1-800-282-1376) nebo příslušný úřad v jejich provincii.
United Kingdom Enterprise Rent-A-Car UK Limited Otázky týkající se ochrany soukromí
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Ireland ERAC Ireland Limited Otázky týkající se ochrany soukromí
Unit 4 Lyncon Court
Snugborough Road
Blanchardstown Business Park, Dublin 15
Germany Enterprise Autovermietung Deutschland B.V. & Co. KG Otázky týkající se ochrany soukromí
Mergenthaler Allee 35-37, 65760, Eschborn
France Enterprise Holdings France S.A.S. Otázky týkající se ochrany soukromí
37 rue du Colonel Pierre Avia 75015, Paris
Spain Autotransporte Turistico Espanol, S.A. Otázky týkající se ochrany soukromí
Avenida del Ensanche de Vallecas 37, 28051 Madrid
Pokud navštívíte webové stránky, mobilní aplikaci nebo mobilní stránky níže uvedených zemí (tj. s příponou země odpovídající těmto zemím), správce pro dané místo je uveden v následujícím seznamu. Pokud provedete vypůjčení v jedné z těchto zemí, správcem vypůjčení je franšíza uvedená ve smlouvě o vypůjčení.
Země
Správce údajů
Kontaktní informace
Albánie, Rakousko, Belgie, Bosna. Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Malta, Černá Hora, Moldávie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko
EAN Data Services UK Limited Otázky týkající se ochrany soukromí
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru a použijete funkci předplacení, je správcem vašich platebních informací níže uvedený subjekt.
Země
Správce údajů
Kontaktní informace
Evropský hospodářský prostor
EAN Data Services UK Limited Otázky týkající se ochrany soukromí
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Pokud jste členem klubu Emerald nacházejícím se v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, správce vašich informaci je uveden níže.
Země
Správce údajů
Kontaktní informace
Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko
EAN Data Services UK Limited Otázky týkající se ochrany soukromí
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Pro všechna ostatní globální míst, kde máme webové stránky, mobilní stránky nebo mobilní aplikaci, je správcem dat poskytnutých prostřednictvím níže uvedených webových stránek, mobilních stránek nebo mobilní aplikace. Pokud provedete vypůjčení v jedné z těchto zemí, správcem vypůjčení bude franšíza uvedená ve smlouvě o vypůjčení, kde budou rovněž uvedeny jeho kontaktní údaje.
Země
Správce údajů
Kontaktní informace
Všechna ostatní globální místa
Enterprise Holdings, Inc.
Otázky týkající se ochrany soukromí
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105