GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 2023.10.16.

V naší společnosti Enterprise Holdings, Inc. působící prostřednictvím nezávislých regionálních dceřiných společností („dceřiné společnosti“) působících pod značkou Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car, a Discount Car a Truck Rental a také Truck Rental, Car Sales, CarShare, Car Club a Subscribe with Enterprise i dalších dceřiných společností poskytujících různé programy (dále souhrnně „Enterprise Holdings“, „my“, „náš“ nebo „nás“) respektujeme vaše soukromí.  Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) a zásady používání souborů cookie („zásady používání souborů cookie“) jsme zavedli, abychom vysvětlili své postupy při shromažďování, používání, zpřístupňování a předávání údajů, včetně individuálních práv přístupu, která vám náleží v rámci používání našich stránek a služeb.  Další informace získáte v níže uvedených oddílech.

Chcete-li zjistit více o našem programu na ochranu osobních údajů, navštivte: Dodržování pravidel a etický kodex | Enterprise Holdings

Jaké informace shromažďujeme

U všech transakcí:

Shromažďujeme:

KONTAKTNÍ ÚDAJE, včetně těchto údajů:

 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní čísla;
 • e-mailové adresy.

V případě půjčení vozu

V případě půjčení vozu, a to i jako oprávněný další řidič, registrace u společnosti Enterprise nebo registrace do klubu CarShare nebo Car Club, můžeme shromažďovat:

Ověření kvalifikace a totožnosti řidiče, včetně těchto údajů:

 • informace o řidičském průkazu řidiče, včetně data narození a předložených fotografií vás a vašeho řidičského průkazu;
 • informace o pojištění;
 • cestovní pas;
 • doklad o pobytu;
 • osobní doporučení.

Údaje o transakci, včetně těchto údajů:

 • informace o pronájmu vozu;
 • místo pronájmu a vrácení;
 • datum pronájmu;
 • typ pronájmu a preference pro vaše vozidlo;
 • zakoupené doplňkové produkty;
 • letecká společnost a číslo letu;
 • Fotografie účtenek a/nebo stavu vozidla, které jste odeslali prostřednictvím funkce fotoaparátu dostupné v některých našich mobilních aplikacích a na webových stránkách;
 • fakturační údaje;
 • poplatky;
 • platby;
 • informace o kreditní kartě.

Informace o věrnostních programech a přidružených osobách, včetně těchto údajů:

 • informace o odměnách a věrnostních programech společností Enterprise, Alamo nebo National;
 • informace o internetovém účtu uživatele;
 • ID čísla firemních účtů;
 • členská čísla;
 • věrnostní letecké programy nebo partnerské programy v oblasti cestovního ruchu.

Informace o nárocích na pojistné plnění

 • Podrobné informace o nehodách našich vozidel, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv.

Údaje o zdravotním stavu, včetně těchto údajů:

 • informace o vašich podstatných zdravotních potížích, díky kterým vám můžeme poskytnout zařízení pro úpravu řízení vozidla; nebo informace týkající se pojistných nároků z událostí, kdy došlo ke zranění.

Nepovinné informace, včetně těchto údajů:

 • kontaktní údaje pro mimořádné situace;
 • případné preference nebo zvláštní požadavky.
 • Osobní údaje sdílené v průběhu budování a udržování obchodního vztahu nebo jinak dobrovolně sdílené jednotlivci  

Kamerový systém a ostatní kamery

 • Videonahrávky z kamerového systému a/nebo fotografie, na kterých se nacházíte ve veřejných prostorách našich půjčoven (jsou-li k dispozici). 

Citlivé informace

Společnost Enterprise Holdings shromažďuje informace, které se podle různých státních zákonů o ochraně osobních údajů definují jako „citlivé osobní údaje“.  I když tyto zákony mohou poskytovat možnost požádat o vynětí těchto údajů, naše společnost používá a zveřejňuje tyto údaje pouze k účelům povoleným zákonem, které nevyžadují možnost požádat o vynětí. 

Při nákupu vozidla

Vedle kontaktních údajů, ověření totožnosti a údajů o kvalifikaci řidiče uvedených výše budeme v případě, že si zakoupíte vozidlo prostřednictvím Enterprise Car Sales a zažádáte o financování, taktéž shromažďovat:

Informace o finanční a osobní historii, včetně těchto údajů:

 • příjem;
 • historie úvěruschopnosti;
 • historie zaměstnání;
 • další osobní údaje nezbytné k vyplnění žádosti o úvěr.

Informace o transakci při prodeji automobilu, včetně těchto údajů:

 • zakoupené vozidlo;
 • kupní cena;
 • prodej starého vozu při nákupu nového;
 • zakoupené doplňkové produkty;

Když nás budete kontaktovat ohledně asistenční služby Accident Management Assistance

Vedle výše uvedených kontaktních údajů, informací o řidičském oprávnění, transakčních informací a údajů o vašem zdravotním stavu budeme v případě, že nás kontaktujete za účelem poskytnutí asistenční služby (kterou můžeme poskytovat jménem subjektu, který nám předá vaše údaje, ať už se jedná o vašeho pojistitele, výrobce, zaměstnavatele, prodejce, poskytovatele správy vozového parku nebo poskytovatele asistenčních služeb), shromažďovat taktéž:

informace o pojistných nárocích, včetně těchto informací:

 • podrobné informace o nehodách, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv;
 • podrobné informace o pojištění;
 • informace o nehodě za účelem určení viníka;
 • údaje o vozidle;
 • údaje o nápravě úvěruschopnosti;
 • Podrobnosti informace o nezbytném rozsahu opravy vašeho vozidla a o případné potřebě náhradního vozidla.

Při používání našich webových stránek a mobilních aplikací

Shromažďujeme:

Informace o prohlížeči, včetně těchto údajů:

 • webové logy;
 • údaje o poloze.

Internetové a další aktivity, včetně:

 • Historie prohlížení nebo vyhledávání 
 • Informací týkající se vašich interakcí provedených pomocí našich webových stránek, mobilních aplikací, e-mailů nebo reklam

Informace o zařízení, včetně těchto údajů:

 • jedinečné identifikátory zařízení;
 • IP adresa;
 • operační systém;
 • přesné informace o poloze.

Údaje o poloze (jsou-li povolené a s vaším souhlasem) se používají k následujícím účelům: 

 • Naše webové stránky využívají tyto informace (jako je poštovní směrovací číslo, město, městská část nebo územní oblast) z vašeho zařízení k poskytování služeb, například nalezení pobočky nebo polohy.  

 • Při používání mobilního zařízení se informace o poloze a připojených zařízeních využívají k poskytování upozornění, nabídek, potvrzení údajů o stavu vypůjčení nebo poskytování dalších informací pro vylepšení vašeho zážitku. 

 • Povolení používání údajů o poloze vám může umožnit určit polohu vozidla, které vám bylo přiděleno, nebo urychlit vyzvednutí a vrácení povolením přístupu, když jste v blízkosti přiděleného vozidla (je-li k dispozici).  

Povolení používat kameru zařízení vám umožňují nahrát doklad totožnosti s fotografií a/nebo stav vozidla pro urychlené služby (je-li k dispozici).   

Povolení používat přesné informace o poloze zařízení, kameru nebo připojení Bluetooth lze kdykoli vypnout změnou nastavení v mobilní aplikaci nebo ve vašem zařízení.  Některé funkce nebo možnosti služeb nemusí být dostupné, pokud jsou tyto položky vypnuté. 

 

Údaje shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií automatického sběru dat

Nevyžadují-li platné zákony poskytnutí souhlasu, když navštěvujete naše webové stránky, používáte naše mobilní aplikace, otevíráte nebo klikáte na námi zaslané e-maily či interagujete s našimi reklamami, my a třetí strany, s nimiž spolupracujeme, automaticky shromažďujeme některé informace pomocí technologií, jako jsou cookies, webové signály, neviditelné soubory GIF, pixely, internetové tagy, webové logy a další nástroje sběru dat. Více informací naleznete v našich zásadách používání souborů cookie

Při účasti na průzkumech a propagačních akcích

Shromažďujeme:

 • marketingové preference;
 • zpětnou vazbu k poskytnutým službám.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

Další informace o vás a vaší domácnosti nám poskytují třetí strany, včetně následujících údajů:

 • Doporučující zdroje, jako jsou rezervační stránky třetích stran (které nám předají vaše obecné kontaktní informace a číslo rezervace, abychom mohli vypůjčení zařídit), váš zaměstnanec (obecné kontaktní informace), úvěrové odbory a váš poskytovatel pojištění (obecné kontaktní informace a údaje o zásadách), stránky určené k prodeji vozidel (které nám na vyžádání předají kontaktní informace, pokud projevíte zájem o určitý vůz na prodej);
 • naše programy „doporučte přítele“ nebo podobné (v případě potřeby);
 • hotel, letecká společnost a členské kluby, které nám poskytují obecné kontaktní informace a informace o rezervacích;
 • Třetí strany, které pro nás za účelem prevence podvodů zajišťují ověření totožnosti (a financí, je-li to relevantní) a osvědčení pravosti dokumentů;
 • Úvěroví a finanční partneři, včetně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, kteří zajišťují vyplnění žádostí o úvěr při financování nákupu vozidla nebo při žádání o pracovní účet půjčovny;;
 • Franšízy a poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují informace ohledně našich transakcí půjčení;
 • poskytovatelé služeb, jako je zákaznická podpora (informace týkající se zákaznické podpory a vaše dotazy), bezpečnostní služby (záznamy vaší osoby z našeho kamerového systému) a poskytovatelé zákaznických průzkumů (vaše odpověď v rámci našich zákaznických průzkumů);
 • poskytovatelé marketingových služeb, kteří poskytují informace, aby nám pomohli lépe komunikovat naše produkty a služby, včetně služeb e-mailové akvizice, služeb datové hygieny, zprostředkovatelů datových služeb a partnerů a platforem pro účely průzkumu trhu.
 • Obsah zveřejněný na sociálních sítích

Naše vozidla

Připojená vozidla a telematické údaje

Naše vozidla mohou být vybavena telematickými zařízeními, jako jsou předinstalované datové záznamníky událostí, GPS zařízení, systémy OnStar® a další komunikační systémy, které mohou být připojeny k internetu nebo mobilním službám. Naše společnost (a někdy i výrobce vozidla a další oprávněné třetí strany) může shromažďovat informace z těchto telematických zařízení a dalších služeb a technologií a používat je a sdílet, jak je popsáno níže nebo jak je jinak uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto informace jsou spojeny pouze s vozidlem a jsou uchovávány jako údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo anonymizované údaje a budou propojeny pouze pro určité účely a v situacích popsaných níže.  S veškerými informacemi, které jsou s vámi spojeny, bude nakládáno jako s osobními údaji v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.  Jste odpovědní za informování cestujících a dalších řidičů, že se údaje o vozidle shromažďují a používají tak, jak je popsáno v této části.

Můžete se také rozhodnout přijmout nebo zakoupit volitelná zařízení, která vám umožní shromažďovat určité údaje o vozidle.  Viz podmínky a zásady ochrany osobních údajů výrobce. 

 

Používání telematických zařízení a dalších předinstalovaných služeb a technologií se řídí našimi smluvními podmínkami pro vypůjčení a v některých případech podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů výrobce vozidla a/nebo poskytovatele technologie.  Informace o systému OnStar jsou k dispozici na adrese www.onstar.com.  Informace o ostatních výrobcích vozidel naleznete zde.  Některé nebo všechny tyto funkce mohou být zapnuty po celou dobu, i když jsou ostatní služby nebo jiná média ve vozidle vypnuty.  Pokud si nejste jisti, zda vaše vypůjčené vozidlo obsahuje telematická zařízení nebo technologie či systémy, obraťte se na člena našeho týmu v půjčovně.

 

V závislosti na typu vypůjčení sbíráme a využíváme následující informace o vozidlech:

 • Informace o palivu: tyto údaje používáme k usnadnění evidence a vyúčtování poplatků za palivo.
 • Informace o počítadle ujeté vzdálenosti: tyto údaje používáme k usnadnění účtování poplatků za ujeté kilometry (v příslušných případech) a k usnadnění správy našeho vozového parku. 
 • Informace o diagnostice a výkonu vozidla: tyto údaje používáme k identifikaci potřeb údržby vozidel a ke správě vozového parku.   
 • Mobilní zařízení nebo spojení aplikací, které nám pomáhají vydávat určité příkazy vozidlu, abychom usnadnili nebo urychlili vaše vypůjčení nebo abychom usnadnili vaši transakci CarShare nebo Car Club
 • Informace o poloze: údaje o poloze vozidla shromažďujeme a používáme:
  • aby umožnily našim poskytovatelům asistenčních služeb poskytnout vám pomoc na silnici.
  • aby umožnily poskytovatelům pohotovostních služeb vyslat k vám pohotovostní službu.
  • aby nám pomohly při hledání vozidla, o kterém se důvodně domníváme, že je ztracené, odcizené nebo opuštěné.
  • abychom usnadnili stanovení času začátku a konce jízdy pro účely vyúčtování služeb CarShare a Car Club.  
 • Datové záznamníky událostí: v určitých případech můžeme tyto informace použít v souvislosti s vyšetřováním nehod a snahami souvisejícími s pojistnými událostmi. 
 • Zákonem vyžadované zveřejnění a mimořádné okolnosti: informace o vozidle, včetně informací o poloze, můžeme sdílet v případech, kdy nám to ukládá zákon, nebo za mimořádných okolností.  Ve Spojeném království a Evropské unii musí být navíc naše vozidla vybavena technologií eCall, která se aktivuje, pokud se vaše vozidlo stane účastníkem nehody. Funkce eCall automaticky zavolá havarijním službám a poskytne jim informace ohledně nehody. Budeme také používat, poskytovat a mít přístup k těmto informacím.   

Informace o vozidlech uchováváme na základě doby uchovávání v souladu s našimi obchodními potřebami a právními požadavky.  Tyto údaje můžeme používat a uchovávat i po skončení platnosti naší smlouvy s vámi.

Informační a zábavní systémy a aplikace výrobce vozidla

Pokud spárujete mobilní zařízení s navigací nebo informačními a zábavními systémy našich vozidel a rozhodnete se ve vozidle používat OnStar, Apple CarPlay, Android Auto nebo jiný podobný software či služby třetích stran, nebo pokud se rozhodnete používat jakékoli navigační funkce na informačních a zábavních systémech vozidla nebo jiného zařízení, mohou být vaše osobní údaje a další data přenesena a uložena v těchto systémech. Nemůžeme zaručit soukromí nebo důvěrnost těchto informací. Před vrácením vozidla byste měli všechny takové osobní informace a další údaje z těchto systémů nebo zařízení vymazat, abyste zabránili tomu, že se k těmto informacím dostanou další uživatelé vozidla.

Pokud si stáhnete mobilní aplikaci zpřístupněnou výrobcem vozidla nebo třetí stranou a zaregistrujete vozidlo do této aplikace, může vést používání této aplikace ke sdílení telematických údajů a ostatních informací (včetně údajů o poloze a osobních údajů) s výrobcem vozidla nebo jinou třetí stranou. Na vaše používání těchto aplikací se vztahují všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů těchto aplikací třetích stran. Před vrácením vozidla byste měli aplikaci z mobilního zařízení odstranit nebo vozidlo z aplikace vymazat.

Věrnostní programy a upozornění na finanční pobídku

Máte možnost se zaregistrovat do některého z našich věrnostních programů. Tyto programy nabízí výhody vázané na vaše transakce s námi.

Neplatí žádná povinnost se do některého z těchto programů zaregistrovat, váš zaměstnavatel se však může rozhodnout naše věrnostní programy využít za účelem zjednodušení svých služebních cest. Pokud se vy nebo vaše společnost rozhodnete zaregistrovat do některého z těchto programů, můžete své členství kdykoli zrušit přes portál globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás. Nabízíme vám příležitost účastnit se mnoha věrnostních programů, včetně Alamo Insiders, Emerald Club a Enterprise Plus. Naše shromažďování určitých osobních údajů o vás, včetně jména, adresy, e-mailu, telefonního čísla, informací o řidičském průkazu řidiče, data narození, kreditní karty nebo dalších platebních informací, členství ve firmě a informací o programu Frequent Flyer (je-li k dispozici) nám umožňuje provozovat věrnostní programy a poskytovat účastníkům výhody, například slevy, kredity na vypůjčení a podporu týkající se vozidel. Můžete mít možnost propojit si účet ve věrnostním programu Enterprise s účtem, který máte u vybraných partnerů. Po propojení bude společnost Enterprise s partnerem sdílet vaše informace, jak je popsáno během propojování účtů.

Chcete-li si prohlédnout výhody a podmínky účasti ve věrnostních programech, včetně seznamu partnerských programů a výhod, nebo se zaregistrovat, navštivte stránky:

Získat vypůjčení vozidel za nízké ceny s programem Alamo Insiders – Alamo Rent a Car

Výhody klubu Emerald | Půjčovna National Car Rental

O programu Enterprise Plus | Společnost Enterprise Rent-A-Car

Program partnerských odměn | Alamo Rent a Car

Partnerské odměny | National Car Rental

 Programy partnerských odměn Enterprise | Enterprise Rent-A-Car

 

Množství a povahu těchto výhod určuje míra vaší účasti ve věrnostních programech společnosti Enterprise. Čas od času můžeme pozměnit podmínky účasti. Kategorie osobních údajů, které sdílíme pro účely marketingu

· Kontaktní informace

· Informace o zařízení

· Geolokace (pouze oblast)

· Preferované produkty

· Komerční přiřazení

· Informace o profesi

· Informace o transakcích

Kategorie třetích stran, které mohou získávat osobní údaje v souvislosti s vaším věrnostním účtem, naleznete v části S kým sdílíme informace uvedené výše.

Máte právo kdykoli odstoupit z věrnostních programů společnosti Enterprise prostřednictvím našeho formuláře se žádostí: Webový formulář na ochranu soukromí (onetrust.com). Dovolujeme si vás informovat, že můžeme pokračovat ve zpracovávání informací o vás v souvislosti s vašimi transakcemi u společnosti Enterprise. Pokud se rozhodnete své členství zrušit nebo pokud chcete využít právo na vymazání osobních údajů, nebudeme vám moci poskytnout všechny výhody věrnostních programů Enterprise nebo programů přidružených partnerů.

Rozdíly v cenách a službách, například slevy a kredity, které máte k dispozici prostřednictvím věrnostních programů společnosti, jsou založeny na našem důvodném vymezení hodnoty, kterou získáváme ze shromažďování a uchovávání osobních údajů o vás v souvislosti s provozováním našeho podnikání. Tato odhadovaná hodnota bere v úvahu mnoho faktorů schválených zákonem, včetně (mimo jiné) našich výdajů, které vznikly v důsledku shromažďování a zpracovávání údajů; našich výdajů, které vznikly v důsledku poskytování odměn, a odhadované mezní výnosy, které můžeme odvodit z informací souvisejících s konkrétním účastníkem věrnostních programů společnosti Enterprise.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky a online marketing nejsou zaměřeny na děti mladší 18 let ani nezletilé (podle věkové hranice ve vaší zemi) a společnost Enterprise Holdings vědomě neshromažďuje jejich osobní údaje. Pokud se přesto domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje, a chcete nám sdělit, že je máme vymazat, kontaktujte nás pomocí odkazu v horní části této stránky.

Jak používáme informace o vás

Informace, které shromažďujeme o vás nebo získáme od vás, používáme, abychom vám mohli poskytovat služby a k následujícím účelům:

Je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou se řídí služby, které vám poskytujeme, včetně těchto účelů:

 • K poskytnutí pomoci s transakcemi, které si vy (nebo jiná osoba vaším jménem) vyžádáte, například rezervace, půjčení, zakoupení, leasing motorových vozidel, služby správy vozových parků nebo poskytnutí asistenční služby;
 • není-li podle platných právních předpisů nezbytný souhlas, pak ke sdělování důležitých informací týkajících se vaší rezervace, pronájmu, leasingu nebo zakoupení vozidla.  Tato sdělení mají povahu transakcí a budou vám odeslána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • poskytování zákaznických služeb souvisejících s vašimi interakcemi s námi nebo k odpovědi na váš dotaz;
 • registrace do našich věrnostních programů, abychom vám mohli odesílat informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech;
 • registrace do našich programů CarShare a Car Club, abychom vám mohli odesílat informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech.

K dodržení našich zákonných povinností, pokud je to nutné, včetně

 • používání a sdílení informací o poloze vašeho vozidla s havarijními službami v případě, kdy je vozidlo účastníkem dopravní nehody;
 • Používat a sdílet informace s vládními a regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon, regulace provozu nebo v reakci na právní proces, povinnost nebo žádost, včetně kontroly vhodných sankčních seznamů nebo pro zachování veřejné bezpečnosti.

Kde je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak jsou uvedeny níže, a kde nad našimi zájmy nepřevažují vaše práva na ochranu dat, včetně

 • sdělování důležitých informací o vašem pronájmu a poskytování vynikajících služeb. Tato sdělení, která mají povahu transakcí, vám budou odeslána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • podpory při poskytování lepších produktů a služeb: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby.  Není-li podle platných právních předpisů nezbytný souhlas, může být vaše zpětná vazba vyžádána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • sestavování statistik a provádění analýz o používání našich webových stránek, produktů a služeb našimi zákazníky. Tyto statistiky se používají k tomu, abychom mohli v budoucnosti poskytovat lepší zákaznické služby, produkty a funkce vám a dalším zákazníkům;
 • Je-li to možné, rozvíjení vašeho profilu a vašich interakcí s námi tak, aby bylo možné poskytovat přizpůsobené nabídky, příležitosti a služby, které vás mohou zajímat. Abychom zlepšili váš zážitek z reklam, používáme sledování několika zařízení. To znamená, že sbíráme a kombinujeme data z různých zařízení, abychom vám zobrazovali relevantní reklamy související s vašimi zájmy;
 • ochrany našich zákonných práv a zajištění zabezpečení našich sítí a majetku, včetně ochrany našich webových stránek před nevyžádanou poštou a zneužitím. Budeme například používat kamerový systém k zajištění bezpečnosti našich prostor;
 • Abychom předešli ztrátám, budeme evidovat osoby, jejichž interakce s námi v minulosti naznačily, že mohou představovat riziko neplacení nebo bezpečnostní riziko;
 • přijímání, používání a sdílení vašich informací s třetími stranami, aby se zabránilo podvodu, a dále k ochraně našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku v soukromém i veřejném vlastnictví. Budeme tak činit v reakci na žádosti orgánů pro prosazování práva, za účelem vymáhání neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností;
 • pro účely prevence podvodů, ověření totožnosti a pravosti dokladů totožnosti, včetně dodatečných kontaktních bodů pro komunikaci ohledně pronájmu prostřednictvím osobních preferencí;
 • používání a sdílení vašich informací se třetími stranami, abychom mohli využít dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout, a za účelem prosazení podmínek jakékoli smlouvy o vypůjčení nebo podmínek používání našich webových stránek;
 • Abychom mohli využívat datové systémy vozidel pro účely uvedené v části Údaje o vozidle výše, např. k asistenci při navrácení vozidla o kterém se domníváme, že bylo odcizeno nebo zanecháno na místě, a abychom usnadnili vrácení vozidla (pokud je možné vrácení na dálku) a proces placení;
 • Nevyžadují-li platné zákony poskytnutí souhlasu, můžeme používat osobní údaje pro marketingové a propagační účely, abychom vám zobrazovali reklamy na produkty či služby odpovídající vašim zájmům na sociálních sítích a dalších webových stránkách. 
 • K přijímání, používání a sdílení vašich informací s třetími stranami za účelem prevence, odhalování a hlášení podvodů a ochrany našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku v soukromém i veřejném vlastnictví. Budeme tak činit v reakci na žádosti orgánů pro prosazování práva, za účelem vymáhání neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností.
 • K předávání vašich údajů, jak je popsáno v části „Globální přenosy dat a jejich zpracování“; a

 • K přijímání, používání a sdílení vašich údajů s třetími stranami za účelem prevence, odhalování a hlášení podvodů a ochrany našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku v soukromém i veřejném vlastnictví. Budeme tak činit v reakci na žádosti orgánů pro prosazování práva, za účelem vymáhání neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností.

Pokud jste udělili souhlas v souladu s požadavky právních předpisů platných ve vaší zemi, včetně

 • pomoci s výběrem nejvhodnějších vozidel, například vozidel vybavených zařízení pro úpravu řízení vozidla. V některých případech to bude vyžadovat, abychom odvodili nebo explicitně shromažďovali informace o vašem zdraví a fyzickém stavu;
 • posílání jednorázových bezpečnostních tokenů formou SMS;
 • v příslušných případech vyžádání vaší zpětné vazby e-mailem, SMS nebo telefonicky, abyste nám pomohli poskytovat lepší produkty a služby: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby;
 • Je-li to relevantní, položení dotazu, zda si přejete dostávat e-mailem nebo SMS propagační nebo cílená marketingová sdělení, informace o příležitostech a službách, které by vás mohly zajímat. Sem budou patřit pozvánky k registraci do našich věrnostních programů, oznámení o upgradu, nabídky a slevy, internetová sdělení týkající se neúplných internetových členských formulářů nebo rezervací a nabídek týkajících se dalších služeb a produktů, které nabízíme. Abychom vylepšili váš zážitek z reklam využíváme sledování více zařízení. Díky tomu vám můžeme zobrazovat reklamy, které jsou relevantní pro vaše zájmy. Některé z těchto nabídek budou přijímány ve formě reklamy na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, včetně sociálních médií či jiných digitálních platforem; 
 • Případně k použití informací o vozidle za účelem pomoci a správy transakcí, které jste odsouhlasili, a k plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o vypůjčení. 
 • můžete se kdykoli rozhodnout odvolat svůj souhlas, avšak toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před vaším odvoláním souhlasu.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud je budeme potřebovat pro naplnění našich obchodních účelů, jak je uvedeno níže:

Transakce půjčení

Uchováváme vaše údaje související s vaší smlouvou o vypůjčení po dobu až sedmi let od data vypůjčení nebo v souladu s našimi obchodními potřebami ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky. Uchováváme záznamy o vámi provedených platbách po dobu dvou let od data transakce (v závislosti na místu vypůjčení). 

Prodeje vozů

Uchováváme data spojená s prodejem vozidla po dobu až deseti let od data prodeje ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky.

Nároky

Uchováváme data spojená s nároky týkajícími se našich klientů nebo jiných osob po dobu trvání nároku a po dobu až deseti let od splnění naší povinnosti ve shodě s dalšími zákonnými požadavky.

Dotazy související se zákaznickými službami

Uchováváme obecné dotazy po dobu tří let, pokud nepodáte stížnost. V takovém případě uchováváme údaje o stížnosti po dobu sedmi let.

Marketingové a analytické účely

Uchováváme data spojená se soubory cookie a dalšími online identifikátory po dobu až tří let. Uchováváme další marketingové informace, například údaje o e-mailovém předplatném nebo registraci k věrnostním programům po dobu až sedmi let po poslední interakci s námi.

Spory a prosazování práva

Pokud budeme zapojeni do sporů nebo vyšetřování vládními nebo regulačními orgány, budeme uchovávat data po dobu sporu nebo vyšetřování a pět let poté. Pokud bude urovnání znamenat, že musíme uchovávat data déle, budeme je uchovávat po dobu vyžadovanou institucí, která spravuje urovnání. Pokud poskytneme data policejním nebo soudním orgánům, budeme o tom udržovat záznam po dobu jednoho roku po ukončení vyšetřování.

S kým informace sdílíme

JJako globální poskytovatel přepravních řešení sdílíme vaše údaje, jak je uvedeno níže, abychom pro vás zajistili bezproblémovou zákaznickou zkušenost.  

Pobočky

Sdílíme vaše kontaktní údaje, kvalifikaci řidiče, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech, zdravotním stavu, nepovinné informace, informace o nárocích, finanční a osobní údaje týkající se prodeje vozideltransakční informace týkající se prodeje vozidel s našimi pobočkami v zájmu zajištění provedení transakcí, které jste si vyžádali, a (s vaším souhlasem, je-li to relevantní) pro marketingové účely. Seznam naleznete na stránce Dceřiné společnosti.  Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny. Zaměstnanci našich dceřiných společností v odděleních IT, marketingu, provozu a zákaznických služeb mohou používat informace v souladu s popisem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně (vyžadují-li to platné zákony) zasílání informací o produktech a službách vaší osobě nebo k odpovědi na váš dotaz.

Franšízy

Povaha našeho podnikání a provozní činnosti vyžaduje, abychom sdíleli vaše kontaktní údaje, popř. informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, věrnostních a partnerských programech a informace o zdravotním stavu s našimi franšízami („franšízy“).  Seznam naleznete na stránce Franšízy. Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny.  U těchto transakcí je franšíza nezávislým správcem dat nebo subjektem v rovnocenné roli podle platných zákonů, a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných při vypůjčení. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů franšízy, které se vztahují na vaši transakci.

Informace o tom, kdo je správcem vašich osobních údajů nebo osobou v rovnocenném postavení podle platných právních předpisů, naleznete v informacích nazvaných Klíčové skutečnosti uvedených v rezervaci vašeho pronájmu, všeobecných podmínkách půjčení vozidla nebo na naší stránce Kontaktujte nás.

Zprostředkovatelé služeb

Transakce půjčení

Abychom vyřídili vaši dohodu o vypůjčení vozidla, můžeme tak v určitých zemích učinit přes zprostředkovatele služeb. Pokud si například zarezervujete vozidlo a řidiče v zemích vyžadujících řidiče, zašleme vaše kontaktní údaje a informace o transakcích zprostředkovateli služeb v oněch zemích. Tam, kde mají vozidlo a služby řidiče k dispozici pro vaši rezervaci, plní tyto služby společnost sdělená v době rezervace. Ačkoli jsou tyto společnosti k dispozici na webových stránkách našich značek, jedná se o nezávislé provozovatele. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na vaši transakci. Seznam naleznete na stránce Franšízy a zprostředkovatelé služeb.

Transakce prodeje vozů

K ocenění vozidla, které vyměňujete za nové, používá Car Sales vaše identifikační číslo vozidla (VIN) za účelem zjištění historie vozidla a vygenerování zprávy o hodnotě vašeho vozidla.  Poté, co si koupíte vozidlo na jedné z našich prodejních poboček Car Sales, a abychom mohli zajistit další volitelné možnosti týkající se vozidla, o které jste zažádali (kožená sedadla, tónovaná okna atd.), budeme sdílet vaše kontaktní údaje, popřípadě informace o prodeji vozidla se společnostmi, které tyto produkty nebo služby nabízí. U těchto transakcí je zprostředkovatel služeb nezávislým správcem dat nebo odpovídajícím subjektem podle platných zákonů a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných poskytovateli. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů zprostředkovatele, které se vztahují na vaši transakci.

Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři

Budeme sdílet vaše:

Kontaktní údaje, informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, nárocích, finanční a osobní informace při prodeji vozidlainformace o transakcích při prodeji vozidla

 • poskytovatelé platebních, administrativních služeb a technické podpory;
 • poskytovatelé pojištění, zákazníci využívající firemní půjčení vozů nebo jiní zákazníci či partneři v zájmu zajištění opravy vozidla, půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;    
 • zprostředkovatelé odtahu;
 • poskytovatelé inkasních služeb;
 • agentury pro hodnocení úvěruschopnosti;
 • poskytovatelé služeb ověřování totožnosti a adresy;
 • zpracovatelé nároků;
 • výrobci vozidel a poskytovatelé oprav jejich vozidel a/nebo poskytovatelé asistenční služby;
 • poskytovatelé vozového parku;
 • ostatní poskytovatelé pro účely oprav vozidel a posouzení škody.

Informace o zdravotním stavu

 • zpracovatelé nároků;
 • poskytovatelé adaptivních přístrojů.

Kontaktní údaje a informace o transakcích

 • zpracovatelé mýtného a pokut.

Kontaktní údaje, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech:

 • pro poskytovatele pojištění, zákazníky využívající firemní půjčení vozů nebo jiné zákazníky či partnery v zájmu zajištění půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;
 • společnosti, které provádí zákaznický průzkum nebo průzkum spokojenosti naším jménem;
 • poskytovatelé komunikačních služeb, kteří vám naším jménem posílají e-mailová, SMS a jiná marketingová sdělení a sdělení týkající se služeb; v Evropské unii může společnost Twilio, náš poskytovatel komunikačních služeb, shromažďovat a zpracovávat určité informace od vás v pozici správce pro účely poskytování těchto služeb.   Pokud se chcete dozvědět více o postupech při zpracování údajů, navštivte oznámení společnosti Twilio o ochraně osobních údajů zde;
 • poskytovatelé zákaznické podpory, např. poskytovatel naší funkce živého chatu v zájmu poskytování zákaznických služeb.
 • Komerční partneři spravují svůj účet u nás, včetně úhrady částek, které mohou být společnosti Enterprise dlužné na základě smlouvy o vypůjčení nebo jiné smlouvy. Podrobnosti o jejich zásadách ochrany osobních údajů naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Webové a mobilní informace

 • poskytovatelé analytických služeb a technologií pro naše služby založené na poloze a za účelem provedení analýzy, vylepšení a správy našich údajů v zájmu poskytování, udržování a zlepšování našich služeb;
 • partneři pro přehrávání relací ve webových a mobilních aplikacích nám umožňují si přehrát uživatelské relace, abychom mohli vylepšovat zážitek při prohlížení stránek a řešit problémy.

Anonymizované údaje a údaje zbavené informací umožňujících identifikaci

 • Naši reklamní a marketingoví partneři a externí mediální subjekty, včetně sociálních sítí, s nimiž sdílíme souhrnné údaje nebo údaje zbavené informací umožňujících identifikaci o našich zákaznících, abychom jim tak umožnili rozesílat cílená reklamní sdělení naším jménem (za podmínek smluv o zachování mlčenlivosti).

Vládní úřady

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s vládními úřady, jak je uvedeno výše.

Prodej, fúze nebo změna kontroly

Vaše osobní údaje mohou být také přeneseny do jiné společnosti, a to v případě přesunu, změny vlastnictví, reorganizace nebo postoupení celé společnosti Enterprise Holdings nebo její části či jejího majetku. K tomu dojde, pokud strany uzavřou smlouvu, podle níž bude shromažďování, používání a zveřejňování údajů omezeno na účely této obchodní transakce včetně stanovení, zda je záhodno v obchodní transakci pokračovat. Vyžadují-li to zákony, o každé takové změně vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními údaji budete informování e-mailem nebo výrazným oznámením na našich webových stránkách nebo jinak podle ustanovení zákona.

Reference

Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit reference zákazníků, které mohou obsahovat vaše kontaktní údaje. K řízení tohoto procesu využíváme poskytovatele z řad třetích stran. Tento poskytovatel je odpovědný za získání vašeho souhlasu, odstranění obsahu na vaše požádání a zodpovězení jakýchkoli vašich dotazů.

Platformy a sítě sociálních médií

Některé z našich webových stránek obsahují funkce jako moduly plug-in, widgety a další nástroje poskytované třetími stranami, a může proto docházet ke sběru či sdílení informací mezi námi a danou třetí stranou. Na používání vašich údajů třetími stranami se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Jak je dále uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, je možné, že máte právo používání těchto technologií odmítnout.

Pokud používáte některou z těchto stránek sociálních sítí a nepřejete si, aby shromažďovaly data přes naši webovou stránku a propojily je s vašimi členskými daty, musíte se ze svého uživatelského účtu odhlásit, ještě než navštívíte naši webovou stránku, a smazat příslušné soubory cookie. Můžete také zablokovat moduly plug-in pomocí doplňků prohlížeče. Více informací o používání modulů plug-in najdete na příslušných stránkách sociálních sítí nebo v našich zásadách použití souborů cookie..

Globální přenosy dat a jejich zpracování

Abychom mohli fungovat a poskytovat vám služby po celém světě, mohou být informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, přenášeny subjekty po celém světě a mohou jim být přístupné. Společnost Enterprise spravuje své globální informační systémy ve Spojených státech. Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech. V omezených případech však budou vaše osobní údaje shromažďovány mimo Spojené státy, včetně míst, kde je používáme pro další poskytovatele služeb, kterými jsou např. call centra podpory, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb.

Kde je to možné, společnost Enterprise využije standardní smluvní doložky nebo jiné schválené mechanismy pro přeshraniční přenos. Informace o převodu z EU, Velké Británie a Španělska do Spojených států naleznete v následující části. Nespoléháme se však na rámec ochrany osobních údajů pro Švýcarsko – Spojené státy, ani na rámec ochrany osobních údajů pro Velkou Británii – Spojené státy, dokud nenabudou platnosti. Dodržujeme však jejich podmínky.

 

Rámec ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy, rámec ochrany osobních údajů pro Spojené království – Spojené státy a rámec ochrany osobních údajů pro Švýcarsko – Spojené státy

Používáme a máme certifikát o tom, že dodržujeme rámec ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy, rámec ochrany osobních údajů pro Spojené království – Spojené státy a rámec ochrany osobních údajů pro Švýcarsko – Spojené státy („rámce“). Na všechny osobní údaje přijaté z členských států Evropské unie (EU), Velké Británie a Švýcarska se zavazujeme použít příslušné rámce ochrany osobních údajů a příslušné principy, které jsou v nich uvedeny.

Další informace o rámci ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy a naši certifikaci naleznete na webových stránkách amerického ministerstva obchodu (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). Kvůli informacím získaným nebo přeneseným v rámci rámce ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy Podléháme regulačním úřadům americké Federální obchodní komise. V určitých situacích může být nutné z naší strany odhalit osobní informace v rámci právních požadavků amerických orgánů veřejné správy, včetně požadavků na dodržení státní bezpečnosti nebo požadavků orgánů činných v trestném řízení.

Společnost Enterprise Holdings nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijímá na základě rámce na ochranu soukromí a následně je předává třetím stranám jednajícím jejím jménem jako zástupce. Společnost Enterprise Holdings dodržuje zásady rámce na ochranu osobních údajů u všech dalších přenosů osobních údajů z EU, Velké Británie a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos.

Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany osobních údajů nebo jejich používání, který jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho nezávislého poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (zdarma) na adrese: https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution.

Za určitých podmínek, které jsou plně popsány na webových stránkách amerického ministerstva obchodu (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), můžete využít závazného rozhodčího řízení, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu.

Franšíza/poskytovatel plnění/společností vlastněné pobočky

Pokud provedete rezervaci na službu, jejíž plnění má zajistit franšízant nebo poskytovatel plnění v jiné zemi nebo v provozovně vlastněné společností Enterprise (např. ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a Spojeném království), předáme vaše osobní údaje našemu franšízantovi, poskytovateli plnění nebo místní pobočce v dané zemi, abychom usnadnili požadovanou transakci.

Navštivte stránku Kontaktujte nás a kontaktujte správce údajů pro vaši transakci.

Vaše práva

Zákony Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království, Švýcarska, Brazílie nebo Japonska o ochraně osobních údajů poskytují osobám, na které se vztahují, následující práva:

 • požádat o vynětí z určitého shromažďování nebo používání vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookie a obdobných technologií a používání vašich osobních údajů pro marketingové účely, a anonymizace vašich osobních údajů pro účely datové analytiky;

 • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování nebo s výhradou zákonných výjimek požádat o jejich výmaz;

 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, pro účely jejich předání jiné společnosti;

 • Odvolejte poskytnutý souhlas (takové odvolání se nevztahuje na procesy provedené před tímto odvoláním);

Kalifornie

Rezidenti Kalifornie mají určitá práva v souvislosti se svými osobními údaji, které jsme shromáždili.  Pokud jste rezidentem Kalifornie, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a informace o tom, jak tyto údaje shromažďujeme, jaký je účel jejich shromažďování a jakým typům subjektů je můžeme sdělit;

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů;

 • právo na smazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;

 • právo požádat o vynětí z prodeje či sdílení vašich osobních údajů, je-li to relevantní; a

 • právo nebýt vystaven diskriminačnímu jednání v rámci uplatňování  svých práv na ochranu soukromí.

Naše používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií je kalifornskými zákony považováno za „prodej“ či „sdílení“ osobních údajů („sdílení“ v tomto kontextu označuje behaviorální reklamu s využitím cookies třetích stran). Odmítnout jej můžete kliknutím na tlačítko možností ochrany osobních údajů ve spodní části stránky, na které se nacházíte.  

 1. „Prodej“ či „sdílení“ se podle kalifornských zákonů vztahuje na sdělování osobních údajů spadajících do následujících kategorií: informace o zařízení a geolokační údaje.
 2. „Prodej“ či „sdílení“ se podle kalifornských zákonů vztahuje na sdělování osobních údajů třetím stranám spadajícím do následujících kategorií: sociální sítě a platformy.

 

 

Virginie, Colorado a Connecticut 

Pokud jste rezidentem Virginie, Colorada či Connecticutu, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení:

 • právo na souhlas se zpracováním a přístup k vašim osobním údajům;

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;

 • právo na výmaz osobních údajů, které jsme od vás shromáždili; a

 • právo požádat o vynětí z cílené reklamy. 

Rezidenti Virginie, Colorada či Connecticutu mají také právo odvolat se proti rozhodnutí, které jsme učinili v souvislosti s jejich žádostí o právo na soukromí. Všechny žádosti o odvolání podávejte prostřednictvím odpovědi na komunikaci týkající se vaší původní žádosti nebo nám napište e-mail na adresu privacyrequests@ehi.com.

Nevada

 

Ačkoli vaše údaje neprodáváme, rezidenti podle nevadského práva mohou i přesto podat žádost, aby jejich údaje nebyly prodávány.  Pokud jste rezidentem Nevady, můžete toto právo uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.

 

Kanada

 

Pokud jste rezidentem Kanady mimo provincie Quebec, máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu;

 • odvolat své udělené souhlasy;

 • je-li to relevantní, podat stížnost u svého dozorového úřadu.

Quebec

 • Rezidenti provincie Quebec mají určitá práva v souvislosti se svými osobními údaji, které jsme shromáždili. Pokud jste rezidentem provincie Quebec, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení: právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili;

 • právo na opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že jsou kterékoli z nich nepřesné, neúplné či zastaralé;

 • právo požádat o smazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;

 • právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které jsou již nepřesné či nepotřebné, či jejich zpracovávání omezit; 

 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů; a

 • právo obdržet osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Uplatňování vašich práv

Výše uvedená práva můžete uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.  Pokud si přejete podat stížnost k dozorovému orgánu, v Evropě se můžete obrátit na příslušný orgán. V Kanadě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Kanadě navštívením stránky https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp nebo na adrese Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Je možné, že od vás budeme před zpracováním vašeho požadavku požadovat další informace za účelem ověření vaší totožnosti a místa bydliště.  V případě rezidentů Kalifornie, Virginie, Colorada a Connecticutu, kteří si přejí uplatnit práva v rámci státního zákona o ochraně osobních údajů, platí, že můžete být požádáni o předložení svého řidičského průkazu nebo státního úředního dokladu totožnosti za účelem prokázání místa bydliště.  Nezapomeňte odstranit svoji fotografii a všechny identifikační údaje kromě svého jména, adresy a čísla řidičského průkazu.  Vyhrazujeme si také právo omezit přístup k vašim informacím nebo omezit vaše práva (např. pokud takové sdělení informací zakazuje zákon nebo pokud by tím mohla být porušena práva jiné osoby).  V některých případech to může znamenat, že budeme moci uchovávat vaše osobní údaje i po odvolání vašeho souhlasu.

Rezidenti Kalifornie mohou určit oprávněné zástupce, kteří budou provádět žádosti podle zákona CCPA jejich jménem. K tomu stačí vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici zde.

Pokud žijete v Britské Kolumbii, Albertě nebo Quebecu, podívejte se na následující zdroje. V Britské Kolumbii najdete informace o tom, jak uplatnit svá práva, na webových stránkách Úřadu komisaře pro informace a soukromí Britské Kolumbie. V Albertě najdete informace o žádostech o přístup zde a o podávání stížností zde. V Quebecu najdete informace o svých právech na ochranu soukromí na webových stránkách Commission d'accès à l'information Quebec.

 Globální kontroly ochrany osobních údajů

 

Obecně uznáváme komerčně uznávané signály preference výslovného odmítnutí jako např. Globální kontroly ochrany osobních údajů (Global Privacy Controls, GPC). Uznání tohoto signálu se vztahuje pouze na konkrétní zařízení a/nebo prohlížeč, který signál sděluje, a nepřenáší se na všechna zařízení/prohlížeče, které používáte k přístupu k námi poskytovaným službám.

 

Marketingové preference

Máte možnost odhlásit se z odběru přímé marketingové komunikace od společnosti Enterprise Holdings a našich dceřiných společností, poboček a franšíz s využitím pokynů uvedených v každém přijatém sdělení.  Můžete nás také přímo kontaktovat pomocí odkazu v horní části této stránky.

Zobrazování reklam, které se zobrazují na webech mimo společnost Enterprise, můžete odmítnout kliknutím na ikonu volby reklamy v reklamě nebo prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na webu.

Změny těchto zásad

V případě potřeby budeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, abychom mohli reagovat na změny našich postupů ochrany osobních údajů. Pokud provedeme nějaké zásadní změny, sdělíme vám je e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo formou oznámení na těchto webových stránkách nebo jinak podle ustanovení zákona, než tato změna vejde v platnost. Doporučujeme vám pravidelnou kontrolu této stránky, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Máte-li otázky týkající se soukromí a ochrany osobních údajů, navštivte naši stránku Kontaktujte nás a pošlete svůj požadavek prostřednictvím našeho portálu globálních zásad ochrany osobních údajů.