WERELDWIJD PRIVACYBELEID

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 07 mei 2018.

Bij Enterprise Holdings, Inc., via onze onafhankelijke regionale dochterondernemingen ("dochterondernemingen") die de merken exploiteren van Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental en Alamo Rent A Car evenals Truck Rental, Car Sales, Commute with Enterprise, CarShare en Car Club, en bij Enterprise Fleet Management, Inc., (gezamenlijk " Enterprise Holdings", "wij", "onze" of "ons") respecteren wij uw privacy. Wij hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") en cookiebeleid ("Cookiebeleid") geïmplementeerd om te beschrijven hoe wij onze gegevens verzamelen en gebruiken.  U krijgt hierover meer informatie in de volgende paragrafen.

 

Welke gegevens wij verzamelen

 

Gegevens die over u worden verzameld

U verstrekt soms bepaalde gegevens in verband met een transactie of bij uw interacties met onze websites en op onze locaties. Wij verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens van u:

 • Uw naam, contactgegevens, geboortedatum, het nummer en de geldigheidsdatum van uw rijbewijs en contactgegevens voor noodgevallen;
 • Informatie in verband met autohuur, waaronder de locatie waar het voertuig is gehuurd, de huurperiode, het type verhuur en uw voorkeuren;
 • Uw creditcardgegevens, gegevens over uw bonussen van Enterprise, Alamo of National, gegevens over uw online gebruikersaccounts, lidmaatschapsnummers of bedrijfs-ID, paspoortgegevens en frequent flyer- of reispartnergegevens;
 • Gegevens die u over uw marketingvoorkeuren verstrekt of die u geeft bij deelname aan enquêtes of aanbiedingen;
 • Foto's van uzelf en uw rijbewijs of uw kwitanties die u verzendt via camerafuncties in/op sommige van onze mobiele toepassingen en websites;
 • Informatie over relevante aandoeningen die u hebt en die ons helpen bij het verstrekken van rijhulpmiddelen; en
 • Financiële gegevens die mogelijk vereist zijn om de aankoop of lease van een voertuig van een Car Sales- of Fleet Management-locatie mogelijk te maken.

Derden geven ons aanvullende informatie over u, waaronder:

 • Externe doorverwijzingsbronnen, zoals online reserveringssites van derden (die ons algemene contactinformatie en een nummer van de reserveringsbevestiging verstrekken om het huren te faciliteren), uw werkgever (algemene contactinformatie) en uw verzekeringsmaatschappij (algemene contact- en polisinformatie). 
 • Onze Refer-A-Friend-programma's, voor zover van toepassing.
 • Hotels, luchtvaartmaatschappijen en lidmaatschapsclubs die ons uw algemene contact- en boekingsinformatie verstrekken.
 • Kredietinformatiebureaus die ons ten behoeve van fraudepreventie identiteitsgerelateerde informatie verstrekken.
 • Franchisenemers die ons informatie verstrekken over uw huurtransacties.
 • Dienstverleners, zoals klantenservice (klantenservicegerelateerde informatie en inlichtingen die u hebt ingewonnen), aanbieders van klantenquêtes (uw reactie op onze klantenservice-enquêtes) en aanbieders van marketing (informatie om ons te helpen beter te communiceren over onze producten en diensten). 

Met uw toestemming krijgen wij toegang tot locatiegegevens of verzamelen wij locatiemarkeringen vanaf uw mobiele apparaat of op basis van uw IP-adres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u meldingen te sturen over onze locaties, inlevergegevens, lokale aanbiedingen of andere informatie die volgens ons bruikbaar kan zijn om u beter van dienst te zijn. Wij gebruiken deze informatie niet om specifiek te bepalen waar u bent om andere redenen dan om u de dienst aan te bieden. Met uw toestemming kan onze toepassing de camerafunctie van uw apparaat gebruiken. Als u ons in het verleden toestemming hebt gegeven om uw locatiegegevens of de camera van uw apparaat te gebruiken en u deze toestemming wilt intrekken, wijzigt u de instellingen van uw apparaat.

 

Voertuig- en locatiegegevens

Onze voertuigen kunnen uitgerust zijn met een systeem voor voertuigtelematica ("telematicasysteem"). Een deel van of de volledige functionaliteit van het telematicasysteem is gedurende verhuurperioden actief. Telematicasystemen leveren ons informatie over het gebruik van, de openbaarmaking van of de toegang tot (1) locatiegegevens, (2) ongevalsmeldingen en bijbehorende gegevens, (3) rapportage over de operationele staat, kilometerstand, diagnostiek en prestatierapporten van auto's en (4) informatie over bestuurdersgedrag ("telematicagegevens"), voor zover wettelijk toegestaan.

Het gebruik van het telematicasysteem valt onder de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals gepubliceerd door de leverancier van het desbetreffende telematicasysteem en/of de autofabrikant (in het geval van OnStar is informatie beschikbaar op www.onstar.com). Hierbij kunnen beperkingen van systemen en diensten van toepassing zijn, evenals uitsluitingen van garantie, beperkingen van aansprakelijkheid, voorwaarden van aanbieders van draadloze diensten, privacyprocedures, beschrijvingen van het gebruik en het delen van informatie, alsmede verantwoordelijkheden van gebruikers. Zie op de pagina 'Autofabrikanten' (Vehicle Manufacturers) een lijst met fabrikanten van wie wij auto's kopen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die in de auto worden achtergelaten als gevolg van uw gebruik. Wij staan niet garant voor de privacy en vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens en u moet deze verwijderen voordat u de auto inlevert.

In de Europese Unie moeten onze auto's worden uitgerust met eCall-technologie, die wordt geactiveerd als uw auto betrokken is bij een ongeval. eCall belt automatisch met hulpdiensten en geeft informatie over het ongeval. Wij maken ook gebruik van en hebben toegang tot deze informatie, en maken deze informatie openbaar.   

Telematicagegevens worden gedeeld met hulpdiensten, anderen die reageren op een ongeval, telematicadienstverleners of degenen aan wie wij wettelijk of contractueel verplicht zijn om dergelijke gegevens te verstrekken.

 

Privacy van kinderen

Onze websites en onlinemarketing zijn niet gericht op, en Enterprise Holdings verzamelt niet bewust informatie over kinderen die jonger zijn dan 18 jaar of jonger zijn dan de leeftijd van meerderjarigheid die in uw land geldt. Als u desondanks van mening bent dat uw kind ons zijn of haar persoonlijke gegevens heeft gegeven en u ons deze wilt laten verwijderen, neemt u contact met ons op via de link bovenaan deze pagina.

 

Hoe wij informatie over u gebruiken

 

Wij gebruiken de informatie die wij van u of over u verzamelen om u te voorzien van onze diensten en voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer het nodig is om een contract met u af te sluiten en diensten aan u te leveren voor de duur van het contract, waaronder
  • Ter ondersteuning bij de door u gevraagde transacties, zoals het reserveren, huren, kopen of leasen van motorvoertuigen.
  • Klantenservice bieden met betrekking tot uw interacties met ons of om uw vragen te beantwoorden.
  • U inschrijven in onze loyaliteitsprogramma's en niet-promotionele informatie verzenden over uw lopende lidmaatschap van deze programma's.
 • Waar nodig voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder
  • Informatie delen met hulpdiensten over de locatie van uw voertuig in het geval dat u betrokken bent bij een verkeersongeval.
  • Informatie delen met de overheid en regelgevende instanties indien vereist bij wet of als reactie op wettelijke processen, verplichtingen of verzoeken.
 • Waar dit nodig is voor onze legitieme belangen, zoals hieronder vermeld, en waar onze belangen niet in conflict zijn met uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder
  • Belangrijke informatie over uw huur communiceren, zoals berichten over ophalen en inleveren. Deze mededelingen, die transactioneel van aard zijn, zullen naar u worden verzonden via e-mail of SMS.
  • Ons helpen u betere producten en diensten aan te bieden: bijvoorbeeld om de prestaties van onze medewerkers te evalueren, de kwaliteit van door u ontvangen producten en diensten te beoordelen en ons te helpen onze websites, faciliteiten en dienstverlening te verbeteren.
  • Statistieken en analyses verzamelen over het gebruik door onze klanten van onze websites, producten en diensten. Deze statistieken worden alleen gebruikt om ons in staat te stellen in de toekomst een betere klantenservice en betere producten, functies en functionaliteit aan u en andere klanten te bieden.
  • Een profiel van u en uw interacties met ons ontwikkelen zodat wij op maat gemaakte aanbiedingen, mogelijkheden en diensten kunnen aanbieden die voor u interessant kunnen zijn.
  • Onze wettelijke rechten beschermen en de veiligheid van onze netwerken en eigendommen beheren. Wij gebruiken bijvoorbeeld CCTV om de veiligheid van onze gebouwen te waarborgen en wij houden Do Not Rent-lijsten bij van klanten met een betalings- of veiligheidsrisico.
  • Uw gegevens delen met derden om fraude te voorkomen en onze zakelijke belangen en rechten, privacy, veiligheid en eigendommen of die van het publiek te beschermen. Wij doen dit om onbetaalde rekeningen te innen, om aansprakelijkheid te vermijden voor boetes die aan u zijn opgelegd (bijvoorbeeld verkeersboetes) en voor de verwerking van claims.
  • Uw gegevens delen met derden om ons toe te staan om verhaal te halen of eventueel geleden schade te beperken en om de naleving van de voorwaarden van een huurovereenkomst of van de algemene voorwaarden van onze websites te garanderen. Ook maken wij uw gegevens bekend aan derden als de rechten van een ander individu mogelijk zijn geschonden.
  • Ons in staat stellen gebruik te maken van telematica (bijvoorbeeld voor het bijhouden van kilometers en locaties in geval van diefstal en om ons te waarschuwen als de telematicasystemen zijn verwijderd of gesaboteerd).
 • Wanneer u toestemming hebt gegeven, waaronder
  • Ons helpen u de meest geschikte voertuigen aan te bieden, zoals die met rijhulpmiddelen. In sommige gevallen zal het in dit verband voor ons nodig zijn om conclusies te trekken of expliciet informatie te verzamelen over uw gezondheid of lichamelijke conditie.
  • Aan u bepaalde aanbiedingen of gerichte marketingcommunicatie, kansen en diensten verzenden die voor u interessant kunnen zijn. Deze omvatten uitnodigingen om deel te nemen aan onze loyaliteitsprogramma's, upgrade-aankondigingen, elektronische nieuwsbrieven en mededelingen betreffende een onvolledig online lidmaatschapsformulier of onvolledige reservering. Sommige van deze aanbiedingen worden ontvangen via reclame op andere sites dan die van Enterprise, waaronder sociale media.
  • Aan u tekstberichten verzenden om u te voorzien van tijdsafhankelijke mededelingen over uw transactie (bijvoorbeeld vertraging door bouwwerkzaamheden op de luchthaven), verlengde huurmogelijkheden, klantervaringsenquêtes, marketingaanbiedingen zoals vouchers, kortingen, last-minuteaanbiedingen of informatie over loyaliteit en bonussen voor trouwe klanten.

 

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij aan onze zakelijke doeleinden moeten voldoen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Marketingdoeleinden: wij bewaren maximaal 3 jaar de gegevens die zijn gekoppeld aan cookies en andere online identificatiemiddelen. Wij bewaren na uw laatste interactie met ons maximaal 7 jaar andere marketinginformatie, zoals e-mailabonnementen en inschrijfgegevens voor loyaliteitsprogramma's.
 • Huurtransacties: wij bewaren vanaf de huurdatum maximaal 7 jaar de gegevens die aan uw huurovereenkomst zijn gekoppeld, afhankelijk van andere plaatselijke wettelijke vereisten. Wij bewaren vanaf de transactiedatum 2 jaar uw betalingsgegevens (afhankelijk van de locatie van de huur).
 • Vragen die zijn gerelateerd aan klantenservice: /b> algemene vragen bewaren wij 3 jaar. Door u ingediende klachten bewaren wij 7 jaar.
 • Geschillen & wetshandhaving: als wij betrokken zijn bij rechtsgeschillen of overheids- of regelgevingsonderzoeken, bewaren wij de gegevens gedurende de gehele periode van de rechtsgeschillen en 5 jaar daarna. Als een schikking betekent dat wij gegevens langer moeten bewaren, bewaren wij de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het beheer van de schikking. Als wij gegevens verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, bewaren wij een verslag hiervan tot één jaar na het eind van het onderzoek.

 

 

Met wie wij informatie delen

 

Dochterondernemingen

Wij delen de informatie die wij van en over u verzamelen met onze dochterondernemingen ("dochterondernemingen"), met als doel om u de transacties te bieden waarom u hebt verzocht of (met uw toestemming) voor marketingdoeleinden. Zie de pagina Dochterondernemingen voor een overzicht.  Dit overzicht kan van tijd tot tijd veranderen en u dient het regelmatig te controleren op wijzigingen. De werknemers van onze dochterondernemingen in de divisies IT, marketing, bedrijfsvoering en klantenservice gebruiken uw gegevens zoals is beschreven in dit privacybeleid, waaronder, indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving, om aan u informatie te verzenden over producten en diensten of om uw vragen te beantwoorden.

Franchisenemers

De aard van de zaken en werkzaamheden vereist dat wij uw reserverings- en boekingsinformatie delen met onze franchisenemers ("franchisenemers").  Zie de pagina Franchisenemers voor een overzicht. Dit overzicht kan van tijd tot tijd veranderen en u dient het regelmatig te controleren op wijzigingen.  Voor deze transacties is de franchisenemer een onafhankelijke gegevensbeheerder of een equivalent hiervan krachtens de toepasselijke wet en hanteert deze zijn/haar eigen privacybeleid met betrekking tot de huurgegevens die u aan de franchisenemer verstrekt. Het verdient aanbeveling om u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van de franchisenemer dat van toepassing is op uw transactie.

Bezoek de pagina Contact om te identificeren wie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens de gegevensbeheerder of een equivalent hiervan is krachtens de toepasselijke wet.

Onze dienstverleners en zakenpartners

Wij delen uw gegevens met derden, zoals (1) aanbieders van betalingsondersteuning en administratieve en technische ondersteuning, of andere klanten en partners voor vervanging onder verzekering, zakelijke huur die de huurtransacties en loyaliteitsprogramma's met betrekking tot leden van de Enterprise Holdings-groep faciliteren, (2) bedrijven die namens ons klant- of tevredenheidsonderzoeken uitvoeren, (3) communicatie-aanbieders die namens ons e-mailberichten en andere marketing- en servicegerelateerde communicatie aan u verzenden, (4) aanbieders van klantenservices, zoals de aanbieder van onze live chat-functie, (5) incassobureaus, (6) claimverwerkers en (7) onze reclame- en marketingpartners en externe medialocaties, waaronder sites van sociale media, met wie wij verzamelde of geanonimiseerde informatie over onze klanten delen, om namens ons gerichte reclameboodschappen te verzenden, om onze gegevens te analyseren, te verbeteren en te beheren, om mobiele analytische diensten uit te voeren en onze diensten op peil te houden en te verbeteren (onder voorbehoud van eventuele vertrouwelijkheidsovereenkomsten).  

Overheidsinstanties

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties, zoals hierboven beschreven.

Overname, fusie of verandering in de bedrijfsleiding

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen aan een ander bedrijf in het geval van een overname, verandering van eigenaar, reorganisatie of cessie van (een deel van) de bedrijven of activa van Enterprise Holdings. Dit doet zich voor als de partijen een overeenkomst zijn aangegaan volgens welke het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van de gegevens wordt beperkt tot de desbetreffende doeleinden van de zakelijke transactie, inclusief een vaststelling of de zakelijke transactie al dan niet doorgang zal vinden. U wordt via e-mail of dertig (30) dagen lang via een duidelijke kennisgeving op onze websites op de hoogte gebracht van een dergelijke verandering van eigendom van uw persoonlijke gegevens of de zeggenschap hierover, of op een andere wijze die de wet vereist of toestaat.

Aanbevelingen

Wij kunnen op onze websites aanbevelingen van klanten plaatsen die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten. Wij gebruiken een externe aanbieder om dit proces te beheren. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor het vragen van uw toestemming als dat nodig is, voor het verwijderen van inhoud op uw verzoek en het beantwoorden van mogelijke vragen die u hebt.  

 

Wereldwijde overdracht en verwerking van gegevens

 

Om u van dienst te kunnen zijn en u wereldwijd diensten te verlenen, kan de informatie die u ons verstrekt of die wij verzamelen, worden overgedragen of ingezien door entiteiten overal ter wereld, waaronder:

 • Franchisenemers/locaties die het eigendom zijn van het bedrijf: indien u een reservering boekt die moet worden uitgevoerd door een franchisenemer in een ander land of een locatie die het eigendom is van Enterprise (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan dat land om uw gevraagde transactie te faciliteren.
 • Enterprise Global Information Systems gevestigd in de Verenigde Staten: Enterprise onderhoudt zijn wereldwijde informatiesystemen in de Verenigde Staten. Als buiten de Verenigde Staten persoonlijke gegevens door u worden verstrekt of door ons worden verzameld, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten overdragen en onderhouden.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen en verwerken in de Verenigde Staten, doen wij dit in overeenstemming met de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten, de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen Zwitserland en de Verenigde Staten en standaardcontractclausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Ga voor meer informatie over de Privacy Shield-raamovereenkomst en om onze certificering te bekijken naar de Privacy Shield List van het Amerikaanse ministerie van handel. Met betrekking tot gegevens die zijn ontvangen of overgedragen krachtens deze raamovereenkomst zijn wij onderworpen aan de wettelijke bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens te delen naar aanleiding van wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder verzoeken in verband met de nationale veiligheid of ordehandhaving.

Enterprise Holdings is, krachtens elke Privacy Shield-raamovereenkomst, verantwoordelijk voor de verwerking van verkregen persoonsgegevens alsmede voor de daaropvolgende overdracht van deze gegevens aan derden die handelen namens Enterprise Holdings. Enterprise Holdings voldoet aan de Privacy Shield-principes voor elke verdere overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, waaronder de bepalingen betreffende aansprakelijkheid voor verdere overdracht.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u verzoeken om een bindende uitspraak wanneer andere geschillenprocedures zonder resultaat zijn doorlopen.

 • Externe dienstverleners: wij maken gebruik van externe dienstverleners die buiten de landen gevestigd zijn waar wij bedrijfsvestigingen hebben, zoals ondersteuning door callcenters, claimverwerkers en IT-aanbieders. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze externe dienstverleners die buiten de EER gevestigd zijn, gebruiken wij standaardcontractclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

Uw rechten

 

Uw andere rechten omvatten mogelijk: 1) vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens, 2) deze corrigeren, 3) bepaalde categorieën of soorten gegevens wissen, 4) bepaalde verwerking beperken, 5) de gegevens die u verstrekt in een gestructureerd, machineleesbaar formaat verkrijgen en 6) sommige van deze gegevens aan andere organisaties overdragen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen. Wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd om gegevens te verwerken, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt gebruik maken van deze rechten door naar het Global Privacy Portal op de contactpagina te gaan. Wij reageren binnen 30 dagen op uw verzoek, tenzij lokale wetgeving iets anders voorschrijft.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en/of hoe wij hebben gereageerd op problemen die u bij ons hebt aangekaart en deze hebben afgehandeld. U kunt ook (kosteloos) contact opnemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde beslechter van geschillen via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request of in Canada kunt u contact opnemen met de Privacy Commissioner van Canada door een bezoek te brengen aan https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp of aan het kantoor van de Privacy Commissioner van Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Wij behouden ons het recht voor om inzage in uw gegevens of uw rechten te beperken (bijvoorbeeld als een dergelijke openbaarmaking bij wet verboden is of als de rechten van een ander individu kunnen worden geschaad). In sommige gevallen kan dit betekenen dat, zelfs als u uw toestemming intrekt, wij uw persoonlijke gegevens mogen bewaren.

Marketingvoorkeuren

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing evenals profilering die wij uitvoeren voor de direct marketing. U kunt zich afmelden voor directmarketingcommunicatie van Enterprise Holdings en onze dochterondernemingen, partners en franchisenemers door de instructies uit te voeren in elk bericht dat u ontvangt. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de link bovenaan deze pagina.

U kunt zich afmelden voor display-advertenties die u ziet op andere sites dan Enterprise-sites, door in de advertentie op het pictogram van advertentiekeuzes te klikken of via de privacyinstellingen op de site.

 

Wijzigingen in dit beleid

 

Wij passen ons privacy- en cookiebeleid zo aan dat veranderingen in onze privacyprocedures hierin worden weergegeven. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen, brengen wij u via e-mail (via het e-mailadres dat in uw account wordt vermeld) of via een kennisgeving op de site, dan wel op een andere wettelijk vereiste of toegestane wijze, op de hoogte van de wijziging voordat deze van kracht wordt. Wij raden u aan om van tijd tot tijd op deze site te controleren wat de meest recente informatie over onze privacyprocedures is.

 

CONTACTGEGEVENS GEGEVENSBEHEERDER

Als u een auto huurt of een website of mobiele site bezoekt, wordt in de volgende landen de gegevensbeheerder als hieronder vermeld.

 

Land
Gegevensbeheerder
Contactgegevens
Verenigde Staten
Enterprise Holdings, Inc. Enterprise Privacy Questions
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
Canada Enterprise Rent-A-Car Canada Company Enterprise Privacy Questions
709 Milner Drive
Scarborough, Ontario M1B 6B6

Canadese klanten kunnen zich voor advies ook wenden tot het kantoor van de Privacy Commissioner van Canada (op 1-800-282-1376) of hun betreffende provinciale commissaris
Verenigd Koninkrijk
Enterprise Rent-A-Car UK Limited Enterprise Privacy Questions
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Ierland
ERAC Ireland Limited Enterprise Privacy Questions
Unit 4 Lyncon Court
Snugborough Road
Blanchardstown Business Park, Dublin 15
Duitsland
Enterprise Autovermietung Deutschland B.V. & Co. KG Enterprise Privacy Questions
Mergenthaler Allee 35-37, 65760, Eschborn
Frankrijk
Enterprise Holdings France S.A.S. Enterprise Privacy Questions
37 rue du Colonel Pierre Avia 75015, Paris
Spanje
Autotransporte Turistico Espanol, S.A. Enterprise Privacy Questions
Avenida del Ensanche de Vallecas 37, 28051 Madrid
Als u een website, mobiele app of mobiele site bezoekt voor een van de onderstaande landen (d.w.z. met een landcode die betrekking heeft op deze landen), dan is de beheerder voor die site de beheerder zoals hieronder vermeld. Als u in een van deze landen een auto huurt, dan is de beheerder van die huur de franchisenemer die wordt vermeld in de huurovereenkomst.
Land
Gegevensbeheerder
Contactgegevens
Albanië, België, Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden, Zwitserland, Turkije
EAN Data Services UK Limited Enterprise Privacy Questions
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en een "pre-pay"-functie gebruikt, dan vindt u de beheerder voor uw betalingsgegevens in de onderstaande lijst.
Land
Gegevensbeheerder
Contactgegevens
Europese Economische Ruimte
EAN Data Services UK Limited Enterprise Privacy Questions
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Als u een Emerald Club Member bent binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan staat de beheerder van uw gegevens hieronder vermeld.
Land
Gegevensbeheerder
Contactgegevens
Europese Economische Ruimte, Zwitserland
EAN Data Services UK Limited Enterprise Privacy Questions
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Voor alle andere wereldwijde locaties waar wij een website, mobiele site of mobiele app hebben, wordt hieronder de beheerder vermeld van de gegevens die u op of via de website, mobiele site of mobiele app beschikbaar stelt. Als u in een van deze landen een auto huurt, dan is de beheerder van de huurgegevens de geïdentificeerde franchisenemer en zijn diens contactgegevens de gegevens die in de huurovereenkomst zijn vermeld.
Land
Gegevensbeheerder
Contactgegevens
Alle andere wereldwijde locaties
Enterprise Holdings, Inc.
Enterprise Privacy Questions
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105