Bilgileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

 

Alt Kuruluşlar

Sizden ve sizin hakkınızda topladığımız bilgileri, talep ettiğiniz işlemleri sağlamak için ve pazarlama amacıyla (muvafakatinizi alarak) alt kuruluşlarımızla paylaşırız. Liste için Alt Kuruluşlar sayfasına bakın.  Bu liste, zaman zaman değişikliğe tabi tutulmaktadır; değişiklikler için listeyi düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. BT, pazarlama, operasyonlar ve müşteri hizmetleri birimlerindeki alt kuruluşlarımızın çalışanları; geçerli kanunlar kapsamında zorunlu olduğu takdirde ürün ve hizmetler hakkında size bilgi sağlama veya sorularınızı yanıtlama amacı dahil olmak üzere bilgilerinizi bu Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde kullanır.

Acenteler

İşimizin ve faaliyetlerimizin yapısı gereği rezervasyon ve ayırma bilgilerinizi acentelerimizle ("Acenteler") paylaşırız. Liste için Acenteler sayfasına bakın. Bu liste, zaman zaman değişikliğe tabi tutulmaktadır; değişiklikler için İnternet sitemizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Bu işlemler açısından Acente, geçerli kanunlar kapsamında bağımsız bir veri kontrolörüdür veya eşdeğeri bir role sahiptir ve Acenteye sağladığınız kiralama veriler hususunda kendi gizlilik politikasını uygulayabilir. Acentenin işleminiz için uygulanabilir olan gizlilik politikasını kontrol etmeniz önerilir.

Kişisel bilgileriniz hususunda veri kontrolörünün veya geçerli kanunlar kapsamındaki eşdeğerinin kim olduğunu tespit etmek için Bizimle İletişime Geçin sayfasını ziyaret edin.

Hizmet Sağlayıcılarımız ve İş Ortaklarımız

Bizim adımıza hedefli reklam mesajları göndermelerine, verilerimizi analiz etmelerine, geliştirmelerine ve yönetmelerine, mobil analiz hizmetlerini yürütmelerine ve hizmetlerimizi sürdürüp iyileştirmelerine izin vermek amacıyla (uygun olduğu şekilde gizlilik sözleşmelerine tabi olarak) (1) Enterprise Holdings grup üyeleriyle olan kiralama işlemlerini ve ödül programlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan ödeme, yönetim ve teknik destek sağlayıcıları ya da sigorta değişimi, kurumsal kiralama veya diğer müşterilerimiz veya ortaklarımız, (2) bizim adımıza müşteri araştırması veya memnuniyet anketi gerçekleştiren şirketler, (3) size bizim adımıza e-posta ve diğer pazarlama ile hizmetlerle ilgili iletişimler gönderen iletişim sağlayıcıları, (4) size müşteri hizmetleri sunmayı amaçlayan müşteri desteği sağlayıcıları (ör. sunduğumuz canlı sohbet özelliğinin sağlayıcısı), (5) borç tahsili sağlayıcıları, (6) talepleri işleme koyanlar ve (7) sosyal medya siteleri de dahil olmak üzere müşterilerimiz hakkındaki toplu veya kimlik tanıtıcı olmayan bilgileri paylaştığımız reklam ve pazarlama iş ortakları ile üçüncü taraf medya kuruluşları gibi üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşırız.

Hükümet Yetkilileri

Kişisel bilgileriniz, yukarıda açıklandığı şekilde hükümet yetkilileriyle de paylaşılabilir.

Satış, Birleşme veya Kontrol Değişikliği

Enterprise Holdings işletmelerinin veya varlıklarının tamamının veya bir kısmının devri, mülkiyet değişimi, yeniden yapılanması veya tayini durumunda da bilgileriniz başka bir şirkete aktarılabilir. Bu durum yalnızca tarafların söz konusu bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi durumunun ticari işlemin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi de dahil olmak üzere ticari işlemlerle sınırlandırılmasına ilişkin bir sözleşme akdetmesi koşuluyla gerçekleşir. Kişisel bilgilerinizin mülkiyetine veya kontrolüne ilişkin bu gibi herhangi bir değişiklikle ilgili olarak ya da kanunen gerekli olan veya izin verilen diğer şekillerde otuz (30) gün içinde e-posta aracılığıyla veya İnternet sitelerimizdeki belirgin bir bildirim ile bilgilendirilirsiniz.

Referanslar

Kişisel bilgi içerme olasılığı bulunan müşteri referanslarını İnternet sitelerimizde yayımlayabiliriz. Bu işlemi yönetmek için bir üçüncü taraf sağlayıcı kullanırız. Bu sağlayıcı, gerektiği şekilde muvafakatinizi almaktan, talebiniz üzerine içeriği kaldırmaktan ve olabilecek sorularınızı yanıtlamaktan sorumludur.