Küresel Veri Aktarımı ve İşleme

 

Faaliyet gösterebilmemiz ve size küresel anlamda hizmet sunabilmemiz için bize sağladığınız veya bizim topladığımız bilgiler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara aktarılabilir veya bu bilgilere bu kuruluşlar tarafından erişilebilir:

  • Acenteler/Kurumsal Mülkiyetli Şubeler: Başka bir ülkede bulunan bir acente veya Enterprise'ın kurumsal mülkiyetli bir şubesi (ör. ABD, Kanada, Almanya, İspanya, Fransa, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta) tarafından gerçekleştirilecek bir rezervasyon yaptırmanız durumunda talep ettiğiniz işlemi kolaylaştırmak amacıyla kişisel bilgilerinizi bu ülkeye aktarırız
  • ABD'de Bulunan Enterprise Küresel Bilgi Sistemleri: Enterprise, küresel bilişim sistemlerini ABD'de muhafaza etmektedir. Bize kişisel bilgilerinizi sağlarsanız veya bu bilgileri ABD dışında toplarsak kişisel bilgilerinizi ABD'ye aktarır ve ABD'de muhafaza ederiz.

Kişisel bilgilerinizi ABD'ye aktarıp ABD'de işlediğimizde bunu AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi'ne, İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi'ne ve Avrupa Komisyonu onaylı standart sözleşme maddelerine uygun olarak gerçekleştiririz. Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve belgemizi görmek için ABD Ticaret Bakanlığı Gizlilik Kalkanı Listesi adresini ziyaret edin. Bu Çerçeveler uyarınca alınan veya aktarılan bilgiler hususunda ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun düzenleyici uygulama yetkilerine tabiyiz. Bazı durumlarda ulusal güvenlik veya kanun yaptırımı gerekliliklerini karşılama amacı dahil olmak üzere kamu yetkililerinin yasal taleplerine cevaben kişisel bilgileri ifşa etmemiz gerekebilir.

Enterprise Holdings, edindiği kişisel verileri Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri kapsamında işlemekten sorumludur, daha sonra bu verileri kendisi adına aracı olarak hareket eden bir üçüncü tarafa aktarır. Enterprise Holdings, bilgilerin daha sonra aktarılması yükümlülüğü hükümleri dahil olmak üzere AB ve İsviçre'den alınan tüm kişisel verilerin daha sonra aktarılmasına yönelik Gizlilik Kalkanı Prensiplerine uyar.

Gizlilik Kalkanı İnternet sitesinde [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], daha ayrıntılı olarak açıklanan bazı durumlarda diğer anlaşmazlık çözümü prosedürleri yetersiz kaldığında bağlayıcı tahkim talebinde bulunabilirsiniz.

  • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları: Çağrı merkezi desteği, talepleri işleme koyanlar ve BT sağlayıcıları gibi kurumsal mülkiyetli şubelerimizin olduğu ülkelerin dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından yararlanırız. Kişisel bilgilerinizi AEA dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktardığımızda Avrupa Komisyonu onaylı standart sözleşme maddelerini kullanırız