Maailmanlaajuinen tiedonsiirto ja -käsittely

 

Jotta voimme toimia ja tarjota sinulle palveluja globaalisti, antamasi tai keräämämme tiedot voidaan siirtää eri maihin ja niitä voivat käsitellä esimerkiksi seuraavat tahot ympäri maailmaa

  • Franchising-yritykset / konsernin omistamat toimipisteet: Jos teet varauksen, jonka toimittaa franchising-yritys toisessa maassa tai Enterprise-konsernin omistama toimipiste (esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa), siirrämme henkilötietosi kyseiseen maahan, jotta pyytämäsi tapahtuma voidaan suorittaa.
  • Enterprisen maailmanlaajuiset tietojärjestelmät, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa: Enterprisen maailmanlaajuisia tietojärjestelmiä ylläpidetään Yhdysvalloissa. Jos saamme tai keräämme henkilötietojasi Yhdysvaltojen ulkopuolella, tiedot siirretään Yhdysvaltoihin ja niitä säilytetään siellä.

Siirrämme henkilötietosi Yhdysvaltoihin ja käsittelemme niitä siellä EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield Framework -periaatteiden sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain Privacy Shield Framework -periaatteiden ja Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti. Lisätietoja Privacy Shield Framework -periaatteista ja saamamme sertifioinnin löydät Yhdysvaltainkauppaministeriön Privacy Shield -luettelosta. Näiden Framework-periaatteiden mukaisesti saatujen tai siirrettyjen tietojen osalta tunnustamme Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin sääntömääräiset täytäntöönpanovaltuudet. Tietyissä tilanteissa meitä vaaditaan ehkä luovuttamaan henkilötietoja lainmukaisten viranomaispyyntöjen vuoksi tai kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

Enterprise Holdings on vastuussa saamiensa henkilötietojen käsittelystä Privacy Shield Framework -periaatteiden mukaisesti ja niiden myöhemmistä siirroista kolmannelle osapuolelle, joka toimii edustajana sen puolesta. Kaikissa EU:sta ja Sveitsistä peräisin olevissa henkilötietojen edelleensiirroissa Enterprise Holdings noudattaa Privacy Shield -periaatteita sekä edelleensiirron vastuita koskevia säännöksiä.

Tietyissä olosuhteissa, jotka on kuvattu tarkemmin Privacy Shield -sivustossa [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], voit vedota sitovaan välimiesmenettelyyn, jos muut riitojen ratkaisumenettelyt eivät ole tuottaneet tulosta.

  • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat: Käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat muissa kuin niissä maissa, joissa meillä on konsernin omistamia toimipisteitä, kuten puhelintukikeskus-, kanteiden käsittely- ja IT-palveluntarjoajat. Kun siirrämme henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolella, käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.