Maailmanlaajuinen tiedonsiirto ja -käsittely

Jotta voimme toimia ja tarjota sinulle palveluja globaalisti, antamasi tai keräämämme tiedot voidaan siirtää eri maihin ja niitä voivat käsitellä eri tahot. Enterprise ylläpitää maailmanlaajuisia tietojärjestelmiään ensisijaisesti Yhdysvalloissa. Jos saamme tai keräämme henkilötietojasi Yhdysvaltojen ulkopuolella, tiedot siirretään Yhdysvaltoihin ja niitä säilytetään siellä. Joissakin tapauksissa henkilötietojasi voidaan kuitenkin säilyttää Yhdysvaltojen ulkopuolella, kuten silloin, kun käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten puhelintukea, vaateiden käsittelijöitä ja IT-palveluntarjoajia.

Tarvittaessa Enterprise soveltaa vakiolausekkeita tai muuta hyväksyttyä mekanismia rajat ylittäviin siirtoihin. Tiedonsiirto EU:sta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin on kuvattu heti seuraavassa osassa. Emme kuitenkaan tukeudu Sveitsin ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojaperiaatteeseen tai Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojaperiaatteeseen, ennen kuin ne astuvat voimaan, mutta noudatamme niissä vaadittuja sitoumuksia jo ennen voimaanastumista.

 

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojaperiaate, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojaperiaate sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojaperiaate

Sovellamme ja olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojaperiaatetta, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen tietosuojaperiaatetta sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojaperiaatetta (”tietosuojaperiaatteet”). Olemme sitoutuneet käsittelemään kaikkia Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sveitsistä saatuja henkilötietoja näiden periaatteiden ja niissä sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietosuojaperiaatteesta sekä sertifiointimme on saatavilla Yhdysvaltojen kauppaministeriön sivustolla (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojaperiaatteen mukaan saatujen tai siirrettyjen tietojen osalta meitä koskee Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionin sääntömääräiset täytäntöönpanovaltuudet. Tietyissä tilanteissa voimme joutua luovuttamaan henkilötietoja Yhdysvaltojen viranomaispyyntöjen vuoksi tai kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

Enterprise Holdings on vastuussa saamiensa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja niiden myöhemmistä siirroista kolmannelle osapuolelle, joka toimii edustajana sen puolesta. Enterprise Holdings noudattaa kaikissa EU:sta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sveitsistä peräisin olevissa henkilötietojen siirroissa tietosuojaperiaatteita sekä siirtoon liittyviä vastuuta koskevia säännöksiä.

Jos sinulla on ratkaisemattomia tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä huolia, joita emme ole käsitelleet tyydyttävästi, ota yhteys valitsemaamme yhdysvaltalaiseen erimielisyyksiä sovittelevaan kolmanteen osapuoleen (veloituksetta) osoitteessa https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution.

Tietyissä olosuhteissa, jotka on kuvattu tarkemmin Yhdysvaltojen kauppaministeriön sivustolla (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), voit vedota sitovaan välimiesmenettelyyn, jos muut riitojen ratkaisumenettelyt eivät ole tuottaneet tulosta.

Franchising-yritykset / varauksia toteuttavat yritykset / konsernin omistamat toimipisteet

Jos teet varauksen, jonka toimittaa franchising-yritys tai erillinen varauksia toteuttava yritys toisessa maassa tai Enterprise-konsernin omistama toimipiste (esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa), siirrämme henkilötietosi kyseisen maan franchising-yrityksellemme, erilliselle varauksia toteuttavalle yritykselle tai paikalliselle tytäryhtiöllemme, jotta pyytämäsi tapahtuma voidaan toteuttaa.

Yhteydenotto-sivulta voit tarkistaa, kuka on liiketoimintatapahtumaan liittyvien henkilötietojesi hallinnoija.